Rozmiar czcionki

Komunikaty

KOMUNIKATY 27. 04. 2015 r.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 27 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Komórki macierzyste”, „Bezsenność” wygłosi prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 28 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 30 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - prowadząca p. Magda Wieteska
• Uwaga: zmiana miejsca i godziny zajęć! 28 kwietnia br. (wtorek), w ramach warsztatów dziennikarskich idziemy do kina na film „CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY” . Spotykamy się o godz. 11.30
w hallu DCF przy ul. Piłsudskiego 64 a, we Wrocławiu.
Seans w ramach Filmowego Klubu Seniorów. Bilety: 10 zł.

SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza 28 kwietnia br. (wtorek), o godz. 14.00 – do auli UTW
na spotkanie z prof. dr. hab. Piotrem Tomasikiem.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13:00 na zwiedzanie z przewodnikiem wspaniałych zbiorów MUZEUM PRZYRODNICZEGO
Zbiórka przed wejściem do MUZEUM przy ul. Sienkiewicza 21 (obok Ogrodu Botanicznego) - WSTĘP WOLNY.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” – z powodu choroby doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa) godz. 14:30.

• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 4 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .

ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 5 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY I ROKU:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” zaprasza
• 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) - do auli na II p. o godz. 12:00 na przedstawienie własnych utworów w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY - odwołany
• z powodu choroby doc. dr Grażyny Dąbrowskiej poniedziałkowy wykład (20 kwietnia 2015 r.) jest odwołany, za co Pani Docent przeprasza wszystkich słuchaczy.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 22 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej /zajęcia prowadzić będą studenci AWF/.

• 24 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 21 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Ochrona krajobrazu na Dolnym Śląsku” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne na różnych etapach życia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

• 23 kwietnia br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Najgorszy wychowawca w dziejach świata? Seneka i Neron" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

ZAJĘCIA ODRABIANE
• CHÓR UTW w dniu 24 kwietnia br. (piątek), w godz. od 8.00 do 10.00 w auli UTW odrabia zajęcia za 16 kwietnia br.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ:
• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO – lektorka p. Małgorzata Zaleska-
Kuczmierczyk informuje, że 23 kwietnia br. (czwartek) zajęcia
rozpoczną się wcześniej: grupa I - godz. 8:00, grupa II – godz. 8:50.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska
z a p r a s z a SŁUCHACZY UTW:
• 21 kwietnia godz. 12:45, aula UTW - pokaz multimedialny z pobytu
w MEKSYKU naszej koleżanki Alicji Zgrzywa,

• 26 kwietnia godz. 10:00, - spotkanie na ul . Tramwajowej 2 przy „Pancerniaku”, stamtąd wyruszymy na ciekawy spacer z prezentacją ( przewodnik Damian Kanclerski ) po wzorcowym osiedlu WOWA,

• informuję, że zakończyliśmy zapisy na spacery do Afrykarium w bieżącym roku akademickim. O następnym nie mniej atrakcyjnym spacerze (zbliżona tematyka) proszę czytać na tablicy ogłoszeń naszej Sekcji.

SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ informuje:

• 13 czerwca 2015 r. (sobota) w Wałbrzychu odbędzie się impreza sportowa dla seniorów p.n. „Senioriada” - zawody sportowe i rekreacyjne dla seniorów z dolnośląskich UTW.
Dyscypliny sportowe:
1. Pływanie sztafeta 4 x 25 m - 4 osoby /różne style/

2. Pływanie - indywidualnie /25 m stylem dowolnym/

3. Nordic walking – sztafeta /6 x okrążenie stadionu/

4. Przenoszenie różnych piłek - zespoły 3 - osobowe

5. Rzuty woreczkami /na różne odległości za różną liczbę punktów/
- drużyny 4 - osobowe

6. Slalom między pachołkami /piłka z kijem hokejowym/
- indywidualnie i drużynowo

7. Jazda rowerem /na czas i precyzję między pachołkami, bez podparć/
- indywidualnie.

Opłata wpisowa (na poczęstunek i nagrody) 15,00 zł od osoby.
Osoby chętne do reprezentowania UTW w UWr proszone są o kontakt z przewodniczącą Sekcji Kultury Fizycznej p. Ireną Jakubek /605 578 086/

