Rozmiar czcionki

Archiwum aktualności

15:51, 08.07.2011
aleksander.kobylarek
16:44, 05.07.2011

Bardzo dziękuję wszystkim bioręcym udział w konferencji jubileuszowej i naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim za zaangażowanie, poświęcenie i ogrom wykonanej pracy. To było wielkie wydarzenie, zgromadziliśmy wielu gości zagranicznych, wiele ważnych  dla miasta Wrocławia i dla naszej uczelni osób. Cieszę się, że obchody przebiegły tak sprawnie- z opinii naszych gości wynika, ze wszyscy byli pod wielkim wrażeniem rozmachu i różnorodności. Serdecznie gratuluję wszystkim zaangażowanym. Poniżej jest link do galerii ze zdjęciami z tego wydarzenia:
https://picasaweb.google.com/utw.wroclaw/XXXVlecieUTW
 

aleksander.kobylarek
15:20, 23.06.2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczeństwa wiedzy i porozumienia
Wrocław, 28- 30 czerwca 2011r.
 
Organizator Konferencji:
Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Wrocławski
Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Komunikat nr 3
(Opłaty oraz ostateczne ustalenia)
Ramowy program konferencji
28 czerwca 2011 r. (Uniwersytet Wrocławski Gmach Główny, Pl. Uniwersytecki 1, Aula Lepoldina )
 
14.30-15.00    Rejestracja uczestników
15.00  Rozpoczęcie konferencji z udziałem zaproszonych gości
15.00-16.30 Uroczystości Jubileuszowe
16.30- 16.45   Przerwa kawowa
16.45- 18.30   Obrady plenarne (referaty w języku angielskim)
18.30   Podsumowanie obrad
19.00   Uroczysta kolacja dla zarejestrowanych uczestników i zaproszonych gości Art. Hotel ul. Kiełbaśnicza 12
 
29 czerwca 2011 r. (Instytut Pedagogiki Uwr, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dawida 1)
8.30- 9.00 Rejestracja uczestników
9.00- 9.50 Obrady plenarne (referaty w języku polskim)
10.00- 13.30   Obrady w sekcjach
 
SEKCJA I (referaty w języku polskim)
SEKCJA II (referaty w języku polskim)
SEKCJA III (referaty w języku angielskim)
SEKCJA IV (sekcja posterowa)
 
11.30-12.00    Przerwa kawowa
13.30- Podsumowanie części naukowej konferencji
Równolegle odbędzie się warsztat prowadzony przez doc. dr Grażynę Dąbrowską z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Temat: Kultura fizyczna w edukacji i praktyce studentów UTW.
Data:   29.06. 2011 godz. 10 -12
Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii, ul. Paderewskiego 35, Pawilon P4, sala wykładowa oraz sale seminaryjne: 2/6, 2/7.
 
14.00- 15.00 Obiad
15.00-18.00 Dobre praktyki w UTW UWr
Kabaret U Sławy
Teatrzyk Poezji
Sekcja Żeglarska
Teatr Międzygeneracyjny
 
30 czerwca 2011 r. (Instytut Pedagogiki UWr, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dawida 1)
Warsztaty
9.00-10.30 Współpraca międzypokoleniowa: Piękno różnorodności
10.45-12.15 Warsztaty biograficzne
12.30-14.00 Gimnastyka mózgu
Równolegle odbędzie się wernisaż: Twórczość Słuchaczy UTW UWr
Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul Dawida 1
 
14.15   Podsumowanie i zakończenie konferencji
15.00-16.00 Obiad
 
Opłaty
Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto BZ WBK SA 4 O/ Wrocław, nr konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Tytuł wpłaty: warsztaty 30N Jubileusz 35-lecia UTW.
Proszę mailem potwierdzić:

 1. Dokonanie opłaty konferencyjnej
 2. Potrzebę/ brak potrzeby uzyskania faktury na dokonaną wpłatę
 3. Deklarację uczestnictwa w warsztatach (możliwe jest uczestnictwo w dowolnej ilości warsztatów):

a.       Kultury fizycznej
b.      Współpracy międzypokoleniowej
c.       Biograficznych
d.      Gimnastyki mózgu
Zarówno dokonanie opłaty konferencyjnej jak i pozostałe formalności powinny nastąpić
NIE PÓŻNIEJ niż do 30.05.2011 r.
Potwierdzenie wpłaty,  dane do faktury oraz deklaracje uczestnictwa w warsztatach powinny zostać wysłane mailowo na adres: wanda.paszke@gmail.com
 
Zakwaterowanie
 
Wszyscy goście konferencyjni będą zakwaterowani w pobliżu miejsca obrad- w hotelu przy ul. Bocznej 12. Płatność za pobyt należy uiścić w momencie zameldowania w hotelu.
 
