Archiwum aktualności

23:01, 31.05.2012

KOMUNIKAT
dla słuchaczy I roku,
którzy złożyli indeksy w celu dokonania wpisu.

Indeksy będą do odbioru
u pani Teresy Gasperowicz
V-ce Przewodniczącej Zarządu UTW
w poniedziałki i w środy
w godz. od 10.00 – do 14.00 /pok. nr 6/

aleksander.kobylarek
12:14, 17.05.2012

1. Drużyna UTW w UWr zajęła II miejsce w Międzyuczelnianych Zawodach w BOULLE. Nasza drużyna pięknie się prezentowała w koszulkach z logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawody odbyły się 12 maja 2012r i przebiegały w miłej atmosferze. ( więcej informacji na Forum UTW)
2. UTW w Bolesławcu obchodzi 5-lecie swojej działalności. W dniu 24 maja ,na uroczystości jubileuszowej , nasz uniwersytet reprezentować będzie Przewodnicząca Zarządu – Grażyna Kozakowska i Barbara Baryła – Przewodnicząca Zespołu „ Łączenie Pokoleń”.
3. W konkursie „Seniorzy w Akcji” projekt „GEOGRAFIA PAMIĘCI” zgłoszony przez nasz Uniwersytet przeszedł pierwszy etap selekcji. Organizatorzy zaprosili animatorów projektu na rozmowy dotyczące dalszych etapów konkursu.
4. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekt badawczy, którego celem jest kompleksowa diagnoza środowisk UTW. Nasz Uniwersytet bierze udział w tym programie.
5. Słuchacze I roku napisali test i uzyskali zaliczenie przedmiotu Seminarium „Jesień życia w perspektywie gerontologicznej”. Prowadzący seminarium zaprosił kilka osób na rozmowę.

aleksander.kobylarek
22:52, 07.05.2012

1. 12 maja 2012r DRUŻYNA UTW w UWr wystąpi w zawodach integracyjnych „BULE 2012”.
Godz. 10:00 – 15:00. Sala Zielona Studium Wychowania Fizycznego , ul. Kamienna 35/37 (Uniwersytet Ekonomiczny). Zapraszamy kibiców do udziału w tych zawodach. Konieczne obuwie zmienne.
2. 15 maja 2012r godz. 12:00 Aula IIp. Wykład dla studentów pedagogiki, psychologii i UTW wygłosi prof. PETER JARVIS – Szwecja, specjalność – edukacja dorosłych. Wykład z tłumaczeniem. Zapraszamy.
17 maja 2012r- spotkanie otwarte z Kołem Naukowym i studentami UTW –godz. 18:00, Aula UTW. Zapraszamy.
3. 23 maja 2012r podsumowanie projektu TANT – spotkanie partnerów projektu z Francji, Hiszpanii, Turcji i UTW w UWr.
4. 24 maja 2012r spotkanie z młodzieżą gimnazjalną z Krakowa godz. 16:30, Aula UTW- przygotuje p. Agata Kozak, prowadząca u nas Trening pamięci
5. W dniach 2 – 9 czerwca 2012r Wrocław będzie gościł przedstawicieli UTW zza wschodniej granicy Polski. Będą to warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie kierowanego przez panią Zofię Iwanicką. Przewidujemy udział naszego uniwersytetu w tych spotkaniach. Szczegóły w późniejszym terminie.

aleksander.kobylarek
12:25, 24.04.2012

Dialog między pokoleniami w VIII LO w Warszawie
23 kwietnia 2012 r. w VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie odbyło się
międzypokoleniowe spotkanie w ramach obchodzonego 29 kwietnia Europejskiego Dnia
Solidarności Międzypokoleniowej. Wzięli w nim udział Minister Edukacji Narodowej, Krystyna
Szumilas, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, seniorzy – Grażyna
Rabsztyn, Henryk Sowiński, Paweł Elsztein i płk Marian Żmuda oraz uczniowie i nauczyciele
VIII LO. W trakcie spotkania Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, przypomniała, że
„niegdyś żyło się w wielopokoleniowych rodzinach, dzięki temu młodsi bez przeszkód mogli
czerpać z doświadczenia starszych”. Zdaniem Minister Szumilas w atmosferze solidarności
między pokoleniami znacznie lepiej przebiega proces uczenia się. Według Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, w solidarności międzypokoleniowej
najważniejsze jest to, że nie jest ona jednokierunkowa i wszystkie strony mogą nawzajem od
siebie czerpać. “Od starszych możemy uczyć się życia, od młodszych nowinek technologicznych “
- dodał Minister Kosiniak-Kamysz.
Zaproszeni na międzypokoleniową lekcję seniorzy dowiedli, że można i warto być
aktywnym. Bez względu na wiek. Lekkoatletka i trzykrotna olimpijka, Grażyna Rabsztyn,
powiedziała, że choć dołącza do elitarnego klubu “60+”, to nadal uczy się od starszych od siebie.
Inżynier lotnictwa i varsavianista, Paweł Elsztein, oświadczył, że codziennie pisze, bo dzięki
temu ćwiczy jak sportowcy. Do fascynacji sportem przyznał się Marian Żmuda, który zaczął
biegać po przejściu na emeryturę, poza tym organizuje wycieczki w góry na Ukrainie. Z młodymi
ludźmi nieustannie ma do czynienia Henryk Sowiński, były dyrektor VIII LO, który oprowadza
po szkole pierwszoklasistów.