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 04 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .
ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 05 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 13 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Starzejący się rodzice wobec usamodzielniających się dorosłych dzieci”
wygłosi prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska (UWr, Instytut Psychologii,
Członek Rady Naukowej UTW).
Pani Profesor zdecydowała się na zmianę tematu wykładu, wcześniej zgłoszony temat: „Problem z tożsamością współczesnego człowieka”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty p.t. „HISTORIA WROCŁAWSKIEGO HERBU” wygłosi st. inspektor Paweł Grąbczewski (Straż Miejska Wrocławia).

SEMINARIA
• 14 kwietnia br. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Ciekawe wyniki po 1955 (cz. 1)”
pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 16 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 17 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Witamina D – lecznicza moc witaminy słońca” wygłosi mgr farm. Iwona Napierała (MedPharm Polska).

GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR” zaprasza
• 17 kwietnia br. (piątek), o godz. 13:15 do auli UTW na program patriotyczny poświęcony 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
WARSZTATY TEATRALNE MIĘDZYGENERACYJNE
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

SEMINARIUM „PODSTAWY GERONTOLOGII”
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).
Zajęcia zostaną odrobione 13 maja br. (środa), w tym dniu seminarium będzie 2-godzinne.

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Inga Rombalska odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom średnio zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• 20 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 12:00 /przed wykładem/ Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” przedstawi własne utwory w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Rola tradycji w życiu seniora” wygłosi dr Walentyna Wnuk (Przewodnicząca Rady Naukowej UTW UWr, Doradca Prezydenta m. Wrocławia ds. Seniorów).

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 31 marca 2015 r. (wtorek) do 07 kwietnia 2015 r. (wtorek).

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ ZAPRASZAMY na zajęcia:
SEMINARIUM
• 08 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• informuje, że kierowcy UTW, którzy się zgłoszą do sekcji medycznej z oryginałem zaświadczenia potwierdzającego grupę krwi, mogą otrzymać kartę ICE autoryzowaną przez lekarza. Na tej podstawie można przetaczać krew bez zwłoki.

ŚWIĘTO WIOSNY w UTW
• 23 marca br. (poniedziałek) godz. 12.00 z tej okazji wystąpią:
CHÓR UTW UWr „Sursum Corda” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy oraz DZIECI ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy z ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu.
Po części artystycznej zapraszamy na WYSTAWĘ z AKCENTEM WIOSENNO - ŚWIĄTECZNYM przygotowaną przez Panie z Sekcji Rękodzieła.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca br. (poniedziałek) o godz. 13:15, w auli UTW.
Na zebraniu Pan kierownik dr Aleksander Kobylarek przedstawi zakres działań bardzo ważnych dla Słuchaczy i Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich członków Rady Słuchaczy.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 24 marca br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 25 marca br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 25 marca br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 26 marca br. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 27 marca br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Profilaktyka chorób kardiologiczno-cukrzycowych. Bezpłatne badania dla seniorów” wygłosi dr Ewa Krawiecka - Jaworska /Centrum Medyczne Synexus/.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• GRUPA SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU
mgr Daria Strumińska odwołuje zajęcia zaplanowane na 24 marca br. (wtorek). Data odrobienia zajęć zostanie podana w terminie późniejszym.

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ
• SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych”
doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 25 marca br.
Nowy termin zajęć ustalono na 22 kwietnia br. (środa), godz. 14:30 – aula UTW.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza w dniu 24 marca br. (wtorek) o godz. 14:00 do Auli UTW na spotkanie z naturopatą Beatą Miłkowską z Centrum Medycyny Komplementarnej i Przyczynowej. Temat spotkania: „Naturalne sposoby diagnozowania chorób cywilizacyjnych i co należy wiedzieć aby im zapobiegać”

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska
• zaprasza w dniu 26 marca br. (czwartek) w godz. od 9:00 do 10:00
na dodatkowe zebranie słuchaczy zainteresowanych pracą w sekcji.
Zebranie odbędzie się w sali UTW nr 5.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 26 marca br. (czwartek) o godz. 12:00 do Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 1 na zwiedzanie z przewodnikiem p. Grzegorzem Wojturskim wystawy:
„Stwórcze ręce - sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu ”
- wstęp bezpłatny. Zapisy prowadzone będą 23 marca br. (poniedziałek),
w godz. od 11:00 do 12:00 /przed wejściem do auli na II p./.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 10:30 - aula II p. wykład p.t. „Przyszłość Unii Europejskiej, scenariusze rozwoju czy kroku wstecz?”
wygłosi Pani Lidia Geringer de Oedenberg (Poseł do Parlamentu Europejskiego).

