Archiwum aktualności

07:50, 27.03.2012

1. W dniu 26 marca 2012 , Panie Mila Nowaczyk i Barbara Baryła zaprezentowały Słuchaczom Dyplom i Statuetkę, które otrzymał nasz UTW jako wyróżnienie w konkursie „ UTW dla społeczności”. Nagrodę w kategorii „Dobra praktyka” wręczono podczas obrad Ogólnopolskiego Kongresu UTW w Warszawie.
2. Będziemy gościć delegację studentów z Białorusi , Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (11osób) w ramach tzw. Wizyt studyjnych, które służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń. Spotkanie przewidywane jest 24 lub 25 kwietnia 2012r.
3. W dniach 9 – 12 maja 2012 w Magdeburgu odbędzie się zjazd EFOS ( Europejska Federacja Starszych Studiujących). Przedstawiciele 9 krajów pracować będą nad przygotowaniem projektu „Wartości i moralność Europy”. Nasz uniwersytet i zarazem Polskę reprezentuje Pani Anna Gozdowski.
4. Kolejne spotkanie EFOS odbędzie się we Wrocławiu w październiku 2012. Jesteśmy organizatorami tego spotkania.
5. W dniach 23 – 24 maja 2012 nastąpi podsumowanie projektu TANT ( Trzeci Wiek i Nowe Technologie). Spotkanie we Wrocławiu delegacji z Francji, Hiszpanii i Turcji.
6. Na podstawie Uchwały Zarządu UTW postanowiono przekazać nieodpłatnie egzemplarze „ Kuriera UTW” (różne numery) zainteresowanym Osobom z UTW.
Pisma wyłożono w korytarzu UTW.

aleksander.kobylarek
18:18, 23.03.2012

Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności gratulujemy Państwu zdobycia tytułu Laureata Konkursu Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony http://utw.seniorzywakcji.pl/ gdzie można zapoznać się opisami działalności Laureatów Konkursu, przeczytać wywiady, obejrzeć zdjęcia.

http://utw.seniorzywakcji.pl/laureaci.html

Na naszej stronie internetowej można też obejrzeć dokumentację fotograficzną z Gali wręczenia nagród Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”, która odbyła się 19 marca w Sali Kongresowej w ramach Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

http://utw.seniorzywakcji.pl/gala_konkursu.html

W najbliższym czasie prześlemy Państwu zdjęcia mniejszej rozdzielczości na adres mailowy oraz płytę CD ze zdjęciami w dużej rozdzielczości na adres pocztowy Państwa Uniwersytetu.

Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam

Agnieszka Gójska

aleksander.kobylarek
18:32, 21.03.2012

1. KONKURS „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności”—Projekt w ramach Konkursu przygotowują: Irena Kawczyńska – Słuchaczka UTW, Agata Kozak i Ola Marcinkiewicz…….
2. Do Europarlamentu ( Bruksela) pojadą – Irena Jakubek i Wanda Paszke oraz Grażyna Kozakowska.
3. Nasz uniwersytet został zaproszony do uczestnictwa w Projekcie „Edukacja globalna dla Seniorów” opracowanym przez Fundację Na Rzecz Studiów Europejskich, finansowanym przez MSW. Partnerami są także UTW w Obornikach i UTW w UE- Wrocław.
4. W dniach 29- 31 marca 2012 w Zgorzelcu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Temat- „Życie bez bólu”. Integralną częścią konferencji będzie oficjalne otwarcie Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu. Wykład nt. „Pomyślne i niepomyślne starzenie się” wygłosi dr Aleksander Kobylarek. Udział w uroczystości weźmie przewodnicząca Zarządu UTW Grażyna Kozakowska. Dojazd zapewni Urząd Marszałkowski
5. Odbyło się I posiedzenie Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, na którym wybrano Prezydium Rady:
Stanisław Kłopot- przewodniczący Rady
Janina Czastor - wiceprzewodnicząca
Maria Bierska - wiceprzewodnicząca
Robert Pawliszko- sekretarz
6. W czasopiśmie „Czerwony Portfelik Senior” (lokalny bezpłatny poradnik zakupowy) znajdzie się cykl artykułów „Dobre pytanie razem znajdziemy odpowiedź” – rozmowy z dr Walentyną Wnuk.
7. UTW na DOLNOŚLĄSKIM FESTIWALU NAUKI – wrzesień 2012.
W ciągu dwóch dni odbędą się :
I dzień- Panel dyskusyjny – „Uniwersytet dla każdego wieku”
II dzień- Warsztaty i pokazy nt. „Solidarność międzypokoleniowa”
Myślą przewodnią tych spotkań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak zwiększyć szanse na godną starość?”
Słuchacze UTW mogą zgłaszać propozycje warsztatów, które przygotują we współpracy ze studentami/ doktorantami pedagogiki.
8. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” ogłosiło konkursy pod wspólną nazwą „NAREW- ludzie, przyroda, kultura”
I – konkurs na esej, reportaż
II—fotoreportaż
III -- stara fotografia.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń UTW

aleksander.kobylarek
18:04, 16.03.2012

Poniżej przedstawiam linki strony internetowej Straży Miejskiej Wrocławia.