W tym roku Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej przebiega pod hasłem dialogu
i spotkań między generacjami. Dlatego powstał projekt generations@school, który zachęca
szkoły w Europie, aby około 29 kwietnia zorganizowały w swych placówkach spotkania
z seniorami. Jednym z jego założeń jest m.in. przełamywanie stereotypów związanych
z wiekiem, pokazanie, że starszy nie znaczy niewidzialny, a dojrzałość oznacza wiedzę
i doświadczenie, które można przekazać młodszemu pokoleniu.
To nie jedyne wydarzenie, związane z Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej,
organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Minister Władysław Kosiniak–
Kamysz ogłosił konkurs Aktywni Babcia i Dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze.
Jego celem jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów do napisania
opowiadania, eseju lub komiksu o tym, jak może wyglądać ich życie za kilkadziesiąt lat, i jak
przedstawiciele różnych pokoleń mogą się wspierać, by „oswoić” starość.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej:
http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/aktualnoci/142-konkurs-aktywni-bab...
pomysl-na-wolny-czas-na-emeryturze.html
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach MPiPS, poza tym uczniowie, nauczyciele
I szkoły mogą liczyć na nagrody finansowe i rzeczowe.
Kontakt dla mediów:
Honorata Dudek-Frysiak
Tel. 695 833 016
Email: honorata.dudek@paueducation.com

aleksander.kobylarek
09:50, 24.04.2012

Spotkanie informacyjne 23. 04. 2012.

1 . VI Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dniu 16 kwietnia 2012 r. Gospodarzem Forum był UTW w Nowej Rudzie. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały 33 uniwersytety z Dolnego Śląska. Temat Forum- „Kultura fizyczna w edukacji i praktyce UTW”. Uczestnicy Forum mogli wziąć udział w jednym z 12 warsztatów o bardzo zróżnicowanej tematyce, ale zawsze związanych z aktywnością fizyczną. Pięć warsztatów prowadzili Słuchacze naszego UTW. Przygotowanie i realizację zajęć warsztatowych , pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej, oceniono bardzo wysoko. Uczestnicy Forum , na ręce Pani Karoliny Popiel pełnomocnika UTW w Nowej Rudzie , złożyli podziękowanie za wiele pięknych przeżyć edukacyjnych i artystycznych oraz doskonałą organizację spotkania.
2. !6. 04. 2012 UTW w Oleśnicy obchodził pięciolecie swojej działalności. Nasz uniwersytet na tej uroczystości reprezentowały- Pani Wanda Paszke i Pani Barbara Baryła.
3. W dniach 26-27 maja odbędą się w Warszawie obchody 10 rocznicy śmierci prof. Haliny Szwarc założycielki i Patronki pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasz UTW będzie reprezentować Pani Renata Babac- Stencel .
4. W ramach realizacji Projektu TANT delegacja UTW w UWr na czele z Kierownikiem UTW uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Turcji. Uczestnicy projektu przygotowują Raport z realizacji zadania.
W dniach 23-24 maja 2012r. spotkanie we Wrocławiu partnerów w celu podsumowania i odpowiedzi na pytanie „Czy i jak udział w projekcie wpłynął na zmianę działalności organizacji reprezentowanych w tym Projekcie?”
5.CHÓR naszego UTW został zaproszony do udziału w imprezie „Miasteczko Europejskie”. Impreza odbędzie w Parku Staromiejskim o godz.1o:00 w dniu 9 maja 2012r.
6.UTW na XV DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU NAUKI. Zgłoszono 7 imprez:
24. 09. 2012
godz.10:00- 10:45 „Zasady racjonalnego żywienia osób starszych”- prowadzi mgr Alicja Nowak.
Godz. 11:00 – 11:45 „Zachowanie aktywności fizycznej – od podstawowych ćwiczeń usprawniających….do” – mgr Irena Jakubek , mgr Marian Gańcza
godz.12:00 – 12:45 „Ucz się Jasiu ucz” - mgr Otylia Kernicka
godz. 13:00 – 13:45 „ Wisława Szymborska – Wielka Dama Polskiej Poezji”- mgr Jadwiga Jenczelewska, mgr Grażyna Kozakowska