 
Dr Aleksander Kobylarek
Koordynator konferencji
aleksander.kobylarek@gmail.com

aleksander.kobylarek
07:27, 15.06.2011

 
LISTA SŁUCHACZY UTW I roku,
 którzy nie zaliczyli roku akad. 2010/2011:
 
 

Lp.

Nr legitymacji        /indeksu/

Uwaga

1.

            1 / 09

 

2.

3/10

 

3.

6/10

 

4.

7/10

 

5.

25/10

 

6.

27/10

 

7.

31/10

 

8.

34/10

 

9.

36/10

 

10.

52/10

 

11.

64/10

 

12.

 

 

 
     Sporządziła :Teresa Gasperowicz
 

aleksander.kobylarek
21:40, 28.05.2011

W dn. 23.05-27.05 2011 r. delegacja z Polski przebywała w Paryżu na obradach w ramach realizacji projektu TANT. Było to drugie spotkanie z kolei (pierwsze odbyło sie w lutym tego roku we Wrocławiu), następne odbędą się w Madrycie i w Hatay w Turcji- spotkanie podsumowujące zaplanowane jest za rok w Polsce.
W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział: Aleksander Kobylarek (główny koordynator programu), Aneta Kobylarek- pilot, Alina Maziarz- tłumacz, Grażyna Kozakowska, Teresa Gasperowicz, Irena Letza, Teresa Tyrcha- Czyż, Barbara Jedynak, Anna Żyłko, Roma Matkowska, Janina Żywicka, Iwona Stęplowska. Oprócz prac nad projektem oczywiście był czas na zobaczenie przepięknego Paryża.
https://picasaweb.google.com/monique.epstein/TANT_meeting_paris_mai11?fe...
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/PARYZWMAJUTANTProject2...
 

aleksander.kobylarek
22:19, 17.05.2011

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wr
w roku akademickim 2010/2011
 
Wspomniany rok akademicki rozpoczęło 757 słuchaczy, w tym 662 kobiety i 95 mężczyzn.
 
W okresie przyjmowania podań o przyjęcie na rok akad. 2010/2011 wpłynęło 166 podań. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w poczet słuchaczy przyjęto 67 słuchaczy.
 
Wykształcenie słuchaczy w wym. roku akad. kształtowało się                     w sposób następujący:
 
z wykształceniem wyższym               437  
           - „ -          średnim                 318  
           - „ -          zawodowym               2  
 
Wiek słuchaczy:
 
60 lat i poniżej               - 35
61 - 70   lat                            -345
71 – 80 lat                            -317
81 - 90   lat                            - 54
powyżej   91lat              -    6
 
 
UTW w UWr  swoim słuchaczom proponuje bogatą ofertę zajęć w dwunastu sekcjach, dwóch klubach, pięciu zespołach artystycznych i sześciu warsztatach.
Istnieje również możliwość nauki języków obcych – j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego , hiszpańskiego i esperanto.
Bogaty wybór zajęć proponujemy słuchaczom w zakresie kultury fizycznej
         Gimnastykę rehabilitacyjną:
narządu ruchu                      -2grupy
układu krążenia i naczyń               -2grupy
szkołę pleców                        -2grupy
Nordic Walking                      -1grupa/w semestrze letnim/
Joga                                      -1grupa/w semestrze zimowym/
pływanie rekreacyjne             -1grupa
ćwiczenia w wodzie               -1grupa
 
