Szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej EPALE dla instruktorów edukacji dorosłych

Zapraszamy na szkolenie z obsługi platformy EPALE dla instruktorów i organizatorów edukacji dorosłych w dn. 8.09.2016 r. o godz. 12.00-13.30. Szkolenie odbędzie się w auli UTW przy ul. Dawida 1/3
Wszystkich chętnych prosimy o zarejestrowanie się wcześniej na platformie
http://ec.europa.eu/epale/pl/home-page

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: aleksander.kobylarek@gmail.com. Można używać własnych laptopów podczas szkolenia.