25. 09. 2012
godz. 10:00–10:4„W poszukiwaniu mądrości własnej”– dr inż. Anna Sokołowska
godz.11:00-11:45 „Dzieli nas język,łączą emocje i wartości” -mgr Wanda Paszke
godz.12:00- 12:45 „Młodość, starość, radość” – mgr Barbara Baryła
Przygotowujemy preliminarz imprezy.
7.Zjazd EFOS we Wrocławiu 4-5 pazdziernika 2012. Spotkanie w ramach nowego projektu partnerskiego Grundtvig. Przewidujemy zaproszenie na to spotkanie naszych przyjaciół UTW we Lwowie i UZW w Grodnie.

aleksander.kobylarek
13:34, 03.04.2012

Konkurs dla seniorów „Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów”

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów” – pomóżcie nam poznać Dolny Śląsk w minionych dekadach widziany Waszymi oczami.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 (ok. 10800 znaków) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 30.04.2012 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe – aparat fotograficzny oraz nagrody książkowe.
Prace wyróżnione w konkursie zostaną wydane w publikacji wydanej przez naszą bibliotekę.

Konkurs odbywa się w ramach corocznych targów książki regionalnej SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Ogłoszenie wyników konkursu – 27.05.12 r.
o godz. 14.30 w sali konferencyjnej (III piętro)
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) na wspomnienia pt. "Moja pierwsza praca zawodowa".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 20.02.2012 r. do 27.05.2012 r.
Termin dostarczenia prac: do 30.04.2012 r.
Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony A4 (ok. 10800 znaków). Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.
Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.
Nagrody :
1.miejsce – aparat fotograficzny
2.miejsce – nagroda książkowa
3.miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.05.2012 r. (niedziela) o godz. 14.30.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

aleksander.kobylarek
06:02, 03.04.2012

1. Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu rozpoczął swoją działalność. Wykład „Starzenie pomyślne i niepomyślne”, w dniu otwarcia (31.03.2012), wygłosił dr Aleksander Kobylarek. Gratulacje najmłodszemu uniwersytetowi na Dolnym Śląsku w imieniu Słuchaczy UTW w UWr złożyła Pani Grażyna Kozakowska – przewodnicząca Zarządu UTW.

2. Za pośrednictwem Pani Maryli Bogowolskiej- Wepsięć ( sekretarza Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów) ustalono nową formę współpracy naszego UTW z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim:
- na stronie internetowej UTW w UWr zamieszczony zostanie link do strony Urzędu Marszałkowskiego poświęconej Seniorom; UM zamieści na swoich stronach link do UTW w UWr.
- Właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego zaprosi przedstawicieli środowisk senioralnych z Hannoveru i Wolfsburga na spotkanie EFOS-u, które odbędzie się we Wrocławiu w październiku 2012 r. W związku z tym, mamy nadzieję na odnowienie współpracy z Radą Seniorów w Hanowerze.

3. W ramach projektu TANT będzie przeprowadzony eksperyment edukacyjny obejmujący trening pamięci dla losowo wytypowanych 12 członków Chóru UTW.

4. 24 kwietnia 2012 gościć będziemy studentów z Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Przedstawimy ideę i działalność naszego uniwersytetu. Dr Aleksander Kobylarek opowie o całożyciowym uczeniu się.

5. W maju , w Teatrze Lalek Komenda Miejska Policji organizuje Piknik dla Seniorów, w którym będą mogli wziąć udział Dziadkowie i Wnuki.