oraz w zajęcia w Aqwa Parku. Łącznie w mijającym roku akademickim z zajęć zorganizowanych przez sekcję kultury fizycznej korzystało 211 słuchaczy. Przedstawione zajęcia nie zaspokajają potrzeb słuchaczy a występujące ograniczenia są spowodowane zmniejszeniem się zaplecza lokalowego. Stawiamy sobie to zadanie jako priorytet do rozwiązania.
Znaczna liczba słuchaczy UTW korzystała z Unijnego programu rehabilitacyjnego dla seniorów Dolnego Śląska w SPA na ulicy Teatralnej. Program ten współfinansowany z budżetu miasta Wrocławia. Były to zabiegi wodne, gimnastyka i zabiegi fizykoterapeutyczne.
Do wyboru jest sześć różnych warsztatów. W bieżącym roku z braku zgłoszeń nie mogły odbywać się warsztaty malarskie.
Duże zainteresowanie budzą warsztaty komputerowe a zajęcia odbywają się w 14 grupach w tym dwie grupy multimedialne.
 
Sekcja turystyczna to dynamiczny zespól ukierunkowany na organizowanie wycieczek poznawczych, które pogłębiają wiedzę                           o Polsce. Wyprawy te utrwalone są na zdjęciach i filmach i ponownie prześledzone są na spotkaniach multimedialnych. Piękne opracowania fotograficzne demonstrowane są w gablotach ukazując pomniki naszej kultury, zabytki naszej kultury inspirują do pogłębienia naszej wiedzy w zakresie historii sztuki.
 Wędrówki turystyczne po Wrocławiu ukazują niezwykłe zakątki naszego miasta                  i cieszą się stałym zainteresowaniem słuchaczy. Umożliwiają nie tylko poznanie miasta ale także ciekawe obiekty niedostępne w codziennych spacerach.
Takich wypraw spacerowych było 9 i 6 wycieczek wyjazdowych. Sekcja ta zawsze jest dyspozycyjna dla tych, których gościmy w UTW przewodnicząc w podobnych wyprawach.
Na uwagę zasługuje specyfika sekcji wzajemnej pomocy licząca 54 osoby. W działalność wspomnianej sekcji wpisane jest niesienie pomocy „silniejszy-słabszemu” zwłaszcza chorym niepełnosprawnym obecnym i byłym słuchaczom UTW. Roztaczają opiekę nad 37 słuchaczami – odwiedzając ich                w domu. Nawiązany i utrzymywany jest kontakt z przedszkolami, które swoimi występami uświetniają okolicznościowe uroczystości w UTW wnosząc niezwykły klimat i dobre emocje po obu stronach.
         Dobrze rozwinięta jest współpraca ze Szkołami nr 73, 90 i 93 – w ramach integracji międzypokoleniowej. Piękna pożyteczna i wychowawcza działalność. Seniorzy młodzieży a młodzież seniorom, przynosi wiele satysfakcji obu stronom. Udział naszych słuchaczy w szkolnych wspólnych uroczystościach wpływa na utrwalenie patriotyzmu, uczy polskich tradycji. Dużo można wymienić świetnych pomysłów wspólnie realizowanych. Udział słuchaczy w lekcjach historii, święto Babci i Dziadka, konkursy literackie, wspólne śpiewanie. Nauka obsługi komputera seniorów przez młodzież szkolną.
Wszyscy słuchacze doceniają i z uznaniem odnoszą się do współpracy                               z Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Uczniowie tej szkoły uświetniają swoimi występami - Spotkania Opłatkowe dostarczając wrażeń artystycznych i niezwykłego odświętnego klimatu.
Przez cały rok akademicki bardzo aktywną musi być sekcja organizacyjno-porządkowa. Codzienne dyżury słuchaczy tej sekcji pozwalają na dobrą informację   o wszystkich sprawach prowadzonych w UTW, dbałość o wszystkich, których gościmy w UTW. Łączy się z tym cała logistyka, która spoczywa na tej sekcji. Szczególna ranga sekcji widoczna jest podczas dużych imprez takich jak: inauguracja roku akademickiego, spotkania opłatkowe i tak ważne czuwanie nad porządkiem w poniedziałkowe audytoryjne wykłady.
To właśnie wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, praca w grupach seminaryjnych, modułach tworzą działalność edukacyjną, poszerzają naszą wiedzę, aktywizują nasze umysły rozwijają wiedzę poszerzają horyzonty                 i decydują o naszej sprawności intelektualnej. Odsuwają procesy starzenia się. Wykłady te są niezwykle cenione przez słuchaczy a do wygłoszenia zapraszani są pracownicy naukowi, osoby znaczące w naszym mieście z życia społecznego, politycznego, ludzie kultury.
 
