Deklaracja współpracy Fundacja PRO SCIENTIA PUBLICA- FEDERACJA UTW

Do: Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku (z siedzibą we Wrocławiu)
Rada Federacji

Dotyczy: List intencyjny

Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Scientia Publica wyraża niniejszym wolę daleko idącej współpracy z Federacją, Radą Federacji oraz poszczególnymi członkami- uniwersytetami trzeciego wieku, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów i zakresu współpracy w ramach konkretnych działań. Jesteśmy w stanie służyć naszą specjalistyczną wiedzą i bogatym wieloletnim doświadczeniem między innymi w zakresie opracowywania i realizowania międzynarodowych projektów unijnych, jak również ułatwiać współpracę międzynarodową na bazie kontaktów z naszymi zagranicznymi organizacjami partnerskimi. Ludzie fundacji mogą również w ramach dodatkowych porozumień prowadzić szkolenia i badania naukowe we współpracy z Federacją

Z wyrazami szacunku

Aleksander Kobylarek
¬Prezes Fundacji