WSPOMNIENIA O ANNIE GERMAN
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), po wykładzie przedstawi GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 18 marca (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

• 18 marca 2015 r. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

• 20 marca 2015 r. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 17 marca 2015 r. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Europejska Konwencja Krajobrazowa w Polsce i na Dolnym Śląsku” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 18 marca 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Co z tym stresem? Czyli jak żyć we współczesnym świecie i nie zwariować” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

• 19 marca 2015 r. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Na skrzyżowaniu światów - Hypatia z Aleksandrii" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO - poziom zaawansowany i poziom średnio zaawansowany
• Lektorka p. Maria Ćwiklik z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 17, 24 marca 2015 r. (wtorki) oraz 19, 26 marca 2015 r. (czwartki).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• 23 MARCA 2015 (poniedziałek) ŚWIĘTO WIOSNY w UTW z tej okazji wystąpią: DZIECI ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy z ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu,
CHÓR UTW UWr „Sursum Corda” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy.

Po części artystycznej zapraszamy na WYSTAWĘ z AKCENTEM WIOSENNO - ŚWIĄTECZNYM przygotowaną przez Panie z Sekcji Rękodzieła.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:15, w auli UTW.
Na zebraniu Pan kierownik dr Aleksander Kobylarek przedstawi zakres działań bardzo ważnych dla Słuchaczy i Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich członków Rady Słuchaczy.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 09 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie?” wygłosi dr inż. Marcin Kadej (UWr, Wydział Nauk Biologicznych, Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z mediami).

• 09 marca 2015 r. (poniedziałek) po wykładzie wystąpi TEATRZYK POEZJI
w spektaklu p.t. „Życie to nie igraszka”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 11 marca 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p.t. „Czy istnieje naród śląski?” wygłosi dr Dariusz Miszewski.

SEMINARIA
• 10 marca 2015 r. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Era Einsteina 1905-1955” (cz. 3) pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 11 marca 2015 r. (środa) godz. 8:00 i 9:00 – aula UTW – zamiast seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka oraz seminarium „Filozofia współczesna” pod
kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego przeprowadzone zostanie seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO”. Panowie przepraszają za zmianę programu.

• 12 marca 2015 r. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU
• Lektorat J. ANGIELSKIEGO - konwersacje w ramach projektu GAMES dla grupy zaawansowanej (kontynuacja z semestru zimowego) zajęcia odbywać się będą w piątki wg harmonogramu, w godz. od 9:00 do 10:00, w Auli UTW.
Prowadzący p. Jacek Gulanowski zaprasza na pierwsze zajęcia 13.03.2015 r.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO - poziom zaawansowany i poziom średnio
zaawansowany
• Lektorka p. Maria Ćwiklik z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 10, 17, 24 marca 2015 r. (wtorki) oraz 12, 19, 26 marca 2015 r. (czwartki).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
UWAGA ! Zmiana godziny wykładu audytoryjnego:
• w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek), na prośbę wykładowcy Pani Lidii Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wykład rozpocznie się o godz. 10:30.

WSPOMNIENIA O ANNIE GERMAN
• w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek), po wykładzie przedstawi GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 02 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Jednomandatowe okręgi wyborcze w historii parlamentaryzmu polskiego” wygłosi dr hab. Zdzisław Ilski (Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych
i Społecznych).

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• 02 marca 2015 r. (poniedziałek) po wykładzie w AULI UTW - Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 04 marca 2015 r. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka i mgr. Artura Zborowskiego.

