Rozmiar czcionki

Komunikaty

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 18 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Gdzie diabeł nie może tam światło pośle, czyli historia pewnej terapii” wygłosi dr Beata Osiecka Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 19 maja br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 19 maja br. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Ciekawe wyniki po 1955 (cz. 2)”
pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 20 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 20 maja br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 20 maja br. (środa) godz. 14:30 – sala nr 24 (w naszej auli planowana jest konferencja Instytutu Pedagogiki/ – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

• 21 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁY
• 21 maja br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Skrybowie i uczeni. Krótki rekonesans po dziejach tradycji rękopiśmiennej" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza dnia 19.05.2015 o godz. 14:00 do auli UTW na spotkanie pt. „Czy już czas na operację zaćmy".

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
w UTW UWr
• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

• Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015
25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali im. prof. Andrzeja
Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej
7/10 -III p.

KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca p. Anna Sokołowska
• zaprasza w dniu 08 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 do Wrocławskiego Centrum Seniora przy Placu Dominikańskim 6 (aula) na międzypokoleniową inscenizację p.t. „A jednak… RADOŚĆ” /„Oda do radości” – zwieńczenie IX Symfonii Ludwika van Beethovena”. Zapisy we Wrocławskim Centrum Seniora u pani Agnieszki Kokoszkiewicz (tel. 71 372 49 38, e-mail: wcs.kokoszkiewicz@gmail.com ) w dniach od 18 maja br. do 05 czerwca br.

Koleżanki i Koledzy!

• Tworzymy listę adresów e-mail uczestników naszego UTW w celu sprawnego powiadamiania o bieżących wydarzeniach i zmianach.
Osoby, które chcą znaleźć się na tej liście proszone są o przysłanie na adres:
aleksander.kobylarek@gmail.com
listu o następującej treści:
Proszę dołączyć mój adres e-mail do grupy mailingowej słuchaczy UTW.

ZAPISY AKTUALNYCH SŁUCHACZY na ROK AKADEMICKI 2015/2016
• odbywać się będą w dniach: 1 – 2 – 3 września 2015 r. w godz. od 1000 – do 1300 (w korytarzu na parterze za portiernią).
Wszyscy AKTUALNI SŁUCHACZE, którzy zgłoszą się w wymienionych dniach zostaną przyjęci.
Po tym terminie zapisów nie będzie.
Przy zapisach należy przedłożyć legitymację słuchacza UTW
i dokonać wpłaty w wysokości 120 zł,-
WAŻNE !!!
• Słuchacze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w roku akademickim 2015/2016, mogą złożyć podanie do Zarządu UTW o zawieszenie uczestnictwa w UTW na okres 1- roku.

• Przerwa 2-letnia spowoduje konieczność starania się o ponowne przyjęcie do UTW na ogólnych zasadach.

INAUGURACJA DNI SENIORA
• 25 września 2015 r. (piątek) ZBIÓRKA godz. 10.00-10.15 na Placu Nowy Targ /przy planszy naszego UTW/.
PRZEMARSZ godz. 11.00 do Placu Solnego. Uroczystości potrwają do godz. 13.00. Gorąco zapraszamy Słuchaczy UTW do licznego udziału.
Dokładny plan uroczystości wywieszony będzie w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń UTW.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 11 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Sejm, czyli demokracja w codziennej praktyce”
wygłosi mgr Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP.

OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY UTW
• 11 maja 2015 r. (po wykładzie) o godz. 1300 w auli na II p.
odbędzie się zebranie sprawozdawcze - Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej odczyta PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRACY SAMORZĄDU za okres
od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
Przy braku wymaganego kworum II-gi termin OGÓLNEGO ZEBRANIA
SŁUCHACZY UTW ustala się na godz. 13:15.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 13 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka i mgr. Artura Zborowskiego.

• 13 maja br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dr. Aleksandra Kobylarka /zajęcia dwu godzinne/.