1. Strona główna - http://www.smwroclaw.pl/

2. Dane dotyczące strażników osiedli - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&...

3. Wykaz ulic objętych kontrolą fotoradarową - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=357...

4. Informacje dot. spalania odpadów wewnątrz posesji, domu lub mieszkania - http://www.smwroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154...

Wszelkie pytania dotyczące naszego spotkania w ramach ABS proszę przesłać na moją skrzynkę e-mail. Postaram się udzielić wyczerpującychj odpowiedzi.
wiktor.kula@strazmiejska.wroclaw.pl

Pozdrawiam,
Wiktor Kula

aleksander.kobylarek
13:24, 16.03.2012

SEKCJA KULTURY ZAPRASZA 19 marca

na wykład w auli IIp. o godz.11.00 związany z
Festiwalem Muzyki Johna Cage'a
organizowany przez AKADEMIĘ MUZYCZNĄ
.

Prowadzącą wykład z prezentacją będzie mgr Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko- absolwentka teorii muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Paul Preusser, kompozytor związany z uczelnią i Kierownik Artystyczny Festiwalu.
Program Festiwalu:
20 marca, godz. 19.00 (Sala Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego)
Recital Fortepianowy Stephena Drury'ego (USA)
W programie: L. van Beethoven oraz John Cage.
21 marca, godz. 19.00 (Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego)
Koncert muzyki Johna Cage'a z wczesnego okresu twórczości kompozytora
22 marca, godz. 19.00 (Sala Filharmonii Wrocławskiej)Koncert Symfoniczny
Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Stephen Drury (USA) - gość specjalny Festiwalu
W programie: J. Cage, Ch. Wolff oraz C. Debussy.
23 marca, godz. 19.00 (Sala Teatralna Akademii Muzycznej we Wrocławiu)
Koncert muzyki Johna Cage'a - twórczość z okresu po 1950 r.
Agata Zubel – sopranRafał Augustyn - narracje
Wstęp wolny na wszystkie koncerty wolny
Informacje: Alicja Klein!

aleksander.kobylarek
08:21, 13.03.2012

Ważne informacje:
1.Wyróżniona w Konkursie „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności” dobra praktyka „Międzypokoleniowy przekaz wartości” przedstawiona w wersji pisanej, została również zarejestrowana w formie prezentacji multimedialnej (przez dziennikarza Tow. Inicjatyw Twórczych –ę). W przygotowaniu prezentacji wzięli udział – słuchacze UTW, dzieci i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr90. Nagrody zostaną wręczone 19 marca w trakcie obrad „KONGRESU UTW” w Warszawie. Nagrodę odbierze Pani Barbara Baryła – koordynator współpracy ze Szkołami Podstawowymi. Nasz uniwersytet na Kongresie reprezentować będzie Pani Emilia Nowaczyk.
2. Pani Lidia Geringer de Oedenberg przekazała 2 zaproszenia do Europarlamentu ( do Brukseli) dla naszych Słuchaczy oraz jedno imienne dla Przewodniczącej Samorządu
3. Przygotowywane jest porozumienie o współpracy UTW w UWr z PWST(Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) we Wrocławiu, na mocy którego:
- Słuchacze UTW będą mogli korzystać z Sali do ćwiczeń Sekcji Szermierki
_ UTW zobowiązuje się do: informowania Słuchaczy o repertuarze PWST uczestnictwa w spektaklach dyplomowych PWST, wyznaczenia osoby do kontaktów z PWST.
4. Ogłoszono nowy KONKURS „ Seniorzy w akcji” skierowany do osób 50+ i do par międzypokoleniowych, które chcą realizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.
Projekt opracowany w UTW powinien mieścić się w jednym z dwóch obszarów:
- Działania edukacyjne i kulturalne
- Działania obywatelskie( rzecznictwo interesów osób starszych, partycypacja obywatelska, udział seniorów w rozwiązywaniu lokalnych problemów).
UTW zamierza wziáć udział w tym konkursie i przygotować projekt międzypokoleniowy

aleksander.kobylarek
12:53, 24.01.2012

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę", w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłosiło właśnie konkurs „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności". Konkurs wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleń oraz roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jego głównym celem jest promocja dobrych praktyk wypracowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

W Polsce działa już ponad 350 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Skupiają one blisko 100 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, potencjał wolnego czasu, wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Warto go wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby lokalnych społeczności. Jak pokazują badania, osoby starsze w naszym kraju w niewielkim stopniu angażują się w takie właśnie działania. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą odegrać ogromnie ważną rolę w kreowaniu wśród seniorów „mody" na wolontariat i społeczne zaangażowanie.

