Komunikaty

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 15 grudnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Literatura dwudziestolecia międzywojennego” wygłosi prof. dr hab. Joanna Pyszny (UWr, Instytut Filologii Polskiej).

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską odbędzie się
15 grudnia br. (poniedziałek po wykładzie) ok. godz. 13:30, w AULI UTW.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
• Zapraszamy Słuchaczy do Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 w dniu 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15:00 na uroczyste S p o t k a n i e O p ł a t k o w e.
WEJŚCIE DO FILHARMONII od godz. 14:30 za okazaniem ważnej
LEGITYMACJI SŁUCHACZA UTW.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 17 grudnia br. (środa) o godz. 12.00 do Pałacu Królewskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, na wystawę
„Szopki śląskie z kolekcji Henryka Tomaszewskiego”. Wstęp wolny.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 17 grudnia 2014 r. (środa) do 06 stycznia 2015 r. (wtorek).
Po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynamy wg harmonogramu zajęć
od 07 stycznia 2015 r. (środa).

Po przerwie świątecznej zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA

• 7 stycznia 2015 r. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 7 stycznia 2015 r. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 8 stycznia 2015 r. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 (grupa kontynuująca), godz. 17:00 (grupa nowa) – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

ZAJĘCIA ODWOŁANE

GIMNASTYKA OGÓLNO-RUCHOWA

• z powodu wyjazdu do sanatorium mgr Aleksandra Adamowska
odwołuje zajęcia zaplanowane na 7, 14, 21, 28 stycznia 2015 r.

LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO - lektorka p. Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk

• odwołuje zajęcia zaplanowane na 8 stycznia 2015 r.

WARSZTATY MALARSKIE

• z powodu wyjazdu do sanatorium mgr Maryla Chaładaj
odwołuje zajęcia zaplanowane na 13, 20, 27 stycznia 2015 r.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 8 grudnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Senior jako człowiek kariery” wygłosi dr Violetta Drabik-Podgórna
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki).

SEKCJA RĘKODZIEŁA
• zaprasza na wystawę „PRAC Z AKCENTEM ŚWIĄTECZNYM” w dniu 8 grudnia 2014 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w korytarzu na II p. przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Tematem zebrania jest „Plan wydatków na rok akademicki 2014/2015”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 9 grudnia br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „Historia
Teorii Względności – Od Maxwella i Riemanna do Einsteina” pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.
(Termin zajęć zamieniony z MODUŁEM „ŚWIAT PRZYRODY”).

• 10 grudnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 10 grudnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 10 grudnia br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „KULTURA FIZYCZNA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

• 11 grudnia br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 (grupa kontynuująca), godz. 17:00 (grupa nowa) – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 12 grudnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkanie z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 11 grudnia br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Wojna i polityka - antyczne koncepcje Realpolitik na podstawie Tukidydesa i Tacyta” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

• 12 grudnia br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia pamięci - między biologią a psychologią” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak (Instytut Psychologii UWr.)

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 9 grudnia br. (wtorek) o godz. 9:15 oraz 10 grudnia br. (środa) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodniczaca p. Maria Zamojska

• zaprasza na prelekcję o LIBANIE z prezentacją zdjęć z tegorocznej wycieczki, którą wygłosi kol. Teresa Słabińska w dniu 9 grudnia br. (wtorek)
o godz. 11:30 w auli UTW.
/Proszę zwrócić uwagę na zmianę miejsca i godziny spotkania Sekcji/.

ZAJĘCIA ODWOŁANE

SEKCJA KULTURALNA przewodnicząca p. Alicja Matoszko-Klein

• odwołuje zajęcia zaplanowane na 11 grudnia br. (czwartek).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 10 grudnia br. (środa) o godz. 12.00 do Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 5, na zwiedzanie wystaw
- „Wojna” Artura Grottgera,
- „Estetyka rytuału. Chińska sztuka ludowa z kolekcji dr Zlaty Cerny”.
Wstęp wolny. Oprowadzać będzie p. Jadwiga Jasińska – Sadura.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 15 grudnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Literatura dwudziestolecia międzywojennego” wygłosi prof. dr hab. Joanna Pyszny (UWr, Instytut Filologii Polskiej).
KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską odbędzie się
15 grudnia br. (poniedziałek po wykładzie) ok. godz. 13:30, w AULI UTW.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
• Zapraszamy Słuchaczy do Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 w dniu 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15:00 na uroczyste S p o t k a n i e O p ł a t k o w e.
WEJŚCIE DO FILHARMONII od godz. 14:30 za okazaniem ważnej
LEGITYMACJI SŁUCHACZA UTW.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 17 grudnia 2014 r. (środa) do 06 stycznia 2015 r. (wtorek).
Po przerwie świątecznej zajęcia rozpoczynamy wg harmonogramu zajęć
od 07 stycznia 2015 r. (środa).

