Komunikaty

1) Wykład p.t. „Czy to co widzimy istnieje naprawdę (c.d.)?” w ramach cyklu „Nasze zdrowie w naszych rękach” Pani dr n. med. Izabeli Wróblewskiej zaplanowany na dzień 17 maja 2016 r. odbędzie się w sali nr 21.

2) Wykład otwarty dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w auli UTW zamiast Pana dr inż. Adama Lesisza poprowadzi Pani dr Emilia Nowaczyk.Temat: Podróże – egzamin z wiedzy o świecie

3) Szkoła pleców (prowadząca dr Anna Duchnowska) – zajęcia w czerwcu odbywać się będą w następujących godzinach:
• 9:30 – 10:15 grupa I kontynuacja
• 10:30 – 11:15 grupa II kontynuacja
• 11:30 – 12:15 grupa I początkująca

4) Zebranie Słuchaczy I roku odbędzie się dnia 16 maja 2016 r. po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!.

5) W dniach 22.09.2016 – 09.10.2016 r. odbędą się tegoroczne DNI SENIORA.
W związku z obchodami 40-lecia istnienia naszego UTW pragniemy swoją obecnością zaakcentować naszą istnienie, szczególnie w dniu otwarcia biorąc gremialny udział w marszu kapeluszy.
ZBIÓRKA słuchaczy dnia 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9:15 na pl. Nowy Targ przy plakacie budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowy program obchodów Dni Seniora zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń, przy portierni w miesiącach wakacyjnych.

6) Sekcja Turystyczna (przewodnicząca: Maria Zamojska) zaprasza dnia 20 maja 2016 r. o godz. 12:15 na prezentację Pani Alicji Zgrzywy z jej wycieczki do Nowej Zelandii.

7) ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
termin: 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
miejsce: sala im. prof. Andrzeja Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 7/10 -III p.
Msza święta z okazji zakończenia roku akademickiego odbędzie się 15 maja 2016 r. o godz. 12:30 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

7) Inauguracja obchodów Jubileuszu 40-lecia naszego UTW odbędzie się 4 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy!

8) Międzynarodowa Konferencja Naukowa >Seniorzy dla kultury< połączona z prezentacją naszego dorobku odbędzie się w dniach 5 i 6 lipca 2016 r. przy ul. Dawida 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy!

1) Zebranie Rady Słuchaczy odbędzie się dnia 9 maja 2016 r. o godz. 14:00. Obecność obowiązkowa !!!

2) Krąg dyskursywny OKNO zaprasza dnia 13 maja 2016 r. (piątek) o godz. 13:00 do auli UTW na międzypokoleniowe spotkanie „Henryk Sienkiewicz i Jego Marie”.

3) Prowadząca Warsztaty andragogiczne oraz Psychorysunek Pani Urszula Rutkowska odwołuje zajęcia w dniu 10 maja 2016 r. Zajęcia zostaną odrobione 24 maja 2016 r.

4) Zebranie Słuchaczy I roku odbędzie się dnia 16 maja 2016 r. po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!.

5) W dniach 22.09.2016 – 09.10.2016 r. odbędą się tegoroczne DNI SENIORA.
W związku z obchodami 40-lecia istnienia naszego UTW pragniemy swoją obecnością zaakcentować naszą istnienie, szczególnie w dniu otwarcia biorąc gremialny udział w marszu kapeluszy.
ZBIÓRKA słuchaczy dnia 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9:15 na pl. Nowy Targ przy plakacie budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowy program obchodów Dni Seniora zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń, przy portierni w miesiącach wakacyjnych.

6) Sekcja Medyczna zaprasza członków i sympatyków dnia 11 maja 2016 r. (środa)
o godz. 10:15 do auli UTW na spotkanie z przedstawicielem domu opieki dla osób starszych "Angel Care".

7) ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
termin: 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
miejsce: sala im. prof. Andrzeja Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 7/10 -III p.
Msza święta z okazji zakończenia roku akademickiego odbędzie się 15 maja 2016 r. o godz. 12:30 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

9) Prowadząca Warsztaty międzygeneracyjne KLANZA Pani Maria Zatorska odwołuje zajęcia w dniu 18 maja 2016 r.
Ostatnie zajęcia odbędą się dnia 11 maja 2016 r.!

1) Gimnastyka ogólnousprawniająca (prowadząca: Aleksandra Adamowska): zajęcia w dniu 20 kwietnia 2016 r. zajęcia zostają odwołane.

