Rozmiar czcionki

Komunikaty

1) !!! Odwołane zajęcia !!!
doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje seminarium planowane na dzień
2 grudnia 2015 r. ze względów zdrowotnych.
Zajęcia zostaną odrobione 16 grudnia 2015 r.w godz. od 14:00 do 16:00.

2) !!! Zmiana sal !!!
3 grudnia 2015 r.
- język angielski (lektor Maria Ćwiklik)- sala 24
- Chór - sala 21

3) !!! Zamiana godzin zajęć w sali PWST przy ul. Braniborskiej 59 !!!
- gimnastyka ogólnousprawniająca (prowadząca: Aleksandra Adamowska) rozpoczynać się będzie o godz. 18:00 natomiast sekcja szermierki o godz. 17:00

4) Sekcja rękodzieła zaprasza na wystawę bożonarodzeniową 30 listopada 2015 r. od 10:00 do 14:00 na korytarzu przed wejściem do UTW.

5) Zebranie I roku dnia 14 grudnia 2015 r. w Auli UTW po wykładzie audytoryjnym. Obecność obowiązkowa !!!

6) Sekcja Turystyczna zaprasza 4 grudnia 2015 r. o godz. 12:15 na prelekcję koleżanki
Emilii Nowaczyk p.t. „Gruzja – czy tu był kiedyś raj”.

7) !!! Zmiana godzin i sali !!!
Zespół Poetycko – Literacki KARMAN (przewodnicząca: Otylia Kernicka) spotykać się będzie we środyo godz. 16:30 w sali nr 12 (Mały Domek).

8) !!! Zmiana sali !!!
Warsztaty dziennikarskie (prowadząca: Magda Wieteska) odbywać się będą w tych samych godzinach w sali A (Mały Domek) - zamiast sali nr 5.

9) Koncert Kolędowy
zamiast tradycyjnego spotkania opłatkowego odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki
dnia 20 grudnia 2015 r. (niedziela) o godz. 11:00.
Dla naszych słuchaczy wstęp na koncert będzie bezpłatny po okazaniu legitymacji słuchacza UTW. Wejście do NFM od godz. 10:30. Przewidywany czas spotkania około 2 godziny. Opłatek dla naszych słuchaczy rozdawany będzie po wykładzie audytoryjnym 14 grudnia 2015 r.

1) !!! Zmiana wykładowców i tematu wykładu !!!
Wykład audytoryjny w dniu dzisiejszym p.t. „Człowiek jako podmiot osobowy w świecie współczesnym” wygłosi prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska.
Wykład audytoryjny dr Walentyny Wnuk został przełożony na 14 grudnia 2015 r.

2) !!! Zmiana sal !!! 26 listopada 2015 r.
- warsztaty teatralne międzygeneracyjne dr. Aleksandra Kobylarka zostają przeniesione do sali nr 59.

3) Zapisy na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Arcydzieła malarstwa polskiego XIX-XX wieku” w Muzeum Miejskim – Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 13:00odbywać się będą dzisiaj po wykładzie audytoryjnym u Przewodniczącego Klubu Miłośników Sztuki Pana Zdzisława Grabowskiego. WSTĘP 4 zł.

4) Sekcja rękodzieła zaprasza na wystawę bożonarodzeniową 30 listopada 2015 r. od 10:00 do 14:00 na korytarzu przed wejściem do UTW.

5) Lektorat języka hiszpańskiego (lektor: Natalia Rynkar) odwołuje zajęcia we wszystkich grupach 26 listopada 2015 r.

KOMUNIKATY z dnia 19.10.2015 r.

 

1) Proszę zapoznać się ze zmianami w harmonogramach zajęć na tablicach.

Aktualne harmonogramy znajdują się również na naszej stronie internetowej: www.utw.wroclaw.pl

 

2) Gimnastyki:

- grupy schorzeń narządu ruchu

- grupy schorzeń układu krążenia i naczyń

odbywające się na Stadionie Olimpijskim al. I.J. Paderewskiego 35 (Budynek-P4) w dniach 20 i 22 października 2015 r. zostają odwołane.

 

3) Przewodniczących sekcji, klubów, lektoratów oraz członków Zarządu UTW zapraszamy na zebranie 26 października 2015 r. o godz. 13:30 w Auli UTW

 

4) Legitymacje i informatory dla słuchaczy będą wydawane do końca października  w sali nr 6 od godziny 11:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku

 

5) Zmiana terminu seminarium „Podstawy gerontologii” dr. Aleksandra Kobylarka. Seminarium odbędzie się 25 listopada 2015 r. zamiast 18 listopada 2015 r.  