• 14 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 15 maja br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.
MODUŁY
• 13 maja br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne na różnych etapach życia (część 2)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
w UTW UWr
• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

• Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015
25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali im. prof. Andrzeja
Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej
7/10 -III p.

INAUGURACJA DNI SENIORA
• 25 września 2015 r. (piątek) ZBIÓRKA godz. 10.00-10.15 na Placu Nowy Targ /przy planszy naszego UTW/.
PRZEMARSZ godz. 11.00 do Placu Solnego. Uroczystości potrwają do godz. 13.00. Gorąco zapraszamy Słuchaczy UTW do licznego udziału.
Dokładny plan uroczystości wywieszony będzie w terminie późniejszym na tablicach ogłoszeń UTW.

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW
• 04 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:00 zapraszamy do auli II p. z okazji obchodów ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW wystąpią:
Chór UTW „SURSUM CORDA” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy
Teatrzyk Poezji ze spektaklem p.t. „NAM TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…”
Słuchacze należący do sekcji malarskiej wystawią swoje prace.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 04 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 06 maja br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p.t. „Bezpieczeństwo posługiwania się urządzeniami elektrycznymi w gospodarstwie domowym” wygłosi mgr Wacław Bagiński.

SEMINARIA
• 06 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 06 maja br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 06 maja br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej (proszę o sprawdzenie w poniedziałek lub wtorek na tablicy ogłoszeń, czy seminarium zostało odwołane).

• 07 maja br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁY
• 05 maja br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Krajobraz a rozwój regionalny Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 08 maja br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Badania kliniczne – czym są? jaką drogę przechodzi substancja zanim stanie się lekiem? Jakie korzyści z badań klinicznych ma społeczeństwo i pacjent biorący udział w badaniu ” wygłosi mgr Arkadiusz Kasperski (Synexus Centrum Medyczne).

ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 5 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pani Beata Działa odwołuje zajęcia:
• WARSZTATY TRENING PAMIĘCI zaplanowane na 5 maja br. (wtorek)
• WARSZTATY INTERPERSONALNE zaplanowane na 6 maja br. (środa)
zajęcia odrobione zostaną w uzgodnionym terminie.

ZAJĘCIA DODATKOWE
• CHÓR UTW w dniu 8 maja br. (piątek), w godz. od 8.00 do 10.00 w auli UTW ma zajęcia dodatkowe.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

KOMUNIKATY 27. 04. 2015 r.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 27 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Komórki macierzyste”, „Bezsenność” wygłosi prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 28 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 29 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 30 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - godz. 16:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE - prowadząca p. Magda Wieteska
• Uwaga: zmiana miejsca i godziny zajęć! 28 kwietnia br. (wtorek), w ramach warsztatów dziennikarskich idziemy do kina na film „CO SIĘ WYDARZYŁO W MADISON COUNTY” . Spotykamy się o godz. 11.30
w hallu DCF przy ul. Piłsudskiego 64 a, we Wrocławiu.
Seans w ramach Filmowego Klubu Seniorów. Bilety: 10 zł.

SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza 28 kwietnia br. (wtorek), o godz. 14.00 – do auli UTW
na spotkanie z prof. dr. hab. Piotrem Tomasikiem.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13:00 na zwiedzanie z przewodnikiem wspaniałych zbiorów MUZEUM PRZYRODNICZEGO
Zbiórka przed wejściem do MUZEUM przy ul. Sienkiewicza 21 (obok Ogrodu Botanicznego) - WSTĘP WOLNY.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” – z powodu choroby doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa) godz. 14:30.

• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 29 kwietnia br. (środa).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 4 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .

ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 5 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY I ROKU:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 15 maja br. (piątek). Indeksy należy zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” zaprasza
• 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) - do auli na II p. o godz. 12:00 na przedstawienie własnych utworów w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY - odwołany
• z powodu choroby doc. dr Grażyny Dąbrowskiej poniedziałkowy wykład (20 kwietnia 2015 r.) jest odwołany, za co Pani Docent przeprasza wszystkich słuchaczy.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 22 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej /zajęcia prowadzić będą studenci AWF/.