2) Zapraszamy serdecznie Słuchaczy UTW w UWr na bezpłatne WARSZTATY Z EDUKACJI FINANSOWEJ. Zajęcia odbędą się 20 kwietnia 2016 r. w sali nr 57 w godz. od 9:00 do 12:00. Zapisy u dyżurnych !!! Szczegółowe informacje dostępne są na tablicach ogłoszeń.

3) Sekcja turystyczna (przewodnicząca: Maria Zamojska) przekłada spotkanie sekcji z dnia 8 kwietnia 2016 r. na 29 kwietnia 2016 r. na godz. 13:00.

4) Sekcja organizacyjno-integracyjna (przewodnicząca Pani Janina Żywicka) spotkanie sekcji przełożone z dnia 6 kwietnia 2016 r. odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 r. na godz. 9:15.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra. Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r. o tej samej godzinie.

6) Zespół Poetycko-Literacki KARMAN (przewodnicząca: Otylia Kernicka) zaprasza obecnych i byłych członków oraz gości na obchody 10-lecia działalności zespołu dnia 20 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w auli UTW.
Lista zaproszonych znajduje się na tablicy ogłoszeń.

7) Sekcja Kulturalna (przewodnicząca: Alicja Matoszko-Klein) odwołuje spotkanie sekcji w dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek).

8) W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 12.30 w auli UTW odbędzie się wykład
p.t. „Bezpieczny SENIOR w bankach – przez bezpieczne inwestycje. Eliminacja zagrożeń zmniejszeniem ryzyka”, który zostanie przeprowadzony przez Pana Zbigniewa Uraszewskiego.

9) Zebranie Rady Słuchaczy odbędzie się dnia 9 maja 2016 r. o godz. 14:00. Obecność obowiązkowa !!!

1) Gimnastyka ogólnousprawniająca (prowadząca: Aleksandra Adamowska): w dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r. zajęcia zostają odwołane.

2) Wykład otwarty p.t. „Prawo autorskie a działalność UTW. Wybrane zagadnienia. CZĘŚĆ II” (wykładowca mec. mgr Krzysztof Zuber) odbędzie się dnia 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10:45. Pytania do Pana Mecenasa należy kierować do Przewodniczącej Zarządu - Emilii Nowaczyk.

3) Sekcja turystyczna (przewodnicząca: Maria Zamojska) przekłada spotkanie sekcji z dnia 8 kwietnia 2016 r. na 29 kwietnia 2016 r. na godz. 13:00.

4) Sekcja organizacyjno-integracyjna (przewodnicząca: Janina Żywicka) przekłada spotkanie sekcji z dnia 6 kwietnia 2016 r. na 20 kwietnia 2016 r. na godz. 9:15.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra. Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r. o tej samej godzinie.

6) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkanie Sekcji w dniu 13 kwietnia 2016 r.

7) Wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

8) Sekcja Medyczna zaprasza członków i sympatyków dnia 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz.10:15 do Auli UTW na wykład kolegi lek. Zbigniewa Piechockiego pt.: „Rak jajnika- profilaktyka, wczesne rozpoznanie”.

9) Zapraszamy serdecznie Słuchaczy UTW w UWr na bezpłatne WARSZTATY Z EDUKACJI FINANSOWEJ. Zajęcia odbędą się 20 kwietnia 2016 r. w sali nr 57 w godz. od 9:00 do 12:00. Zapisy u dyżurnych !!! Szczegółowe informacje dostępne są na tablicach ogłoszeń.

10) Klub Miłośników Sztuki zaprasza 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 13:00
do Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem aktualnych ekspozycji oraz wystawy: „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932”.

11) Kabaret „U-Sławy” serdecznie zaprasza na program p.t. „Pamiętajcie o ogrodach” zaraz po wykładzie audytoryjnym.

1) UWAGA ZMIANA!!! Szkoła pleców (prowadząca dr Anna Duchnowska) – zajęcia odbywać się będą w czwartki w sali nr 89 przy ul. Witelona 25A.
Rozpoczynamy 7 kwietnia 2016 r.
• 11:30 – 12:15 grupa I kontynuacja
• 12:30 – 13:15 grupa II kontynuacja
• 13:30 – 14:15 grupa I początkująca

2) Przewodniczący wszystkich Sekcji, Klubów, Lektoratów, Zespołów proszeni są o obowiązkową obecność na wykładzie otwartym p.t. „Prawo autorskie a działalność UTW. Wybrane zagadnienia” Wykład poprowadzi mec. mgr Krzysztof Zuber dnia 7 kwietnia 2016 r. o godz. 13:15.