• 04 marca 2015 r. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 04 marca 2015 r. (środa) o godz. 13:15 do Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5, na zwiedzanie z przewodnikiem wystaw:
„Halowe kościoły z XIV w. na Śląsku”, „Mendini (dzieła włoskich projektantów)
- wstęp 5 zł,- oraz w dniu 11 marca 2015 r. (środa) o godz. 12:15 na wykład
„Odbudowa kolegiaty w Głogowie” - wstęp wolny.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU
• Lektorat J. ANGIELSKIEGO w ramach projektu GAMES dla grupy średnio-zaawansowanej (kontynuacja z semestru zimowego) zajęcia odbywać się będą w środy wg harmonogramu, w godz. od 8:30 do 9:30, w sali A / Mały Domek.
Prowadzący p. Kamil Błaszczyński zaprasza na pierwsze zajęcia 04.03.2015 r.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
LEKTORAT J. NIEMIECKIEGO - poziom średnio zaawansowany
• Lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 04 marca 2015 r. (środa).
POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zamiana terminów wykładów audytoryjnych:
• 09 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w auli II p. zamiast wykładu
„Rola tradycji w życiu seniora” dr Walentyny Wnuk wysłuchacie Państwo
wykładu p.t. „Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie”, który wygłosi dr inż. Marcin Kadej (UWr, Wydział Nauk Biologicznych, Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z mediami).

UWAGA ! Zmiana godziny wykładu audytoryjnego:
• w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek), na prośbę wykładowcy Pani Lidii Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wykład rozpocznie się o godz. 10:30.

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska:
• informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana dnia /z soboty na niedzielę/ wyjazdu na naszą pierwszą wycieczkę wiosenną z okazji Dnia Kobiet. Wyjazd do Sośnicy w dniu 8 marca br. (niedziela) o godz. 8:30.
Prowadzimy zapisy do Afrykarium na kwietniowy termin. Cena wstępu jeszcze nie
ustalona przez Zarząd ZOO.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Opowieści o diabłach” wygłosi dr hab. Bogusław Bednarek (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 25 lutego 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p.t. „Droga kobiet do polityki” wygłosi prof. dr hab. Ewa Waszkiewicz.

SEMINARIA

• 24 lutego 2015 r. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 25 lutego 2015 r. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka i mgr. Artura Zborowskiego.

MODUŁY
• 26 lutego 2015 r. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Powiem wam, jak pisał..." - motywy antyczne w powieściach kryminalnych Joe Alexa” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

• 27 lutego 2015 r. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Przewód pokarmowy a zdrowie człowieka” wygłosi dr Anna Gozdowski.

WARSZTATY
• TRENING PAMIĘCI pod kierunkiem mgr Beaty Działa - zapraszamy na zajęcia rozwijające oraz wspomagające procesy pamięciowe - „Trening pamięci”, które odbywać się będę we wtorki w godzinach 12:30 - 14:00.
W semestrze letnim powstaje nowa grupa. Zapisy odbędą się podczas
zajęć w dniu 24.02.15 r. (wtorek), o godz. 12.30, w sali nr 5/UTW.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

• Lektorat J. ANGIELSKIEGO w ramach projektu GAMES dla grupy początkującej (kontynuacja z semestru zimowego) zajęcia odbywać się będą we wtorki wg wywieszonego harmonogramu, w godz. od 14:15 do 15:15 w sali nr 5/UTW.
Prowadząca p. Beata Działa zaprasza na pierwsze zajęcia 24.02.2015 r.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
ZESPÓŁ POETYCKO-LITERACKI „KARMAN”

• Przewodnicząca p. Otylia Kernicka z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 24 lutego 2015 r. (wtorek).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca Maria Zamojska zaprasza słuchaczy w dniu 23.02.2015r. (poniedziałek) do zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu. Zbiórka o godz. 13:30 po wykładzie przy portierni naszego budynku
(dojazd tramwajem T 15).
Dodatkowo informujemy, że w tym tygodniu spotykamy się na pokazach multimedialnych:
• 24.02.2015 r. (wtorek) w auli UTW o godz.12:45 - „Sztokholm”,
naszym gościem będzie przewodnik p. Damian Kanclerski.
• 26.02.2015 r. (czwartek) w sali projekcyjnej koła Klubu RBLog przy ul. Pretficza o godz. 18.00 - „PETRA” głogowskich podróżników państwa Sroczyńskich.