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 1 grudnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Ekorozwój - Zrównoważony Rozwój - Trwały Rozwój” wygłosi prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor (UE, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
MODUŁ
• 2 grudnia br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Surowce mineralne Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha.
(Termin zajęć zamieniony z SEMINARIUM „HISTORIA TEORII WZGLĘDNOŚCI”).

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 2 grudnia br. (wtorek) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

WYKŁAD OTWARTY

• 3 grudnia 2014 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p. t. „Śląsk w stosunkach polsko-czeskich na przestrzeni wieków” wygłosi dr Dariusz Miszewski.

SEMINARIUM
• 3 grudnia br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
Krąg dyskursywny OKNO
• zaprasza na prezentację (słowo, muzyka, pokaz multimedialny, teatr ruchu) „Radość, zwycięska mądrość IX Symfonii Ludwika van Beethovena” w wykonaniu uczestników spotkań Kręgu oraz uczniów Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 14:00
w Klubie Seniora Politechniki Wrocławskiej, budynek A-1 (siedziba Rektoratu), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 s. 41 /niski parter - naprzeciw szatni/.
SEKCJA RĘKODZIEŁA
• zaprasza na wystawę „PRAC Z AKCENTEM ŚWIĄTECZNYM” w dniu 8 grudnia 2014 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w korytarzu na II p. przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Tematem zebrania jest „Plan wydatków na rok akademicki 2014/2015”.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
• Zapraszamy Słuchaczy do Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 w dniu 16 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15:00 na uroczyste S p o t k a n i e O p ł a t k o w e.
WEJŚCIE DO FILHARMONII od godz. 14:30 za okazaniem ważnej
LEGITYMACJI SŁUCHACZA UTW.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 24 listopada br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Coaching jako nowa metoda wspierania rozwoju dorosłych” wygłosi dr Marek Podgórny (UWr, Instytut Pedagogiki).

ZAPRASZAMY na spotkanie z Prezydentem Miasta Wrocławia
• 24 listopada br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 13:00 w auli na II p. odbędzie się spotkanie z Prezydentem m. Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem n.t. „Polityka senioralna we Wrocławiu”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 25 listopada br. (wtorek), o godz. 11:30 do auli UTW.
Temat spotkania: Kompetencje Straży Miejskiej oraz TEST WIEDZY
z zakresu tematyki omawianej na przeprowadzonych zajęciach.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR
• odbędzie się w dniu 27 listopada br. (czwartek), o godz. 10:00
w ORATORIUM MARIANUM przy pl. Uniwersyteckim 1 /parter/.

SEMINARIA

• 26 listopada br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 26 listopada br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 26 listopada br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „KULTURA FIZYCZNA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 25 listopada br. (wtorek) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodniczaca p. Maria Zamojska

• zaprasza na prelekcję „Parki Narodowe USA”, którą wygłosi kol. Emilia Nowaczyk w dniu 25 listopada br. (wtorek) o godz. 10:15 w sali nr 21.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• TAI CHI - prowadząca p. Elżbieta Pawlik
odwołuje zajęcia zaplanowane na 27 listopada 2014 r. (czwartek).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
ZAPRASZAMY na LEKTORATY J. ANGIELSKIEGO
zajęcia realizowane w ramach Projektu Leonardo da Vinci „GAMES”

• POZIOM PODSTAWOWY - lektor p. Beata Działa
spotkanie organizacyjne 25 listopada br. (wtorek), godz. 14:15 - sala nr 5

• POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY - lektor p. KAMIL BŁASZCZYŃSKI
zajęcia 26 listopada br. (środa), godz. 8:30 - sala nr 26

• POZIOM ZAAWANSOWANY - lektor p. Jacek Gulanowski
zajęcia 28 listopada br. (piątek), godz. 14:00 - sala nr 57
Harmonogram wymienionych zajęć wywieszony jest na tablicach ogłoszeń.

ZAMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ
• SEMINARIUM „HISTORIA TEORII WZGLĘDNOŚCI” zaplanowane na 2 grudnia br. (wtorek) przeniesione zostało na 9 grudnia br. (wtorek),
natomiast
MODUŁ „ŚWIAT PRZYRODY” zaplanowany na 9 grudnia br. (wtorek),
przeniesiony został na 2 grudnia br. (wtorek).
Miejsce i godziny zajęć bez zmian. Za zamianę przepraszamy.

KOMUNIKATY

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W UTW
• 17 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12:00, w auli na II p. przed wykładem z uroczystym koncertem wystąpi CHÓR UTW „Sursum Corda”
pod dyrekcją mgr Beaty Krzenciessy.
W wykonaniu chóru usłyszymy utwory:
1) Rota – muz. F. Nowowiejski, sł. M. Konopnicka
2) O mój rozmarynie – melodia ludowa, sł. W. Denhoff-Czarnocki
3) Piechota – anonim
4) Białe róże – muz. M. Kozar-Słobódzki, sł. K. Wroczyński
5) Oj, ziemio – muz. P. Maszyński, sł. M. Konopnicka
6) Jak długo w sercach naszych – muz. i sł. ks. W. Piątkiewicz
• Wiersz p.t. „Komendant Piłsudski” recytuje p. Irena Kwiatkowska /słuchaczka UTW/

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 17 listopada br. (poniedziałek) godz. 12:15 - aula II p. wykład p.t. „Broń strzelecka wojska polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej” wygłosi dr Mariusz Cieśla (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia Arsenał Miejski - Muzeum Militariów).

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską odbędzie się
17 listopada br. (poniedziałek po wykładzie) ok. godz. 14:00, w AULI UTW.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• zajęcia dodatkowe odbędą się w dniu 17 listopada br. (poniedziałek), w Hali Gwardii przy ul. Krupniczej. Temat zajęć: „Podstawy samoobrony”, w tym dniu na zajęcia przychodzimy wg podziału na grupy: I grupa - 10:00 - 11:30,
II grupa - 11:30 - 13:00.

AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 18 listopada br. (wtorek), o godz. 11:30 do auli UTW.

MODUŁY
• 18 listopada br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Świat Przyrody” wykład p.t. „Klimat Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha (UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska).

• 19 listopada br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Zdrowie - laboratoryjne metody jego oceny” wygłosi dr Ryszard Adamski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - Pracownia Technik Mikroskopowych).

• 21 listopada br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zasoby psychologiczne sprzyjające utrzymaniu zdrowia (część 2)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak (Instytut Psychologii UWr.)

SEMINARIUM
• 19 listopada br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka.

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 18 listopada br. (wtorek) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 19 listopada br. (środa) o godz. 12.00 do Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 1, na zwiedzanie wystaw
- „Warszawa” Artura Grottgera,
- Mistrzowie światła – Witraże i obrazy malowane pod szkłem.
Wstęp wolny. Oprowadzać będzie p. Jadwiga Jasińska – Szadura

ZAMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ
• SEMINARIUM „HISTORIA TEORII WZGLĘDNOŚCI” zaplanowane na 2 grudnia br. (wtorek) przeniesione zostało na 9 grudnia br. (wtorek),
natomiast
MODUŁ „ŚWIAT PRZYRODY” zaplanowany na 9 grudnia br. (wtorek),
przeniesiony został na 2 grudnia br. (wtorek).
Miejsce i godziny zajęć bez zmian. Za zamianę przepraszamy.
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• Masz pytanie dotyczące problemów zdrowotnych? Włóż je do skrzynki, a Sekcja Medyczna udzieli odpowiedzi.
Naszym zadaniem jest udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi /w krótkiej formie, 5-10 min.
w trakcie spotkań Sekcji/ na pisemnie zgłaszane przez słuchaczy UTW, także
anonimowo, pytania dotyczące problemów zdrowotnych, leków, suplementów,
zachowań prozdrowotnych, itp.
Inicjatorem akcji jest lek. med. Zbigniew Piechocki, słuchacz I roku UTW.

• UWAGA! Każdy słuchacz UTW zobowiązany jest nosić ze sobą LEGITYMACJĘ SŁUCHACZA, którą należy okazywać na prośbę Zarządu i osób dyżurujących.

