Archiwum aktualności

18:04, 16.03.2012

Poniżej przedstawiam linki strony internetowej Straży Miejskiej Wrocławia.

1. Strona główna - http://www.smwroclaw.pl/

2. Dane dotyczące strażników osiedli - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&...

3. Wykaz ulic objętych kontrolą fotoradarową - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=357...

4. Informacje dot. spalania odpadów wewnątrz posesji, domu lub mieszkania - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154...

Wszelkie pytania dotyczące naszego spotkania w ramach ABS proszę przesłać na moją skrzynkę e-mail. Postaram się udzielić wyczerpującychj odpowiedzi.
wiktor.kula@strazmiejska.wroclaw.pl

Pozdrawiam,
Wiktor Kula

aleksander.kobylarek
13:24, 16.03.2012

SEKCJA KULTURY ZAPRASZA 19 marca

na wykład w auli IIp. o godz.11.00 związany z
Festiwalem Muzyki Johna Cage'a
organizowany przez AKADEMIĘ MUZYCZNĄ
.

Prowadzącą wykład z prezentacją będzie mgr Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko- absolwentka teorii muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Paul Preusser, kompozytor związany z uczelnią i Kierownik Artystyczny Festiwalu.
Program Festiwalu:
20 marca, godz. 19.00 (Sala Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego)
Recital Fortepianowy Stephena Drury'ego (USA)
W programie: L. van Beethoven oraz John Cage.
21 marca, godz. 19.00 (Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego)
Koncert muzyki Johna Cage'a z wczesnego okresu twórczości kompozytora
22 marca, godz. 19.00 (Sala Filharmonii Wrocławskiej)Koncert Symfoniczny
Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Stephen Drury (USA) - gość specjalny Festiwalu
W programie: J. Cage, Ch. Wolff oraz C. Debussy.
23 marca, godz. 19.00 (Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu)
Koncert muzyki Johna Cage'a - twórczość z okresu po 1950 r.
Agata Zubel – sopranRafał Augustyn - narracje
Wstęp wolny na wszystkie koncerty wolny
Informacje: Alicja Klein!

aleksander.kobylarek
08:21, 13.03.2012

Ważne informacje:
1.Wyróżniona w Konkursie „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności” dobra praktyka „Międzypokoleniowy przekaz wartości” przedstawiona w wersji pisanej, została również zarejestrowana w formie prezentacji multimedialnej (przez dziennikarza Tow. Inicjatyw Twórczych –ę). W przygotowaniu prezentacji wzięli udział – słuchacze UTW, dzieci i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr90. Nagrody zostaną wręczone 19 marca w trakcie obrad „KONGRESU UTW” w Warszawie. Nagrodę odbierze Pani Barbara Baryła – koordynator współpracy ze Szkołami Podstawowymi. Nasz uniwersytet na Kongresie reprezentować będzie Pani Emilia Nowaczyk.
2. Pani Lidia Geringer de Oedenberg przekazała 2 zaproszenia do Europarlamentu ( do Brukseli) dla naszych Słuchaczy oraz jedno imienne dla Przewodniczącej Samorządu
3. Przygotowywane jest porozumienie o współpracy UTW w UWr z PWST(Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) we Wrocławiu, na mocy którego:
- Słuchacze UTW będą mogli korzystać z Sali do ćwiczeń Sekcji Szermierki
_ UTW zobowiązuje się do: informowania Słuchaczy o repertuarze PWST uczestnictwa w spektaklach dyplomowych PWST, wyznaczenia osoby do kontaktów z PWST.
4. Ogłoszono nowy KONKURS „ Seniorzy w akcji” skierowany do osób 50+ i do par międzypokoleniowych, które chcą realizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.
Projekt opracowany w UTW powinien mieścić się w jednym z dwóch obszarów:
- Działania edukacyjne i kulturalne
- Działania obywatelskie( rzecznictwo interesów osób starszych, partycypacja obywatelska, udział seniorów w rozwiązywaniu lokalnych problemów).
UTW zamierza wziáć udział w tym konkursie i przygotować projekt międzypokoleniowy

aleksander.kobylarek
12:53, 24.01.2012

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę", w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłosiło właśnie konkurs „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności". Konkurs wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleń oraz roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jego głównym celem jest promocja dobrych praktyk wypracowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

W Polsce działa już ponad 350 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Skupiają one blisko 100 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, potencjał wolnego czasu, wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Warto go wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby lokalnych społeczności. Jak pokazują badania, osoby starsze w naszym kraju w niewielkim stopniu angażują się w takie właśnie działania. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą odegrać ogromnie ważną rolę w kreowaniu wśród seniorów „mody" na wolontariat i społeczne zaangażowanie.

