Jak pisać inspirujące wykłady motywacyjne?

Pisanie przemówienia jest jednym z bardziej wymagających i kreatywnych aspektów mówienia. Pierwszym krokiem jest zrozumienie publiczności. Kim oni są? Co twoim zdaniem będą chcieli się dowiedzieć? Co Twoje wykłady motywacyjne mają wnieść w ich życie?

Drugim krokiem jest ustalenie, dlaczego wygłaszasz mowę. Czy chcesz:

mózg

Trzecim krokiem jest określenie oczekiwanego rezultatu. Czego spodziewasz się po wykładach? Jakie działania powinni podjąć słuchacze?

Znalezienie tematu

Kluczem do napisania wspaniałego przemówienia jest posiadanie motywu, który łączy wszystko razem. Jaki jest główny przekaz, który chcesz powierzyć swoim słuchaczom? Twoje wykłady motywacyjne mogą skupiać się na jednym przesłaniu. Dzięki powtarzaniu go w różnych punktach publiczność jest w stanie zapamiętać Twoją ideę. Powinieneś jednak napisać temat swojego wystąpienia w jednym zdaniu.

Struktura mowy

Istnieją trzy podstawowe elementy mowy: otwarcie, etap główny i zamknięcie.

Wykłady motywacyjne powinny rozpoczynać się energicznie. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze 30 - 60 sekund ma kluczowe znaczenie dla nawiązania kontaktu z publicznością. Musisz natychmiast wzbudzić ich zainteresowanie i rozwijać je. Słuchacze zazwyczaj w ciągu pierwszych dwóch minut rozmowy podejmuje decyzję, czy należy zwracać szczególną uwagę na pozostałą część przemówienia. Pamiętaj, że celem otwarcia jest przyciągnięcie uwagi odbiorców i wprowadzenie ich w temat. Upewnij się, że Twoje otwarcie robi wrażenie.

Ważne, aby wykłady motywacyjne miały uschematyzowany główną część wypowiedzi w kilku punktach, max. dziesięciu, ponieważ ludzie mogą zapamiętać tylko tyle informacji. Nie podawaj im zbyt wiele treści.
Wspieraj każdy kluczowy punkt faktami, statystykami, cytatami i historiami, które go ilustrują i rozwijają. Prawdziwe historie z życia są jednym z na najpotężniejszych narzędzi, jakie masz do wykorzystania, aby zainteresować ludzi tym, co mówisz.

Zakańczaj wykłady motywacyjne wypowiedzią na wysokim poziomie. Zamknięcie powinno spowodować, że słuchacze wyjdą naładowani energią i inspiracją do podjęcia działań.
Możesz zakończyć wystąpienie na kilka różnych sposobów:

Zostaw swoją publiczność z czymś, co zapamiętają i zabierając ze sobą.

Pisanie przemówienia

Słowo mówione różni się od słowa pisanego. W słowie pisanym należy skupić się na pełnych zdaniach, gramatyce, interpunkcji i ortografii. Nie jest tak w przypadku słowa mówionego. Większość ludzi nie mówi pełnymi zdaniami. Jako mówcy często wypowiadamy się w zdaniach i używamy powtórzeń. Powtarzanie jest ważne w pisaniu mowy, ponieważ wzmacnia kluczowe przesłania.

Wykłady motywacyjne z reguły mają jeden cel, mobilizować do podejmowania działań. Jednak przemówienia muszą być dostosowane również do wieku lub charakteru słuchaczy. Dlatego też mówcy motywacyjni muszą operować dość uniwersalnym językiem i wykazywać się znajomością wielu tematów. Wygłaszane wykłady motywacyjne powinny bowiem docierać i inspirować każdą osobę z publiczności.
źródła:
http://www.wykladymotywacyjne.pl/