I - 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć.

II - 11 listopada 2014 r. (wtorek) - dzień wolny od zajęć
„Narodowe Święto Niepodległości”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA

• 12 listopada br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 12 listopada br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 13 listopada br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 (grupa kontynuująca), godz. 17:00 (grupa nowa) – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 14 listopada br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkanie z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁ
• 13 listopada br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Kuba Rozpruwacz z perspektywy feministycznej” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY

• 03 października (poniedziałek) godz.12.00 – aula II p. Wykład pt.„Wrocławskie tradycje artystyczne po 1945 roku” wygłosi Prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz ( ASP, we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia :

WYKŁAD OTWARTY

• 5 listopada 2014r. ( środa) godz. 13.15 wykład „Co takiego mają gąbki?” wygłosi dr Aleksandra Kilian (Uniwersytet Wrocławski Wdział Nauk Biologicznych)

Akademia „Bezpieczny Senior”

• zaprasza chętne osoby z I-szego roku do uczestnictwa we wtorkowych zajęciach o godz. 11.30 aula UTW - organizowanych przez Policję. Tegoroczna edycja jest ostatnią w UTW.

SEMINARIA

• 4 listopada 2014r. (wtorek) o godz. 13.15 aula UTW – Seminarium „Historia Teorii Względności – rozważania od Newtona do Maxwella i Reimanna” pod kierunkiem dr Zbigniewa Osiaka.

WARSZTATY

• 4 listopada 2014r. (wtorek) o godz. 9.15 sala 11 MD dr Magdalena Wnuk- Olenicz zaprasza na WARSZTATY ROZWOJOWE.
SEKCJE

• Sekcja Szermierki zaprasza wszystkich chętnych a szczególnie Panie na zajęcia Sekcji. Najbliższe spotkanie 5 listopada br. o godz. 18:00 w sali 203 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej przy ul. Braniborskiej 59.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA : gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji odbywają się według harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE

• Zebranie słuchaczy I-go roku UTW odbędzie się 17 listopada 2014r. po wykładzie , około godz. 14:00
w auli UTW.

ZAPROSZENIE

p. Stanisław Dziuba (słuchacz UTW – organizator wieczornicy) zaprasza w dniu 7 listopada 2014r. (piątek) na wieczornicę patriotyczną z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z pieśnią nasi praojcowie szli do walki o niepodległość Ojczyzny.
Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu Plac Kościuszki 10 o godz. 17.00

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 27 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Jan Paweł II jako wzór pomyślnego starzenia się” wygłosi dr Walentyna Wnuk (Przewodnicząca Rady Naukowej UTW, Doradca Prezydenta m. Wrocławia ds. Seniorów).

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 28 października br. (wtorek), o godz. 11:30 do auli UTW.

MODUŁY
• 28 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Świat Przyrody” wykład p.t. „Zasoby wodne Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha (UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska).

• 29 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Jak zaprzyjaźnić się z własną pamięcią?” wygłosi dr Joanna Łubocka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców ).

SEMINARIA

• 29 października br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 29 października br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 29 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „KULTURA FIZYCZNA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

WARSZTATY ANDRAGOGICZNE na drodze do samorozwoju

• mgr Urszula Rutkowska zaprasza na zajęcia zaplanowane na
28 października br. (wtorek) o godz. 9:00 do sali nr 5/UTW.
Są wolne miejsca w grupie początkującej.

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 28 października br. (wtorek) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

ZAJĘCIA ODWOŁANE

• WARSZTATY TRENING PAMIĘCI - p. Beata Działa z powodów osobistych odwołuje zajęcia zaplanowane na 28 października br. (wtorek).
Zajęcia odrobione zostaną w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z grupą.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zbigniew Grabowski zaprasza
• 30 października br. (czwartek) o godz. 14:00 do Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1, na zwiedzanie Auli Leopoldyńskiej
i wystaw m.in. „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej - działalność hrabiny Friederike von Reden”.

