Rozmiar czcionki

Archiwum aktualności

19:20, 17.05.2011

 
Sesja zdjęciowa w Ogrodzie Botanicznym
W dniu 9.05.2011 grupa komputerowa-multimedialna miała okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Spotkanie to było szansą sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz okazją do spędzenia czasu na łonie natury. Efekt zajęć zaskoczył zarówno prowadzące – Ilonę Zakowicz oraz Annę Pradel, jak i autorów zdjęć Panią: Irenę Kawczyńską, Krystynę Magoń, Krystynę Nowicką, Barbarę Przychodzką, Pana: Karola Kamińskiego i Jana Marszałka. Wszystkich zainteresowanych sesją zachęcam do przeglądnięcia zdjęć, które nie tylko zostały zrobione przez słuchaczy UTW, ale także przez nich obrobione w programach graficznych – zachęcam do poświęcenia kilku chwil na przeglądnięcie galerii zdjęć:
picasaweb.google.com/117508849206482729017/OgrodBotaniczny
 
 
 

aleksander.kobylarek
06:26, 12.05.2011

 

 

 

Zapisy aktualnych słuchaczy

Zapisy odbywać się będą w dniach: 12, 13, 14 września 2011r. w godz. od 10:00 – do 13:00
(w korytarzu na parterze za portiernią). Po tym terminie zapisów nie będzie.

Wszyscy aktualni Słuchacze, którzy zgłoszą się w wymienionych dniach zostaną przyjęci.
Po tym terminie zapisów nie będzie.
Przy zapisach należy przedłożyć legitymację i dokonać wpłaty w wysokości 100 zł,-

WAŻNE !!! Słuchacze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w roku akademickim 2011/2012, mogą złożyć podanie do Zarządu UTW o zawieszenie uczestnictwa w UTW na okres 1-roku. Przerwa 2-letnia spowoduje konieczność starania się o ponowne przyjęcie do UTW na ogólnych zasadach.

 

Informacja dla kandydatów na słuchaczy

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do UTW jest:

  • ukończony 60 rok życia
  • złożenie podania o przyjęcie na słuchacza w terminie: od 16 sierpnia 2011r. do 9 września 2011r.
    Podania należy składać w sekretariacie UTW w poniedziałki, w środy i w czwartki w godz. od 10:00 - do 14:00 lub przesłać pocztą
  • przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach: 20 (wtorek), 21(środa), 22 (czwartek) września 2011 r.

16 września 2011r. zostaną wywieszone listy informujące kandydatów, w którym z podanych wyżej dni i o której godzinie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Druk podania o przyjęcie
 

Informacja dla nowo przyjętych słuchaczy

Lista nowo przyjętych osób do UTW w roku akademickim 2010/2011 zostanie wywieszona
na tablicy ogłoszeń w dniu: 3 października 2011r. (poniedziałek) o godz. 10:00

Telefonicznie udzielać będziemy informacji pod nr. 071 367 20 01 do 05 wew. 147.

Osoby z listy przyjętych zobowiązane są zgłosić się w dniu 5 października (środa) lub 6 października (czwartek) br. w godzinach od 10:00 do 13:00  w siedzibie UTW w celu dokonania następujących formalności:

  • wypełnienia ankiety
  • dostarczenia zdjęcia
  • dokonania wpłaty:  wpisowego w wys. 20 zł, składki w wys. 100 zł,-

 

 

 

admin
19:06, 27.04.2011

 
Zajęcia komputerowe – multimedialne

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczający na zajęcia komputerowe – multimedialne w dniu  9.05.2011 – odbywają zajęcia w Ogrodzie Botanicznym od godziny 14.00. Spotykamy się przy wejściu od strony H. Sienkiewicza. Proszę zaopatrzyć się w aparaty fotograficzne i wiosenne nastroje.
 