Zespoły artystyczne UTW to:
Chór UTW skupia 51 słuchaczy
Teatrzyk Poezji – grupa 10 osobowa
Kabaret „U Sławy” – 16 osób
Zespół Poetycko- Literacki „Carman”   
 
Wszystkie te zespoły sprawiają, że spotkania z nimi, ich programem dostarczają wiele przeżyć artystycznych, aktualizują w programach wiedzę o wydarzeniach tych teraz jak i historycznych.
         Zespoły te prowadzone są przez profesjonalistów wypracowały wysoki poziom wyrazu artystycznego w program i dlatego są zapraszane do udziału                    w prestiżowych uroczystościach i tak:
 
Chór – występ w Henrykowie I-sza Pielgrzymka dla niepełnosprawnych
Kabaret „U Sławy” – występ w Klubie przy ul; Włodkowica i Uniwersytecie Ekonomicznym/
Teatrzyk Poezji – warsztaty w czasie pobytu przedstawicieli Lwowskiego UTW
Zespół Taneczny – zajęcie I –go miejsca w turnieju tanecznym.
 
Sekcja Kulturalna swoją aktywną działalność wyraża w rozlicznych propozycjach koncertów w filharmonii, imprez z udziałem często wybitnych artystów polskich, spotkaniach w teatrze i sprawią, że uczestniczymy w życiu kulturalnym Wrocławia.
 
Sekcja Historyczna nie tylko realizuje swój program działalności, ale bierze udział w przyjmowaniu przez UTW gości i pomaga zagospodarować im czas wolny ukazując piękno naszego miasta. Podobne cele realizuje sekcja fotograficzna, która przybliża poprzez prezentowanie fotografie do piękna natury, pozwala nam zobaczyć bogactwa świata przyrody, a może docenić Jego wartość
Wszystkie wydarzenia w UTW są rejestrowane przez naszego reportera, który jest obecny zawsze i wszędzie. A ta pasja jest osobliwą kroniką naszego życia obok kroniki albumowej.
          W tym miejscu wspomnę zespół Redakcyjny Kuriera UTW. Jego wartość                    i powagę informacyjną zawsze aktualną. Stanowi wizytówkę UTW.
 
Kluby: Miłośników Sztuki oraz Miłośników Kresów mają w swoim programie miejsce dla poszukujących prawdy historycznej.
 
Sekcja Haftu i Koronek skupia wokół siebie słuchaczy o precyzyjnej zdolności manualnej i dzięki ich pracom oglądamy przepiękne wystawy o zabarwieniu ludowym. Wśród naszych słuchaczy są osoby z talentem malarskim – a więc organizujemy wernisaże, są poeci – a więc spotkania z poezją.
 
Słuchacze mogą się realizować towarzysko w sekcji brydżowej. Sekcja ta                          w b.r. akademickim swoją operatywnością sama rozwiązała trudności jakie się pojawiły przy utracie zaplecza lokalowego w Ośrodku Adaptacyjno-Opiekuńczym na ulicy Ciepłej.
I wreszcie egzotyczna sekcja żeglarska skupia odważnych, żegluje po jeziorach, morzach i oceanach a swoją banderą rozsławia UTW i seniorów bez barier.
W II semestrze roku akademickiego powstała sekcja dekoracyjna dbająca nie tylko o akcentowanie świąt okolicznościowych, ale upiększa nasze pomieszczenia.
        