3) Sekcja turystyczna (przewodnicząca: Maria Zamojska) przekłada spotkanie sekcji z dnia 8 kwietnia 2016 r. na 29 kwietnia 2016 r. na godz. 13:00.

4) Sekcja organizacyjno-integracyjna (przewodnicząca: Janina Żywicka) przekłada spotkanie sekcji z dnia 6 kwietnia 2016 r. na 20 kwietnia 2016 r. na godz. 9:15.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r. o tej samej godzinie.

6) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkanie Sekcji w dniu 13 kwietnia 2016 r.

7) Wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

8) Lektorat języka francuskiego (lektor: Małgorzata Poutier) odwołuje zajęcia w dniu 6 kwietnia 2016 r.

9) Kabaret „U-Sławy” serdecznie zaprasza na program w dniu 11 kwietnia 2016 r.
p.t. „Pamiętajcie o ogrodach”. Program rozpoczynamy po wykładzie audytoryjnym.

1) UWAGA ZMIANA!!! Szkoła pleców (prowadząca dr Anna Duchnowska) – zajęcia odbywać się będą w czwartki w sali nr 89 przy ul. Witelona 25A.
Rozpoczynamy 7 kwietnia 2016 r.
• 11:30 – 12:15 grupa I kontynuacja
• 12:30 – 13:15 grupa II kontynuacja
• 13:30 – 14:15 grupa I początkująca

2) Wykład audytoryjny dnia 4 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 12:30 występem Chóru UTW.

3) Dnia 4 kwietnia 2016 r. Chór UTW przed wykładem audytoryjnym zaprezentuje program p.t. „Chóralna wiosna w oprawie poetyckiej”.

4) Sekcja organizacyjno-integracyjna (przewodnicząca Pani Janina Żywicka) przekłada spotkanie sekcji z dnia 6 kwietnia 2016 r. na 20 kwietnia 2016 r. na godz. 9:15.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra. Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r. o tej samej godzinie.

6) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkanie Sekcji w dniu 13 kwietnia 2016 r.

7) Wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

1) Prowadząca Szkołę pleców Pani dr Anna Duchnowska odwołuje zajęcia w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) we wszystkich grupach.

2) Kierownik i Zarząd UTW zapraszają wszystkich najstarszych JUBILATÓW, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą piękny wiek 90 lub więcej lat na spotkanie w auli na II piętrze w dzień Święta Wiosny po wykładzie dnia 21 marca 2016 r. ok. godz. 13:00. Przewidziany jest mały upominek – występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 z ul. Orzechowej.

3) Zebranie I roku z Panią Anną Gozdowski dnia 21 marca 2016 roku o godz. 14:00.
Będą rozdawane indeksy. Obecność obowiązkowa !!!

4) Prowadząca warsztaty międzygeneracyjne KLANZA Pani Maria Zatorska odwołuje zajęcia w dniach 16 marca 2016 r.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra. Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r. o tej samej godzinie.

6) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkanie Sekcji w dniu 13 kwietnia 2016 r.

7) Nadal trwają zapisy na warsztaty komputerowe. Chętnych zapraszamy
do sekretariatu UTW. Koszt kursu, który obejmuje 15 godzin to 75 zł.

8) Wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

9) Serdecznie zapraszamy na nasze nowe seminaria:

PROSEMINARIUM CZYTELNICZE o długowieczności prowadząca:
dr Beata Krawiec (sala nr 12 /Mały Domek/)
w środy w godz. 11:45 - 13:15

SEMINARIUM Ogólny kurs socjologii
prowadzący: mgr Łukasz Kaszkowiak (sala nr 12 Mały Domek)
w środy w godz. 13:30 - 15:00

1) Prowadząca Szkołę pleców Pani dr Anna Duchnowska odwołuje zajęcia w dniu 11 marca 2016 r. (piątek) we wszystkich grupach.

2) Sekcja Rękodzieła zaprasza dnia 7 marca 2016 roku od 10:30 do 14:00 na wystawę wielkanocną w korytarzu UTW.

3) Zebranie Rady Słuchaczy w dnia 7 marca 2016 r. w auli UTW po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!

4) Prowadząca warsztaty międzygeneracyjne KLANZA Pani Maria Zatorska odwołuje zajęcia w dniach 9 i 16 marca 2016 r.

5) Wykład z „Podstaw gerontologii” dra. Aleksandra Kobylarka z dnia 11 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 29 kwietnia 2016 r.