aleksander.kobylarek
21:15, 15.04.2011

 
         W dniach 11 do 14 kwietnia czteroosobowa grupa z naszego UTW (w tym dr A. Kobylarek) brała udział w seminarium „Uniwersytet III Wieku we Lwowie: realia i perspektywy” organizowanym i finansowanym w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”. Z naszej strony dr A. Kobylarek przedstawił polskie doświadczenia uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie naszego UTW, G. Kozakowska opowiedziała o działalności naszego Samorządu przedstawiając nasze sukcesy, perspektywy rozwoju, nie zapominając też o porażkach, jakie zdarzały się w naszej pracy, T. Gasperowicz przedstawiła pracę Samorządu od strony formalnej: zasady i przebieg rekrutacji, źródła i zasady finansowania działalności, sprawozdawczość i statystykę.  Poznaliśmy też sukcesy i perspektywy rozwoju UTW we Lwowie, który liczy prawie dwustu słuchaczy. Prowadzone są tam wykłady z psychologii, pedagogiki, historii starożytnego Wschodu, literatury perskiej a także lektoraty, zajęcia komputerowe i z kultury fizycznej (w tym hatha joga), zajęcia psychoterapeutyczne. Opracowywany jest system konsultacji seniorów w zakresie zdrowia, przepisów prawnych i psychologii. Intensywnie rozwija się wolontariat seniorów. Działa kółko teatralne, kółko taneczne, chór.
         W trakcie spotkania z grupą inicjatywną Lwowskiego UTW poprowadziliśmy warsztat „Konflikt: definicja i sposoby rozwiązywania”. Przygotowaliśmy wcześniej opisy kilku konfliktów „z naszego podwórka” i poprosiliśmy Lwowiaków o zastanowienie się nad sposobami ich rozwiązania „na gorąco” a następnie nad tym, jak nie dopuścić do powstania podobnych zdarzeń w przyszłości. Po zakończeniu bardzo intensywnej dyskusji dr A. Kobylarek przedstawił definicję konfliktu, przyczyny i okoliczności sprzyjające powstaniu konfliktu i sposoby ich unikania. W tym samym dniu byliśmy świadkami wyborów do Samorządu, następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z dyrektorem Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego Lwowa, który przedstawił zasady sprawowania opieki nad osobami starszymi i chorymi. Dyskutowano też na temat możliwości finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony władz miasta filii UTW otwieranych w różnych ośrodkach gminnych obwodu lwowskiego.
         Gospodarze przygotowali nam niespodziankę zapraszając nas do udziału w warsztacie „Kukiełki”. Pod kierunkiem prowadzącej amatorską sekcję Ally Khalimovej z kolorowych skrawków materiału szyliśmy „ motanki” czyli szmaciane lalki ubrane w ukraińskie stroje ludowe. Pan kierownik również dostał igłę i szmatki ale się za bardzo nie natrudził (choć ochoczo wziął się do pracy), bo po chwili Lwowianki otoczyły go wianuszkiem i same wystroiły pięknie jego motankę. Zostaliśmy też zaproszeni na koncert przygotowany przez seniorów. Były występy taneczne w wykonaniu młodych tancerzy, ale największe uznanie zdobyła grupa taneczna seniorek. Były też znane nam wszystkim lwowskie piosenki wyśpiewane przez seniorów.
         Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w seminarium dla przedstawicieli służb socjalnych i oddziałów „Rodziny Kolpinga” z miast: Stryj, Kicmań, Użhorod i Czerniowce. Seminarium odbywało się w pomieszczeniu plebanii przy kościele rzymsko-katolickim a dotyczyło możliwości tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku lub w mniejszych ośrodkach – klubów seniora. Trzeba tu zaznaczyć, że na Ukrainie starsi ludzie też, tak jak u nas, nie chcą pozostawać na marginesie życia.
         W Stryju istnieje spora polska społeczność i polskie dzieci uczą się języka polskiego, geografii i historii na lekcjach prowadzonych przez jedną nauczycielkę
w soboty i niedziele w klasach szkoły ukraińskiej. Największą bolączką polskiej szkółki jest brak podręczników, szczególnie elementarzy. Myślę, że będziemy mogli pomóc dzieciakom?
galeria zdjęć z wyjazdu:
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/UtworzenieSamorzaduUtwWeLwowie?authkey=Gv1sRgCK3z3Yuk-qH9QQ&feat=directlink
 
warsztaty międzykulturowe prowadzone przez studentki psychologii lwowskiego państwowego uniwersytetu- technika "Impuls"
http://www.youtube.com/watch?v=AuYwCFbdJ9o
 
fragment koncertu intergeneracyjnego
http://www.youtube.com/watch?v=TkI6hi12ipU
 
warsztaty lalkarskie:
http://www.youtube.com/watch?v=z5JcpBTe2-E
 
          
 

aleksander.kobylarek
16:00, 06.04.2011

Serdecznie dziękuję Fundacji Eko Rozwoju za umożliwienie naszym seniorom udziału w nagraniu w profesjonalnym filmie reklamowym
a naszym gwiazdom gratuluję świetnych ról:
http://vimeo.com/21943950
 

aleksander.kobylarek
22:03, 04.04.2011

Dwie moje licencjatki zaoferowały się poprowadzić bardzo nam potrzebny trening pamięci. Zamieszczam ich ogloszenie:

Trening pamięci
Serdecznie zapraszamy na nowe zajęcia - trening pamięci!
Odbywać się będą w czwartki i piątki w godz. 8.30- 10.00
Na zapisy zapraszamy w środę (6.04.) w godz. 11.00- 12.00
Praktykantki UTW:
Anna Brzezińska, pigles7@wp.pl
Beata Działa, b_dziala@wp.pl

aleksander.kobylarek
22:20, 24.02.2011

W dn. 20-25 luty 2011 r. we Wrocławiu i w Krzyżowej odbywał się cykl spotkań, warsztatów i wykładów finansowanych przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA. Organizującą koordynującą projekt była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego natomiast nasz UTW był partnerem wspierającym merytorycznie imprezę. Poniżej zamieszczam link do galerii zdjęć z tych wydarzeń. Dziękuję bardzo serdecnzie wszystkim zaangażowanym w realizowanie tego projektu- przede wszystkim przedstawicielkom samorządu, które koordynowały wiele pojedynczych akcji i wspierały całość swoim ogromnym poświęceniem: pani Grażynie, Stasi, Teresie i Janeczce oraz naszym gościom: p. dr Lubie Jakubowskiej i p. dr Walentynie Wnuk a także całej rzeszy ludzi zaangażowanych w pomniejsze działania. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieć do czynienia z kontynuacją projektu we Lwowie oraz w przyszłości z realizacją podobnych przedsięwzięć.
https://picasaweb.google.com/utw.wroclaw/LwowskiUTWSpotkanieWeWroclawiuL...
 