         UTW w b.r. brało udział w rozgrywkach sportowych międzyuczelnianych zajmując dwa I-sze miejsca i raz II-gie. Uzyskanie takiej lokaty w 6-cio                         i 8 grupowych rozgrywających zespołach wzbudziło potrzebę dbałości o kondycję słuchaczy biorących udział  w rozgrywkach i tak zorganizowała się grupa sportowa licząca 20 osób a pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 9 maja br.
Lubiącym taniec, zabawę, spotkania towarzyskie przy muzyce tanecznej wychodzi na przeciw koleżanka Danuta Szeląg. Od kilku lat zajmuje się organizacją, takich zabaw zapraszając do udziału chętnych z innych UTW.
   Przytoczenie w niniejszym sprawozdaniu działalności sekcji powstało z potrzeby przypomnienia wszystkim wątpiącym, że UTW proponuje niezwykle bogatą przestrzeń, w której możemy zagospodarować swój czas, zdolności, talenty                      i poznawać samego siebie. By nikt nigdy nie napisał na Forum internetowym, że w naszym UTW jest nudno..
   Druga przyczyna to pragnę w imieniu Zarządu UTW podziękować, wyrazić uszanowanie i podziw tym wszystkim, którzy to życie naszej społeczności organizują.
 I takie głębokie uznanie składam Pani Iwonie Stęplowskiej - kierownikowi sekretariatu, która swoją pracą, znajomością zagadnienia wszystko to spina                    w całość i czuwa nad tym by się spełniło, by na wszystko starczyło czasu, zaplecza i finansów.
 Bardzo skrupulatna komisja rewizyjna przedstawiła już państwu w odrębnym sprawozdaniu ocenę finansową i jest wszystkim uczestniczącym w tym spotkaniu znana.
   Skuteczna współpraca międzynarodowa należy do rozwojowych kierunków naszej działalności, której tempo nadaje kierownik UTW doktor A. Kobylarek poprzez wdrażanie i realizację projektów jako współkoordynator bądź koordynator rzeczonych projektów.
 Rolą UTW jest przekazywanie wiedzy organizacyjnej, wspieranie swoim doświadczeniem a tym samym przyczynienie się do powstawania nowych UTW      w kraju a także za granicą. Taki udział był w Grodnie gdzie kierownik UTW był współkoordynatorem i w ramach wymiany doświadczeń w dniach 12-16 września 2010,siedem osób z UTW wyjechało na zaproszenie do Grodna w trakcie realizacji projektu. W tych relacjach były kolejne wyjazdy do Lwowskiego UTW                  we wrześniu 2010 - 2 osoby i kwietniu 2011- 4 osoby.
   Wizyta studyjna /realizacja międzynarodowego projektu DART /grudzień 2010 którego organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy udziale UTW /gościliśmy 15 osób z różnych krajów Europy.
 W ramach projektu TANT, którego koordynatorem jest kierownik UTW                       dr A. Kobylarek - przebywała w UTW 5 osobowa grupa gości z Francji, Turcji                    i Hiszpanii. Tenże pobyt przełożył się na wyjazd naszych słuchaczy do Paryża, Madrytu i Turcji w trakcie realizacji wspomnianego projektu. Najbliższy termin wyjazdu do Paryża /maj 2011.
   W kwietniu b.r. z biura Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg otrzymaliśmy dwa zaproszenia bezpłatnego wyjazdu do Strassburga.
Z możliwości wspomnianych wyżej wyjazdów korzystają słuchacze zaangażowani w pracę organizacyjną w UTW.
W mijającym roku akademickim braliśmy udział w konferencjach                                          a najważniejsze to w Gdańsku, Katowicach, Bielawie i Jadwisinie. W V Forum UTW w Miękini.
   Również w UTW organizowany był bardzo udany Dzień Seniora z bogatym programem, a przed nami jest przygotowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 35-lecia powstania UTW w UWr zaplanowanej na 28,29,30 czerwca. Prace organizacyjne w toku. Miło zaznaczyć, że słuchacze sami się zgłaszają proponując swoją pomoc. Zapraszamy również do udziału w 14 tym Festiwalu Nauki, który odbędzie się 19 września br.
 Niniejsze podsumowanie działalności ma wywołać u wszystkich słuchaczy UTW w UWr uczucie satysfakcji i radosne oczekiwanie zasłużonych wakacji.
 