W konkursie „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności" wyróżnione zostaną przedsięwzięcia, które wykraczają poza bieżącą działalność edukacyjną UTW, otwierają UTW na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promują wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową. Celem konkursu jest także docenienie konkretnych wolontariuszy z UTW zaangażowanych w działania społeczne.

Konkurs jest skierowany do Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie całej Polski. Jeden UTW może zgłosić dwie nominacje w każdej z dwóch kategorii konkursu:

Dobra praktyka UTW – realizowany w chwili obecnej lub zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat projekt/działanie UTW na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie),

Wolontariusz UTW – słuchacz UTW w wieku 55+, który aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w ramach działań prowadzonych lub wspieranych przez UTW lub młody wolontariusz do 35 r.ż., który w ciekawy sposób współpracuje z UTW.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu złożone z niezależnych ekspertów. Jury przyzna 7 wyróżnień. Jedno, specjalne wyróżnienie przyznają internauci w internetowym głosowaniu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki i dyplomy. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 marca 2012, podczas Kongresu UTW w Sali Kongresowej w Warszawie.

W celu zgłoszenia dobrej praktyki/wolontariusza na konkurs należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres UTW@seniorzywakcji.pl do dnia 13 lutego 2012. Formularze oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl.

Informacji o Konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" – Agnieszka Gójska, tel. 606 689 906, (22) 396 55 16 (19); email: UTW@seniorzywakcji.pl .

Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl

aleksander.kobylarek
08:16, 14.12.2011

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju, świątecznej radości. Natomiast w nowym roku samych radości z poznawania świata rzeczy pięknych i trudnych w naszym Uniwersytecie

kierwownik UTW oraz zarząd

poniżej galeria zdjęć z naszej imprezy opłatkowej w Filharmonii Wrocławskiej. Zapraszam do oglądania i komentowania

https://plus.google.com/u/0/photos/100414284222871212829/albums/56858776...

aleksander.kobylarek
20:51, 08.11.2011

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w projekcie

W ramach projektu przeprowadzony zostanie
nieodpłatne konwersatoria z języka angielskiego

Zgłoszenia przyjmowane będą przez mgr Agatę Kozak - do dwóch grup
grupa kontrolna - (1 godz. konwersatoriów językowych w tygodniu)
grupa eksperymentalna - (1 godz. konwersatoriów językowych + 1 godz.
treningu pamięci)

Zgłoszenia do wybranych grup przyjmowane będą w poniedziałek
14.11.2011 (przedsionek UTW) w godzinach 8.00 - 10.00.

Warunkiem przystapienia do kursu będzie zobowiązanie się do
uczestnictwa we wszystkich zajeciach trwajacych w listopadzie-grudniu
i styczniu a takze zobowiazanie do uczestniczenia w dodatkowych
zajeciach z treningu pamięci w przypadku zakwalifikowania do grupy
eksperymentalnej.

aleksander.kobylarek
20:20, 08.11.2011

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie

W ramach projektu przeprowadzony zostanie
nieodpłatny kurs komputerowy

Zgłoszenia przyjmowane będą przez mgr Ilonę Zakowicz - do dwóch grup
grupa kontrolna - (1 godz. zajęć komputerowych w tygodniu)
grupa eksperymentalna - (1 godz. zajęć komputerowych + 1 godz. gry komputerowe (strategiczne)

Zgłoszenia do wybranych grup przyjmowane będą w czwartek 10.11.2011 (przedsionek UTW) w godzinach 11.00-14.00
O godzinie 14.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (dr A. Kobylarek, mgr I. Zakowicz), na podstawie których będą tworzone 6 osobowe grupy

warunkiem przystapienia do kursu bedzie przejscie rozmowy kwalifikacyjnej podczas ktorej ocenimy stopien zaawansowania kandydatow do kursu oraz zobowiazanie uczestnictwa we wszystkich zajeciach trwajacych w listopadzie-grudniu i styczniu a takze zobowiazanie do uczestniczenia w dodatkowych zajeciach z gier strategicznych w przypadku zakwalifikowania do grupy eksperymentalnej

aleksander.kobylarek
20:14, 08.11.2011

Wszystkich chętnych, którzy chcą przedstawić swoją twórczość szerszej publiczności, zachęcam do współtworzenia wystawy: "Mimozami jesień się zaczyna...Złotawa, krucha i miła". Prace (jak wskazuje temat) powinny dotyczyć tematyki jesiennej, zostaną one wyeksponowane w gablocie (gablotach), dzięki czemu pozostali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (a także inni zainteresowani) będą mieli okazję zapoznać się z Państwa twórczością.