aleksander.kobylarek
07:15, 15.02.2011

29 stycznia bieżącego roku odbyła się zapowiadana „karnawałowa sesja zdjęciowa”, w której udział wzięło 15 słuchaczy Wrocławskiego UTW. Sesja zdjęciowa przygotowana została przez studentki andragogiki UWr. (Ilona Zakowicz, Karolina Zakała, Anna Wojciechowska, Agnieszka Szpryc, Anna Pradel). Przedsięwzięcie to, poza wspaniałą zabawą było szansą wymiany doświadczeń między młodszym i starszym pokoleniem studentów, oraz ciekawą formą integracji międzypokoleniowej. Efektem wspólnego spotkania są pamiątkowe zdjęcia, które otrzyma każdy z uczestników sesji oraz  miłe wspomnienia jakie towarzyszyły zarówno organizatorom, jak i – miejmy nadzieję – uczestnikom sesji. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wsparciu dr. Aleksandra Kobylarka oraz innych osób, które w naszym imieniu zachęcały do wzięcia udziału w sesji, za co serdecznie dziękujemy.
Ilona Zakowicz
Klikając na poniższy link można obejrzeć efekty współpracy międzygeneracyjnej:
https://picasaweb.google.com/117508849206482729017/DropBox?authkey=Gv1sR...

aleksander.kobylarek
12:35, 12.02.2011

W dn. 8-10 lutego 2011 r. gościliśmy partnerów zagranicznych projektu TANT (Third Age and New Technologies) sfinansowanego z programu Projektów Partnerskich w ramach programu Grundtvig, za pomocą którego Unia Europejska wspomaga uczenie się przec całe życie. W spotkaniu wzieło udział:
-2 osoby z Francji,
-2 osoby z Hiszpanii
-1 osoba z Turcji
-ok. kilkanaście osób z Polski.
 
Była to konferencja robocza, na której omówiliśmy podstawowe założenia projektu, główne cele działań, terminy spotkań. Studenci i doktoranci związani z kołem naukowym Variograf dr Luba Jakubowska, mgr Jacek Gulanowski, mgr Joanna Golonka, mgr Ilona Zakowicz oraz pani Agata Kozak) zaproponowali własne autorskie techniki wspomagania procesów uczenia się seniorów.
 
Klikając w poniższy link można obejrzeć krótki film nakręcony podczas spotkania, a pod tym linkiem znajduje sie inny do galerii zdjęć z pobytu gości zagranicznych:
film:
http://www.youtube.com/watch?v=2-UyHsdiXfU
 
zdjęcia:
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/TANT1?feat=directlink
 
Jestem bardzo ustatysfakcjonowany, ze doszło do współpracy i że uzyskaliśmy środki finansowae na ten projekt, gdyż pracowałem nad nim od ponad roku. Dziekuję również wszystkim zaangażowanym w działania organizacyjne- w przygotowanie spotkania, opiekowanie się gośćmi oraz tłumaczenia i udział w dyskusjach. Myślę, ze będziemy również wspoólpracować w dalszych etapach realizacji projektu
Bardzo jestem wdzięczny za wszelkiego rodzaju pomoc
Aleksander Kobylarek

aleksander.kobylarek
15:31, 25.12.2010

Ponizej zamieszczam zyczenia od naszych przyjaciół z Białorusi.
Przynam że na mnie ta pocztówka dźwiękowa wywarła piorunujące wrażenie. To chyba najwspanialsze życzenia jakie dostaliśmy do tej pory:
 
Szanownie Panstwo!
W imeniu Uniwersitetu Zlotego Wieku w Grodnie pozdrawiamy was wszystkich z Dniom Bozego Narodzenia!
Zyczymy kazdemu z was dobrego zdrowia, sto lat zycia, powodzenia we wszystkich sprawach! Z podziekowaniem za ogromny wniosek w zalozenie UZW w Grodnie i spodzewaniem na wspolpracu w przyszlosci,
Witaut, Lana i wszystkie sluchaczy UZW.
Przeszylamy tez link na nasze video-pozdrowenia dla was!

http://www.youtube.com/watch?v=6CSbSLxDMyc

--
Вітаўт Руднік,
ТС, Гродна,
www.t-styl.info, www.tstyl.fm

aleksander.kobylarek