W konkursie „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności" wyróżnione zostaną przedsięwzięcia, które wykraczają poza bieżącą działalność edukacyjną UTW, otwierają UTW na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promują wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową. Celem konkursu jest także docenienie konkretnych wolontariuszy z UTW zaangażowanych w działania społeczne.

Konkurs jest skierowany do Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie całej Polski. Jeden UTW może zgłosić dwie nominacje w każdej z dwóch kategorii konkursu:

Dobra praktyka UTW – realizowany w chwili obecnej lub zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat projekt/działanie UTW na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie),

Wolontariusz UTW – słuchacz UTW w wieku 55+, który aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w ramach działań prowadzonych lub wspieranych przez UTW lub młody wolontariusz do 35 r.ż., który w ciekawy sposób współpracuje z UTW.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu złożone z niezależnych ekspertów. Jury przyzna 7 wyróżnień. Jedno, specjalne wyróżnienie przyznają internauci w internetowym głosowaniu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki i dyplomy. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 marca 2012, podczas Kongresu UTW w Sali Kongresowej w Warszawie.

W celu zgłoszenia dobrej praktyki/wolontariusza na konkurs należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres UTW@seniorzywakcji.pl do dnia 13 lutego 2012. Formularze oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl.

Informacji o Konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" – Agnieszka Gójska, tel. 606 689 906, (22) 396 55 16 (19); email: UTW@seniorzywakcji.pl .

Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl

aleksander.kobylarek
08:16, 14.12.2011

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju, świątecznej radości. Natomiast w nowym roku samych radości z poznawania świata rzeczy pięknych i trudnych w naszym Uniwersytecie

kierwownik UTW oraz zarząd

poniżej galeria zdjęć z naszej imprezy opłatkowej w Filharmonii Wrocławskiej. Zapraszam do oglądania i komentowania

https://plus.google.com/u/0/photos/100414284222871212829/albums/56858776...

aleksander.kobylarek
20:51, 08.11.2011

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w projekcie

W ramach projektu przeprowadzony zostanie
nieodpłatne konwersatoria z języka angielskiego

Zgłoszenia przyjmowane będą przez mgr Agatę Kozak - do dwóch grup
grupa kontrolna - (1 godz. konwersatoriów językowych w tygodniu)
grupa eksperymentalna - (1 godz. konwersatoriów językowych + 1 godz.
treningu pamięci)

Zgłoszenia do wybranych grup przyjmowane będą w poniedziałek
14.11.2011 (przedsionek UTW) w godzinach 8.00 - 10.00.

Warunkiem przystapienia do kursu będzie zobowiązanie się do
uczestnictwa we wszystkich zajeciach trwajacych w listopadzie-grudniu
i styczniu a takze zobowiazanie do uczestniczenia w dodatkowych
zajeciach z treningu pamięci w przypadku zakwalifikowania do grupy
eksperymentalnej.

aleksander.kobylarek
20:20, 08.11.2011

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie

W ramach projektu przeprowadzony zostanie
nieodpłatny kurs komputerowy

Zgłoszenia przyjmowane będą przez mgr Ilonę Zakowicz - do dwóch grup
grupa kontrolna - (1 godz. zajęć komputerowych w tygodniu)
grupa eksperymentalna - (1 godz. zajęć komputerowych + 1 godz. gry komputerowe (strategiczne)

Zgłoszenia do wybranych grup przyjmowane będą w czwartek 10.11.2011 (przedsionek UTW) w godzinach 11.00-14.00
O godzinie 14.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (dr A. Kobylarek, mgr I. Zakowicz), na podstawie których będą tworzone 6 osobowe grupy

warunkiem przystapienia do kursu bedzie przejscie rozmowy kwalifikacyjnej podczas ktorej ocenimy stopien zaawansowania kandydatow do kursu oraz zobowiazanie uczestnictwa we wszystkich zajeciach trwajacych w listopadzie-grudniu i styczniu a takze zobowiazanie do uczestniczenia w dodatkowych zajeciach z gier strategicznych w przypadku zakwalifikowania do grupy eksperymentalnej

aleksander.kobylarek