Nadesłane prace, a zatem: zdjęcia, wiersze, teksty literackie, prace plastyczne - można nadsyłać na adres e-mailowy:ilona.zakowicz@wp.pl, lub przynieść osobiście - czwartek (10.11.2011), godzina 11.00-14.00 - przedsionek UTW. Wszelkie pytanie proszę kierować na wskazany adres e-mailowy, lub spotkać się organizatorką wystawy - Iloną Zakowicz osobiście w czwartek.

aleksander.kobylarek
20:51, 16.10.2011

11 października przedstawiciele naszego UTW uczestniczyli w uroczystości związanej z obchodami 50-lecia (zaprzyjaźnionej z nami od 2005 r.) Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. Parę wiadomości o szkole: W kwietniu 2007 r. szkoła po kilkuletnich przygotowaniach przyjęła imię Tradycji Orła Białego i otrzymała Sztandar ufundowany przez Urząd Miasta Wrocławia. Dzieci w tej szkole uczą się nie tylko "przedmiotów" ale także, na lekcjach z udziałem żołnierzy AK, Piłsudczyków i seniorów, o historii walki o niepodległość Polski i o ludziach, którzy zapisali się w tej historii. Szkoła jest organizatorem wojewódzkiego konkursu dla szkół podstawowych "Znam historię polskich symboli narodowych" oraz "Przeglądu Pieśni Patriotycznej" - imprezy dla innych szkół w mieście. W uznaniu tej działalności została odznaczona Medalem Pro Memoria. Inne odznaczenia to certyfikat "Szkoły z klasą", "Szkoły promującej zdrowie" czy "Szkoły dbającej o bezpieczeństwo",a dla Pani Dyrektor I miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii szkoły podstawowe w konkursie "Szkoła Obywateli" o nagrodę Anny Radziwiłł .

https://picasaweb.google.com/107000742581948967779/50LecieSzkoYPodstawow...

aleksander.kobylarek
05:48, 14.10.2011

Za nami XIV Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem „SCIENTA NATURAE CLAVIS - Nauka kluczem do natury”.
Już po raz kolejny UTW w UWr przystąpił do tej corocznej imprezy i tak 19.09.2011r o godzinie 9.00 kierownik UTW w UWr dr Aleksander Kobylarek zaprosił do rozpoczęcia Festiwalu. Różnorodność tematyczna i wspaniałe przygotowanie były dużym wyzwaniem a przekaz był ważnym przeżyciem. Spotkaliśmy się z różnymi formami przekazu od wykładu do wywiadu z naszymi najwytrwalszymi i najstarszymi słuchaczami. Sala wypełniona po brzegi słuchaczami (około 100 osób) dźwięczała wielkimi brawami po skończonych wykładach. Niemałą też atrakcją okazały się dietetyczne kanapki przygotowane przez mgr Kazimierę Bochyńską. Jak przystało na taką uroczystość podczas przerwy kawowej nie brakowało słów uznania dla osób przygotowujących tematykę Festiwalu. Ten dzień to przede wszystkim współpraca twórców tego programu
i to ona kształtuje prawdziwą potrzebę kontynuacji takiej imprezy. Wszystkim osobom zaangażowanym w uświetnienie tego dnia bardzo serdecznie dziękujemy.
Samorząd dojrzali studenci
i kierownik UTW
Program przedstawiał się następująco:
1) Nordic walking i tai-chi jako alternatywne formy aktywności fizycznej
Natalia Nowak, PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu

2) Dieta - żywienie w wieku późnej dorosłości
mgr Kazimiera Bochyńska

3) Teoria względności - błędne interpretacje
dr Zbigniew Osiak, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

4) Maria Skłodowska - Curie „Krucha jak gałązka- wielka jak Nobel”
mgr Jadwiga Jenczelewska
mgr Grażyna Kozakowska

5) Peregrynacje Czesława Miłosza
mgr Grzegorz Mendyka
współprowadzący
mgr Anna Zadorecka
mgr Krystyna Nowakowska

aleksander.kobylarek