 Grażyna Kozakowska
 Przewodnicząca Samorządu UTW w UWr
 

aleksander.kobylarek
19:20, 17.05.2011

 
Sesja zdjęciowa w Ogrodzie Botanicznym
W dniu 9.05.2011 grupa komputerowa-multimedialna miała okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Spotkanie to było szansą sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz okazją do spędzenia czasu na łonie natury. Efekt zajęć zaskoczył zarówno prowadzące – Ilonę Zakowicz oraz Annę Pradel, jak i autorów zdjęć Panią: Irenę Kawczyńską, Krystynę Magoń, Krystynę Nowicką, Barbarę Przychodzką, Pana: Karola Kamińskiego i Jana Marszałka. Wszystkich zainteresowanych sesją zachęcam do przeglądnięcia zdjęć, które nie tylko zostały zrobione przez słuchaczy UTW, ale także przez nich obrobione w programach graficznych – zachęcam do poświęcenia kilku chwil na przeglądnięcie galerii zdjęć:
picasaweb.google.com/117508849206482729017/OgrodBotaniczny
 
 
 

aleksander.kobylarek
06:26, 12.05.2011

 

 

 

Zapisy aktualnych słuchaczy

Zapisy odbywać się będą w dniach: 12, 13, 14 września 2011r. w godz. od 10:00 – do 13:00
(w korytarzu na parterze za portiernią). Po tym terminie zapisów nie będzie.

Wszyscy aktualni Słuchacze, którzy zgłoszą się w wymienionych dniach zostaną przyjęci.
Po tym terminie zapisów nie będzie.
Przy zapisach należy przedłożyć legitymację i dokonać wpłaty w wysokości 100 zł,-

WAŻNE !!! Słuchacze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w roku akademickim 2011/2012, mogą złożyć podanie do Zarządu UTW o zawieszenie uczestnictwa w UTW na okres 1-roku. Przerwa 2-letnia spowoduje konieczność starania się o ponowne przyjęcie do UTW na ogólnych zasadach.

 

Informacja dla kandydatów na słuchaczy

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do UTW jest:

 • ukończony 60 rok życia
 • złożenie podania o przyjęcie na słuchacza w terminie: od 16 sierpnia 2011r. do 9 września 2011r.
  Podania należy składać w sekretariacie UTW w poniedziałki, w środy i w czwartki w godz. od 10:00 - do 14:00 lub przesłać pocztą
 • przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach: 20 (wtorek), 21(środa), 22 (czwartek) września 2011 r.

16 września 2011r. zostaną wywieszone listy informujące kandydatów, w którym z podanych wyżej dni i o której godzinie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Druk podania o przyjęcie
 

Informacja dla nowo przyjętych słuchaczy

Lista nowo przyjętych osób do UTW w roku akademickim 2010/2011 zostanie wywieszona
na tablicy ogłoszeń w dniu: 3 października 2011r. (poniedziałek) o godz. 10:00

Telefonicznie udzielać będziemy informacji pod nr. 071 367 20 01 do 05 wew. 147.

Osoby z listy przyjętych zobowiązane są zgłosić się w dniu 5 października (środa) lub 6 października (czwartek) br. w godzinach od 10:00 do 13:00  w siedzibie UTW w celu dokonania następujących formalności:

 • wypełnienia ankiety
 • dostarczenia zdjęcia
 • dokonania wpłaty:  wpisowego w wys. 20 zł, składki w wys. 100 zł,-

 

 

 

admin
19:06, 27.04.2011

 
Zajęcia komputerowe – multimedialne

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczający na zajęcia komputerowe – multimedialne w dniu  9.05.2011 – odbywają zajęcia w Ogrodzie Botanicznym od godziny 14.00. Spotykamy się przy wejściu od strony H. Sienkiewicza. Proszę zaopatrzyć się w aparaty fotograficzne i wiosenne nastroje.
 