6. 23 maja 2012 r. przewidywana jest w UTW wizyta uczniów z Krakowa. Organizatorem jest Pani Agata Kozak.

aleksander.kobylarek
07:50, 27.03.2012

1. W dniu 26 marca 2012 , Panie Mila Nowaczyk i Barbara Baryła zaprezentowały Słuchaczom Dyplom i Statuetkę, które otrzymał nasz UTW jako wyróżnienie w konkursie „ UTW dla społeczności”. Nagrodę w kategorii „Dobra praktyka” wręczono podczas obrad Ogólnopolskiego Kongresu UTW w Warszawie.
2. Będziemy gościć delegację studentów z Białorusi , Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (11osób) w ramach tzw. Wizyt studyjnych, które służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń. Spotkanie przewidywane jest 24 lub 25 kwietnia 2012r.
3. W dniach 9 – 12 maja 2012 w Magdeburgu odbędzie się zjazd EFOS ( Europejska Federacja Starszych Studiujących). Przedstawiciele 9 krajów pracować będą nad przygotowaniem projektu „Wartości i moralność Europy”. Nasz uniwersytet i zarazem Polskę reprezentuje Pani Anna Gozdowski.
4. Kolejne spotkanie EFOS odbędzie się we Wrocławiu w październiku 2012. Jesteśmy organizatorami tego spotkania.
5. W dniach 23 – 24 maja 2012 nastąpi podsumowanie projektu TANT ( Trzeci Wiek i Nowe Technologie). Spotkanie we Wrocławiu delegacji z Francji, Hiszpanii i Turcji.
6. Na podstawie Uchwały Zarządu UTW postanowiono przekazać nieodpłatnie egzemplarze „ Kuriera UTW” (różne numery) zainteresowanym Osobom z UTW.
Pisma wyłożono w korytarzu UTW.

aleksander.kobylarek
18:18, 23.03.2012

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności gratulujemy Państwu zdobycia tytułu Laureata Konkursu Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony http://utw.seniorzywakcji.pl/ gdzie można zapoznać się opisami działalności Laureatów Konkursu, przeczytać wywiady, obejrzeć zdjęcia.

http://utw.seniorzywakcji.pl/laureaci.html

Na naszej stronie internetowej można też obejrzeć dokumentację fotograficzną z Gali wręczenia nagród Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”, która odbyła się 19 marca w Sali Kongresowej w ramach Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

http://utw.seniorzywakcji.pl/gala_konkursu.html

W najbliższym czasie prześlemy Państwu zdjęcia mniejszej rozdzielczości na adres mailowy oraz płytę CD ze zdjęciami w dużej rozdzielczości na adres pocztowy Państwa Uniwersytetu.

Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam

Agnieszka Gójska

aleksander.kobylarek
18:32, 21.03.2012

1. KONKURS „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności”—Projekt w ramach Konkursu przygotowują: Irena Kawczyńska – Słuchaczka UTW, Agata Kozak i Ola Marcinkiewicz…….
2. Do Europarlamentu ( Bruksela) pojadą – Irena Jakubek i Wanda Paszke oraz Grażyna Kozakowska.
3. Nasz uniwersytet został zaproszony do uczestnictwa w Projekcie „Edukacja globalna dla Seniorów” opracowanym przez Fundację Na Rzecz Studiów Europejskich, finansowanym przez MSW. Partnerami są także UTW w Obornikach i UTW w UE- Wrocław.
4. W dniach 29- 31 marca 2012 w Zgorzelcu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Temat- „Życie bez bólu”. Integralną częścią konferencji będzie oficjalne otwarcie Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu. Wykład nt. „Pomyślne i niepomyślne starzenie się” wygłosi dr Aleksander Kobylarek. Udział w uroczystości weźmie przewodnicząca Zarządu UTW Grażyna Kozakowska. Dojazd zapewni Urząd Marszałkowski
5. Odbyło się I posiedzenie Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, na którym wybrano Prezydium Rady:
Stanisław Kłopot- przewodniczący Rady
Janina Czastor - wiceprzewodnicząca
Maria Bierska - wiceprzewodnicząca
Robert Pawliszko- sekretarz
6. W czasopiśmie „Czerwony Portfelik Senior” (lokalny bezpłatny poradnik zakupowy) znajdzie się cykl artykułów „Dobre pytanie razem znajdziemy odpowiedź” – rozmowy z dr Walentyną Wnuk.
7. UTW na DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU NAUKI – wrzesień 2012.
W ciągu dwóch dni odbędą się :
I dzień- Panel dyskusyjny – „Uniwersytet dla każdego wieku”
II dzień- Warsztaty i pokazy nt. „Solidarność międzypokoleniowa”
Myślą przewodnią tych spotkań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak zwiększyć szanse na godną starość?”
Słuchacze UTW mogą zgłaszać propozycje warsztatów, które przygotują we współpracy ze studentami/ doktorantami pedagogiki.
8. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” ogłosiło konkursy pod wspólną nazwą „NAREW- ludzie, przyroda, kultura”
I – konkurs na esej, reportaż
II—fotoreportaż
III -- stara fotografia.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń UTW

aleksander.kobylarek