6) Lektor języka angielskiego (Hania Kowalska) będzie prowadzić zajęcia od dnia 9 marca 2016 r. w następujących dniach i godzinach:
- środa 8:00-9:00 – dawna grupa piątkowa
- środa 9:00-10:00 – dawna grupa wtorkowa
- czwartek 8:00-9:00 – bez zmian
- czwartek 9:00-10:00 – bez zmian

7) Nadal trwają zapisy na warsztaty komputerowe. Chętnych zapraszamy
do sekretariatu UTW. Koszt kursu, który obejmuje 15 godzin to 75 zł.

8) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkanie Sekcji w dniu 13 kwietnia 2016 r.

9) Przypominamy, iż wykład audytoryjny Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego
Lidii Geringer de Oedenberg p.t. „Unia dla obywateli” zaplanowany na dzień 14 marca 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

10) Przypominamy, iż wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)
11) Serdecznie zapraszamy na nasze nowe seminaria:

PROSEMINARIUM CZYTELNICZE o długowieczności prowadząca:
dr Beata Krawiec (sala nr 12 /Mały Domek/)
w środy w godz. 11:45 - 13:15

SEMINARIUM Ogólny kurs socjologii
prowadzący: mgr Łukasz Kaszkowiak (sala nr 12 Mały Domek)
w środy w godz. 13:30 - 15:00

1) Harmonogramy zajęć na semestr letni 2015/2016 są dostępne na ksero w cenie 2,50 zł.

2) Sekcja Rękodzieła zaprasza dnia 7 marca 2016 roku od 10:30 do 14:00 na wystawę wielkanocną w korytarzu UTW.

3) Zebranie Rady Słuchaczy w dnia 7 marca 2016 r. w auli UTW po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!

4) Przewodnicząca Sekcji „Przygoda z książką” Pani Stefania Gorgoń odwołuje spotkania Sekcji w dniach 2 marca 2016 r. i 13 kwietnia 2016 r.

5) Przewodniczący Klubu Miłośników Sztuki Pan Zdzisław Grabowski zaprasza w dniu 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 13:00 do Muzeum Etnograficznego przy ul. Traugutta 111 na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wystaw:
- „Bardejow. Światowe dziedzictwo UNESCO”
- „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”

6) Sekcja Medyczna zaprasza dnia 2 marca 2016 r. (środa) o godz.10:15 do Auli UTWna wykład dr inż. Jana Przondo pt.: "Mydło na przestrzeni wieków".

7) Wykład audytoryjny dr n. med. Piotra Salomona p.t. „Czy chrapanie może powodować choroby serca? Przyjdź i posłuchaj co na ten temat mówią kardiolodzy” zaplanowany na dzień 18 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 10:00 (!)

8) Serdecznie zapraszamy na nasze nowe seminaria:
1) PROSEMINARIUM CZYTELNICZE o długowieczności, prowadząca: dr Beata Krawiec (sala nr 12 /Mały Domek/) w środy w godz. 11:45 - 13:15
2) SEMINARIUM Ogólny kurs socjologii, prowadzący: mgr Łukasz Kaszkowiak (sala nr 12 Mały Domek) we środy w godz. 13:30 - 15:00

1) Harmonogramy zajęć na semestr letni 2015/2016 będą dostępne w I tygodniu marca 2016 r., i nie wcześniej niż 29 lutego 2016 r.

2) Sekcja Rękodzieła zaprasza dnia 7 marca 2016 roku od 10:30 do 14:00 na wystawę wielkanocną w korytarzu UTW.

3) Zebranie Rady Słuchaczy w dnia 7 marca 2016 r. w auli UTW po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!

4) Słuchaczy I roku serdecznie zapraszamy na spotkanie z opiekunem, Panią Ingą Rombalską, dziś t.j. 8 lutego 2016 r. po wykładzie audytoryjnym.

5) Dnia 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 13:45 w auli UTW odbędzie się wykład
naszej słuchaczki I roku Pani Marii Wencel na temat "Od Lamblii do owsika".
Planowane na ten dzień seminarium ks. dr. hab. Franciszka Głoda "Antropologia filozoficzno- teologiczna" zostaje przełożone na miesiąc marzec.

6) Sekcja Medyczna informuje członków oraz sympatyków sekcji o zmianie terminu i miejsca spotkania planowanego na 12 lutego (piątek) w sali UTW i zaprasza 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz.14:00 do holu na parterze kina DCF (dawne kino Warszawa przy ul. Piłsudskiego).