 

6) Zmiana terminu wykładu „Nowe i stare metody leczenia ran przewlekłych” w module „Nasze zdrowie w naszych rękach” dr n. med. Izabeli Wróblewskiej.

Wykład odbędzie się dnia 27 października 2015 r. zamiast 20 października 2015 r.

 

7) Zebranie I roku odbędzie się w Auli UTW po wykładzie audytoryjnym

2 listopada 2015 r.godz. 13:30 w Auli UTW. Obecność obowiązkowa !!!

 

8) Chór UTW „Sursum Corda” zaprasza kandydatów do śpiewania w chórze na próbę 26 października 2015 r.

 

9) Kabaret „U Sławy” zaprasza osoby, które lubią: śpiew, taniec i poezję.

Zapisy do zespołu przyjmuje Pani Sabina Pałka w poniedziałki po wykładzie audytoryjnym w holu na parterze (obok portierni).

 

10) Zapraszamy chętnych do nauki języka greckiego nowożytnego na zajęcia w środy w godz. od 10:00 do 11:30 w sali 54.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 18 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Gdzie diabeł nie może tam światło pośle, czyli historia pewnej terapii” wygłosi dr Beata Osiecka Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 19 maja br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 19 maja br. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Ciekawe wyniki po 1955 (cz. 2)”
pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 20 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 20 maja br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 20 maja br. (środa) godz. 14:30 – sala nr 24 (w naszej auli planowana jest konferencja Instytutu Pedagogiki/ – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

• 21 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁY
• 21 maja br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Skrybowie i uczeni. Krótki rekonesans po dziejach tradycji rękopiśmiennej" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza dnia 19.05.2015 o godz. 14:00 do auli UTW na spotkanie pt. „Czy już czas na operację zaćmy".

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
w UTW UWr
• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

• Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015
25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali im. prof. Andrzeja
Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej
7/10 -III p.

KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca p. Anna Sokołowska
• zaprasza w dniu 08 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 do Wrocławskiego Centrum Seniora przy Placu Dominikańskim 6 (aula) na międzypokoleniową inscenizację p.t. „A jednak… RADOŚĆ” /„Oda do radości” – zwieńczenie IX Symfonii Ludwika van Beethovena”. Zapisy we Wrocławskim Centrum Seniora u pani Agnieszki Kokoszkiewicz (tel. 71 372 49 38, e-mail: wcs.kokoszkiewicz@gmail.com ) w dniach od 18 maja br. do 05 czerwca br.

Koleżanki i Koledzy!

• Tworzymy listę adresów e-mail uczestników naszego UTW w celu sprawnego powiadamiania o bieżących wydarzeniach i zmianach.
Osoby, które chcą znaleźć się na tej liście proszone są o przysłanie na adres:
aleksander.kobylarek@gmail.com
listu o następującej treści:
Proszę dołączyć mój adres e-mail do grupy mailingowej słuchaczy UTW.

ZAPISY AKTUALNYCH SŁUCHACZY na ROK AKADEMICKI 2015/2016
• odbywać się będą w dniach: 1 – 2 – 3 września 2015 r. w godz. od 1000 – do 1300 (w korytarzu na parterze za portiernią).
Wszyscy AKTUALNI SŁUCHACZE, którzy zgłoszą się w wymienionych dniach zostaną przyjęci.
Po tym terminie zapisów nie będzie.
Przy zapisach należy przedłożyć legitymację słuchacza UTW
i dokonać wpłaty w wysokości 120 zł,-
WAŻNE !!!
• Słuchacze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w roku akademickim 2015/2016, mogą złożyć podanie do Zarządu UTW o zawieszenie uczestnictwa w UTW na okres 1- roku.

• Przerwa 2-letnia spowoduje konieczność starania się o ponowne przyjęcie do UTW na ogólnych zasadach.

INAUGURACJA DNI SENIORA
• 25 września 2015 r. (piątek) ZBIÓRKA godz. 10.00-10.15 na Placu Nowy Targ /przy planszy naszego UTW/.
PRZEMARSZ godz. 11.00 do Placu Solnego. Uroczystości potrwają do godz. 13.00. Gorąco zapraszamy Słuchaczy UTW do licznego udziału.
Dokładny plan uroczystości wywieszony będzie w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń UTW.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 11 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Sejm, czyli demokracja w codziennej praktyce”
wygłosi mgr Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP.

OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY UTW
• 11 maja 2015 r. (po wykładzie) o godz. 1300 w auli na II p.
odbędzie się zebranie sprawozdawcze - Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej odczyta PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRACY SAMORZĄDU za okres
od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
Przy braku wymaganego kworum II-gi termin OGÓLNEGO ZEBRANIA
SŁUCHACZY UTW ustala się na godz. 13:15.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 13 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka i mgr. Artura Zborowskiego.

• 13 maja br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka /zajęcia dwu godzinne/.

• 14 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 15 maja br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.
MODUŁY
• 13 maja br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne na różnych etapach życia (część 2)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
w UTW UWr
• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

• Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015
25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali im. prof. Andrzeja
Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej
7/10 -III p.

INAUGURACJA DNI SENIORA
• 25 września 2015 r. (piątek) ZBIÓRKA godz. 10.00-10.15 na Placu Nowy Targ /przy planszy naszego UTW/.
PRZEMARSZ godz. 11.00 do Placu Solnego. Uroczystości potrwają do godz. 13.00. Gorąco zapraszamy Słuchaczy UTW do licznego udziału.
Dokładny plan uroczystości wywieszony będzie w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń UTW.

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW
• 04 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:00 zapraszamy do auli II p. z okazji obchodów ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW wystąpią:
Chór UTW „SURSUM CORDA” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy
Teatrzyk Poezji ze spektaklem p.t. „NAM TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”
Słuchacze należący do sekcji malarskiej wystawią swoje prace.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 04 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 06 maja br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p.t. „Bezpieczeństwo posługiwania się urządzeniami elektrycznymi w gospodarstwie domowym” wygłosi mgr Wacław Bagiński.

SEMINARIA
• 06 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 06 maja br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 06 maja br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej (proszę o sprawdzenie w poniedziałek lub wtorek na tablicy ogłoszeń, czy seminarium zostało odwołane).

• 07 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁY
• 05 maja br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Krajobraz a rozwój regionalny Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 08 maja br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Badania kliniczne – czym są? jaką drogę przechodzi substancja zanim stanie się lekiem? Jakie korzyści z badań klinicznych ma społeczeństwo i pacjent biorący udział w badaniu ” wygłosi mgr Arkadiusz Kasperski (Synexus Centrum Medyczne).

ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 5 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pani Beata Działa odwołuje zajęcia:
• WARSZTATY TRENING PAMIĘCI zaplanowane na 5 maja br. (wtorek)
• WARSZTATY INTERPERSONALNE zaplanowane na 6 maja br. (środa)
zajęcia odrobione zostaną w uzgodnionym terminie.

ZAJĘCIA DODATKOWE
• CHÓR UTW w dniu 8 maja br. (piątek), w godz. od 8.00 do 10.00 w auli UTW ma zajęcia dodatkowe.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

KOMUNIKATY 27. 04. 2015 r.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 27 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Komórki macierzyste”, „Bezsenność” wygłosi prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 28 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 30 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - prowadząca p. Magda Wieteska
• Uwaga: zmiana miejsca i godziny zajęć! 28 kwietnia br. (wtorek), w ramach warsztatów dziennikarskich idziemy do kina na film „CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY” . Spotykamy się o godz. 11.30
w hallu DCF przy ul. Piłsudskiego 64 a, we Wrocławiu.
Seans w ramach Filmowego Klubu Seniorów. Bilety: 10 zł.

SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza 28 kwietnia br. (wtorek), o godz. 14.00 – do auli UTW
na spotkanie z prof. dr. hab. Piotrem Tomasikiem.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13:00 na zwiedzanie z przewodnikiem wspaniałych zbiorów MUZEUM PRZYRODNICZEGO
Zbiórka przed wejściem do MUZEUM przy ul. Sienkiewicza 21 (obok Ogrodu Botanicznego) - WSTĘP WOLNY.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” – z powodu choroby doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa) godz. 14:30.

• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 4 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .

ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 5 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY I ROKU:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” zaprasza
• 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) - do auli na II p. o godz. 12:00 na przedstawienie własnych utworów w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY - odwołany
• z powodu choroby doc. dr Grażyny Dąbrowskiej poniedziałkowy wykład (20 kwietnia 2015 r.) jest odwołany, za co Pani Docent przeprasza wszystkich słuchaczy.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 22 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej /zajęcia prowadzić będą studenci AWF/.