aleksander.kobylarek
21:15, 15.04.2011

 
         W dniach 11 do 14 kwietnia czteroosobowa grupa z naszego UTW (w tym dr A. Kobylarek) brała udział w seminarium „Uniwersytet III Wieku we Lwowie: realia i perspektywy” organizowanym i finansowanym w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”. Z naszej strony dr A. Kobylarek przedstawił polskie doświadczenia uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie naszego UTW, G. Kozakowska opowiedziała o działalności naszego Samorządu przedstawiając nasze sukcesy, perspektywy rozwoju, nie zapominając też o porażkach, jakie zdarzały się w naszej pracy, T. Gasperowicz przedstawiła pracę Samorządu od strony formalnej: zasady i przebieg rekrutacji, źródła i zasady finansowania działalności, sprawozdawczość i statystykę.  Poznaliśmy też sukcesy i perspektywy rozwoju UTW we Lwowie, który liczy prawie dwustu słuchaczy. Prowadzone są tam wykłady z psychologii, pedagogiki, historii starożytnego Wschodu, literatury perskiej a także lektoraty, zajęcia komputerowe i z kultury fizycznej (w tym hatha joga), zajęcia psychoterapeutyczne. Opracowywany jest system konsultacji seniorów w zakresie zdrowia, przepisów prawnych i psychologii. Intensywnie rozwija się wolontariat seniorów. Działa kółko teatralne, kółko taneczne, chór.
         W trakcie spotkania z grupą inicjatywną Lwowskiego UTW poprowadziliśmy warsztat „Konflikt: definicja i sposoby rozwiązywania”. Przygotowaliśmy wcześniej opisy kilku konfliktów „z naszego podwórka” i poprosiliśmy Lwowiaków o zastanowienie się nad sposobami ich rozwiązania „na gorąco” a następnie nad tym, jak nie dopuścić do powstania podobnych zdarzeń w przyszłości. Po zakończeniu bardzo intensywnej dyskusji dr A. Kobylarek przedstawił definicję konfliktu, przyczyny i okoliczności sprzyjające powstaniu konfliktu i sposoby ich unikania. W tym samym dniu byliśmy świadkami wyborów do Samorządu, następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z dyrektorem Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego Lwowa, który przedstawił zasady sprawowania opieki nad osobami starszymi i chorymi. Dyskutowano też na temat możliwości finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony władz miasta filii UTW otwieranych w różnych ośrodkach gminnych obwodu lwowskiego.
         Gospodarze przygotowali nam niespodziankę zapraszając nas do udziału w warsztacie „Kukiełki”. Pod kierunkiem prowadzącej amatorską sekcję Ally Khalimovej z kolorowych skrawków materiału szyliśmy „ motanki” czyli szmaciane lalki ubrane w ukraińskie stroje ludowe. Pan kierownik również dostał igłę i szmatki ale się za bardzo nie natrudził (choć ochoczo wziął się do pracy), bo po chwili Lwowianki otoczyły go wianuszkiem i same wystroiły pięknie jego motankę. Zostaliśmy też zaproszeni na koncert przygotowany przez seniorów. Były występy taneczne w wykonaniu młodych tancerzy, ale największe uznanie zdobyła grupa taneczna seniorek. Były też znane nam wszystkim lwowskie piosenki wyśpiewane przez seniorów.
         Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w seminarium dla przedstawicieli służb socjalnych i oddziałów „Rodziny Kolpinga” z miast: Stryj, Kicmań, Użhorod i Czerniowce. Seminarium odbywało się w pomieszczeniu plebanii przy kościele rzymsko-katolickim a dotyczyło możliwości tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku lub w mniejszych ośrodkach – klubów seniora. Trzeba tu zaznaczyć, że na Ukrainie starsi ludzie też, tak jak u nas, nie chcą pozostawać na marginesie życia.
         W Stryju istnieje spora polska społeczność i polskie dzieci uczą się języka polskiego, geografii i historii na lekcjach prowadzonych przez jedną nauczycielkę
w soboty i niedziele w klasach szkoły ukraińskiej. Największą bolączką polskiej szkółki jest brak podręczników, szczególnie elementarzy. Myślę, że będziemy mogli pomóc dzieciakom?
galeria zdjęć z wyjazdu:
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/UtworzenieSamorzaduUtwWeLwowie?authkey=Gv1sRgCK3z3Yuk-qH9QQ&feat=directlink
 
warsztaty międzykulturowe prowadzone przez studentki psychologii lwowskiego państwowego uniwersytetu- technika "Impuls"
http://www.youtube.com/watch?v=AuYwCFbdJ9o
 
fragment koncertu intergeneracyjnego
http://www.youtube.com/watch?v=TkI6hi12ipU
 
warsztaty lalkarskie:
http://www.youtube.com/watch?v=z5JcpBTe2-E
 
          
 

aleksander.kobylarek