ZAPROSZENIE
• Organizatorzy, tj. TMW, Civitas Christiana i wrocławscy przewodnicy zapraszają na sympozjum ROSŁO - SYMBOL ŁĄCZĄCY POLAKÓW DAWNIEJ I DZIŚ, które odbędzie się 28 lutego br. w sali obrad Rady Miejskiej Wrocław ul. Sukiennice 9. Początek o godz. 10:00.
Szczegółowy program w komunikacie wywieszonym na tablicach ogłoszeń.
Patronat nad sympozjum objął Przewodniczący Rady miejskiej Wrocławia. Animatorem
sympozjum jest słuchacz naszego UTW p. Stanisław Dziuba, a wśród wykładowców są
m. in. prof. T. Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego i mgr Ewa Skrzywanek, znana
słuchaczom UTW z kilku wykładów.

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską odbędzie się
02 marca 2015 r. (poniedziałek) po wykładzie w AULI UTW.

KOMUNIKAT ZARZĄDU UTW
• W związku z licznymi prośbami przekazywanymi przez słuchaczy UTW, Rada Słuchaczy na posiedzeniu w dniu 16.02.2015 r. ustaliła, że słuchacze mają prawo uczęszczać na jeden lektorat; nie dotyczy to zajęć, na których jest mała liczba osób.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Ćmy i motyle - fantastyczny świat mimikry” wygłosi dr Adam Malkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych).

• Po wykładzie wystąpią dzieci z Przedszkola nr 50 przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu. Program przygotowany z okazji Dnia Babci i Dziadka.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) po wykładzie i występie przedszkolaków ok. godz. 14:00, w auli UTW.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA

• 17 lutego 2015 r. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Era Einsteina 1905-1955” pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 18 lutego 2015 r. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 18 lutego 2015 r. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 18 lutego 2015 r. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka.

• 19 lutego 2015 r. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 (grupa kontynuująca), godz. 17:00 (grupa nowa) – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 20 lutego 2015 r. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkanie z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 17 lutego 2015 r. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Krajobraz zanikłych wsi ziemi kłodzkiej” wygłosi dr Agnieszka Latocha (UWr - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska)

• 18 lutego 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Wymiary współczesnej psychologii” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak (UWr - Instytut Psychologii)

• 19 lutego 2015 r. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Powiem wam, jak pisał..." - motywy antyczne w powieściach kryminalnych Joe Alexa” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

POZOSTAŁE INFORMACJE

• SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ udziela informacji o zapisach na gimnastyki
w dniu 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 przed wejściem
do auli na II piętrze.
Dodatkowo informujemy, że uczestnicy zajęć w semestrze zimowym
z frekwencją 70% będą automatycznie przepisani na semestr letni.

• ZAPISY NOWYCH OSÓB odbędą się tylko NA WOLNE MIEJSCA
w poszczególnych grupach gimnastycznych.

• ZAPISY NA GIMNASTYKI OGÓLNO USPRAWNIAJĄCE odbędą się na pierwszych zajęciach wg ustalonego harmonogramu zajęć na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

• Słuchacze, którzy zapiszą się na gimnastyki rehabilitacyjne zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń lekarskich z diagnozą schorzeń i brakiem przeciwwskazań do ćwiczeń.

• Sekcja Kultury Fizycznej informuje, że w semestrze letnim
zostały zawieszone zajęcia z TAI CHI.

ZAPROSZENIE na WYJAZD EDUKACYJNY
• Ks. dr hab. Franciszek Głód zaprasza do Jugowic na cykl wykładów „Regeneracja duszy i ciała”. Wyjazd w dniu 20 lutego br. (piątek) o godz. 17.00, powrót w dniu 23 lutego br. (poniedziałek). Koszt 120,00 zł od osoby (łącznie z przejazdem).
Zapisy prowadzi Kancelaria Parafii św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu - tel. 71 783 37 94 lub 888 811 800.