• 24 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 21 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Ochrona krajobrazu na Dolnym Śląsku” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne na różnych etapach życia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

• 23 kwietnia br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Najgorszy wychowawca w dziejach świata? Seneka i Neron" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

ZAJĘCIA ODRABIANE
• CHÓR UTW w dniu 24 kwietnia br. (piątek), w godz. od 8.00 do 10.00 w auli UTW odrabia zajęcia za 16 kwietnia br.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ:
• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO – lektorka p. Małgorzata Zaleska-
Kuczmierczyk informuje, że 23 kwietnia br. (czwartek) zajęcia
rozpoczną się wcześniej: grupa I - godz. 8:00, grupa II – godz. 8:50.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska
z a p r a s z a SŁUCHACZY UTW:
• 21 kwietnia godz. 12:45, aula UTW - pokaz multimedialny z pobytu
w MEKSYKU naszej koleżanki Alicji Zgrzywa,

• 26 kwietnia godz. 10:00, - spotkanie na ul . Tramwajowej 2 przy „Pancerniaku”, stamtąd wyruszymy na ciekawy spacer z prezentacją ( przewodnik Damian Kanclerski ) po wzorcowym osiedlu WOWA,

• informuję, że zakończyliśmy zapisy na spacery do Afrykarium w bieżącym roku akademickim. O następnym nie mniej atrakcyjnym spacerze (zbliżona tematyka) proszę czytać na tablicy ogłoszeń naszej Sekcji.

SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ informuje:

• 13 czerwca 2015 r. (sobota) w Wałbrzychu odbędzie się impreza sportowa dla seniorów p.n. „Senioriada” - zawody sportowe i rekreacyjne dla seniorów z dolnośląskich UTW.
Dyscypliny sportowe:
1. Pływanie sztafeta 4 x 25 m - 4 osoby /różne style/

2. Pływanie - indywidualnie /25 m stylem dowolnym/

3. Nordic walking – sztafeta /6 x okrążenie stadionu/

4. Przenoszenie różnych piłek - zespoły 3 - osobowe

5. Rzuty woreczkami /na różne odległości za różną liczbę punktów/
- drużyny 4 - osobowe

6. Slalom między pachołkami /piłka z kijem hokejowym/
- indywidualnie i drużynowo

7. Jazda rowerem /na czas i precyzję między pachołkami, bez podparć/
- indywidualnie.

Opłata wpisowa (na poczęstunek i nagrody) 15,00 zł od osoby.
Osoby chętne do reprezentowania UTW w UWr proszone są o kontakt z przewodniczącą Sekcji Kultury Fizycznej p. Ireną Jakubek /605 578 086/

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 04 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .
ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 05 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 13 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Starzejący się rodzice wobec usamodzielniających się dorosłych dzieci”
wygłosi prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska (UWr, Instytut Psychologii,
Członek Rady Naukowej UTW).
Pani Profesor zdecydowała się na zmianę tematu wykładu, wcześniej zgłoszony temat: „Problem z tożsamością współczesnego człowieka”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty p.t. „HISTORIA WROCŁAWSKIEGO HERBU” wygłosi st. inspektor Paweł Grąbczewski (Straż Miejska Wrocławia).

SEMINARIA
• 14 kwietnia br. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Ciekawe wyniki po 1955 (cz. 1)”
pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 16 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 17 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Witamina D – lecznicza moc witaminy słońca” wygłosi mgr farm. Iwona Napierała (MedPharm Polska).

GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR” zaprasza
• 17 kwietnia br. (piątek), o godz. 13:15 do auli UTW na program patriotyczny poświęcony 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
WARSZTATY TEATRALNE MIĘDZYGENERACYJNE
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

SEMINARIUM „PODSTAWY GERONTOLOGII”
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).
Zajęcia zostaną odrobione 13 maja br. (środa), w tym dniu seminarium będzie 2-godzinne.

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Inga Rombalska odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom średnio zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• 20 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 12:00 /przed wykładem/ Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” przedstawi własne utwory w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Rola tradycji w życiu seniora” wygłosi dr Walentyna Wnuk (Przewodnicząca Rady Naukowej UTW UWr, Doradca Prezydenta m. Wrocławia ds. Seniorów).

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 31 marca 2015 r. (wtorek) do 07 kwietnia 2015 r. (wtorek).

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ ZAPRASZAMY na zajęcia:
SEMINARIUM
• 08 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• informuje, że kierowcy UTW, którzy się zgłoszą do sekcji medycznej z oryginałem zaświadczenia potwierdzającego grupę krwi, mogą otrzymać kartę ICE autoryzowaną przez lekarza. Na tej podstawie można przetaczać krew bez zwłoki.