ZAPROSZENIE
• p. Stanisław Dziuba (słuchacz UTW - organizator wieczornicy) zaprasza
w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) na wieczornicę patriotyczną
z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Z pieśnią nasi praojcowie szli do walki o niepodległość Ojczyzny.
W programie:
- Prelekcja: Jak powstawały pieśni legionowe i patriotyczne
- Występ solistów i chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im F. Chopina
w Oleśnicy pod dyr. Beaty Krzenciessy
- Projekcja filmu: Stare Wilno
Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy
Pl. Kościuszki 10. Początek o godz. 17.00. Spotkanie potrwa do godz. 19.30

PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE
• 20 października br. rozpoczynamy o godz. 11:30 w auli na II p.
uroczystym wręczeniem indeksów Słuchaczom I roku.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 20 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Szkarłupnie - pradawny pomysł na życie” wygłosi dr Aleksandra Kilian (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 21 października br. (wtorek) godz. 11:30 - aula UTW,
temat spotkania „Zagrożenia z uwzględnieniem nowych metod oszustów”.

WYKŁAD OTWARTY

• 22 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty p. t. „Potrzeba matką wynalazków.... i nie tylko” m.in. poruszone zostaną zagadnienia: czy głos może być chroniony prawnie?, dlaczego niektóre produkty nie są chronione patentem?, najciekawsze wynalazki - przykłady wygłosi mgr Marian Batorski (słuchacz UTW)

SEMINARIA
• 21 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności - Od Kopernika do Newtona” pod kierunkiem dra Zbigniewa Osiaka.

• 22 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

• 23 października br. (czwartek) godz. 17:00 – sala nr 5 – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 24 października br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zasoby psychologiczne sprzyjające utrzymaniu zdrowia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak (Instytut Psychologii UWr.)
SEKCJA MEDYCZNA
• 23 października br. (czwartek) godz. 16:15 – aula UTW – w ramach spotkania prelekcja p.t. „Profilaktyka raka sutka”, którą wygłosi przewodniczący sekcji lek. med. Zbigniew Piechocki.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• INFORMATORY NA ROK AKADEM. 2014/2015 oraz LEGITYMACJE SŁUCHACZA UTW wydawane będą w każdy poniedziałek (począwszy od 20.10.2014 r.): przed wykładem w godz. 11:00 - 11:45 /w korytarzu na II p./

• SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ dostępny jest na KSERO (parter), koszt 2,50 zł.

ZAPRASZAMY na MSZĘ ŚW.
z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015
• w dniu 26.10. 2014 r. o godz. 10:00 do Kościoła św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

KOMUNIKATY

20. 10. 2014 r.

 PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE

• 20 października br. rozpoczynamy o godz. 11:30 w auli na II p.

uroczystym wręczeniem indeksów Słuchaczom I roku.

• 20 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t.

„Szkarłupnie - pradawny pomysł na życie” wygłosi dr Aleksandra Kilian

(Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców).

 W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:

 AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR

• 21 października br. (wtorek) godz. 11:30 - aula UTW,

 temat spotkania „Zagrożenia z uwzględnieniem nowych metod oszustów”.

• 22 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty

p. t. „Potrzeba matką wynalazków.... i nie tylko” m.in. poruszone zostaną

zagadnienia: czy głos może być chroniony prawnie?, dlaczego niektóre produkty nie

są chronione patentem?, najciekawsze wynalazki - przykłady wygłosi mgr Marian

• 21 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „Historia

Teorii Względności - Od Kopernika do Newtona” pod kierunkiem dra

• 22 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium

„PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

• 23 października br. (czwartek) godz. 17:00 – sala nr 5 – seminarium

„Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry

• 24 października br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu

„Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zasoby psychologiczne

sprzyjające utrzymaniu zdrowia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak

• 23 października br. (czwartek) godz. 16:15 – aula UTW – w ramach spotkania

prelekcja p.t. „Profilaktyka raka sutka”, którą wygłosi przewodniczący sekcji

lek. med. Zbigniew Piechocki.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów

 odbywają się wg harmonogramu zajęć.

• INFORMATORY NA ROK AKADEM. 2014/2015 oraz LEGITYMACJE SŁUCHACZA

UTW wydawane będą w każdy poniedziałek (począwszy od 20.10.2014 r.):

przed wykładem w godz. 11:00 - 11:45 /w korytarzu na II p./

• SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ dostępny jest na KSERO (parter),

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015

• w dniu 26.10. 2014 r. o godz. 10:00 do Kościoła św. Elżbiety przy ul.

 ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW

• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz.

14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie

 Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.