• 24 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 21 kwietnia br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Ochrona krajobrazu na Dolnym Śląsku” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 22 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne na różnych etapach życia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

• 23 kwietnia br. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Najgorszy wychowawca w dziejach świata? Seneka i Neron" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

ZAJĘCIA ODRABIANE
• CHÓR UTW w dniu 24 kwietnia br. (piątek), w godz. od 8.00 do 10.00 w auli UTW odrabia zajęcia za 16 kwietnia br.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
• LEKTORAT J. Niemieckiego - lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ:
• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO – lektorka p. Małgorzata Zaleska-
Kuczmierczyk informuje, że 23 kwietnia br. (czwartek) zajęcia
rozpoczną się wcześniej: grupa I - godz. 8:00, grupa II – godz. 8:50.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska
z a p r a s z a SŁUCHACZY UTW:
• 21 kwietnia godz. 12:45, aula UTW - pokaz multimedialny z pobytu
w MEKSYKU naszej koleżanki Alicji Zgrzywa,

• 26 kwietnia godz. 10:00, - spotkanie na ul . Tramwajowej 2 przy „Pancerniaku”, stamtąd wyruszymy na ciekawy spacer z prezentacją ( przewodnik Damian Kanclerski ) po wzorcowym osiedlu WOWA,

• informuję, że zakończyliśmy zapisy na spacery do Afrykarium w bieżącym roku akademickim. O następnym nie mniej atrakcyjnym spacerze (zbliżona tematyka) proszę czytać na tablicy ogłoszeń naszej Sekcji.

SEKCJA KULTURY FIZYCZNEJ informuje:

• 13 czerwca 2015 r. (sobota) w Wałbrzychu odbędzie się impreza sportowa dla seniorów p.n. „Senioriada” - zawody sportowe i rekreacyjne dla seniorów z dolnośląskich UTW.
Dyscypliny sportowe:
1. Pływanie sztafeta 4 x 25 m - 4 osoby /różne style/

2. Pływanie - indywidualnie /25 m stylem dowolnym/

3. Nordic walking – sztafeta /6 x okrążenie stadionu/

4. Przenoszenie różnych piłek - zespoły 3 - osobowe

5. Rzuty woreczkami /na różne odległości za różną liczbę punktów/
- drużyny 4 - osobowe

6. Slalom między pachołkami /piłka z kijem hokejowym/
- indywidualnie i drużynowo

7. Jazda rowerem /na czas i precyzję między pachołkami, bez podparć/
- indywidualnie.

Opłata wpisowa (na poczęstunek i nagrody) 15,00 zł od osoby.
Osoby chętne do reprezentowania UTW w UWr proszone są o kontakt z przewodniczącą Sekcji Kultury Fizycznej p. Ireną Jakubek /605 578 086/

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 04 maja br. (poniedziałek), w auli UTW po uroczystości obchodów Świąt Majowych .
ZMIANA TERMINU, MIEJSCA I GODZINY ZAJĘĆ:
• KRĄG DYSKURSYWNY OKNO przewodnicząca pani Anna Sokołowska informuje, że spotkanie majowe odbędzie się 05 maja br. (wtorek)
o godz. 11:00 w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 10. Temat spotkania: działalność Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Z A P R A S Z A M Y na B A L z okazji Zakończenia Roku Akademickiego 2014/2015

• który odbędzie się 24 maja 2015 r. (niedziela) w godz. od 17:00 - do 22:00, w Restauracji „Polskie Smaki” /NOT/ ul. Piłsudskiego 74 (wstęp - 30 zł od osoby).
Zapisy w dniu 27.04.2015r., od godz. 11:00 przed wejściem do auli
na II p. prowadzi p. Danuta Szeląg.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 13 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Starzejący się rodzice wobec usamodzielniających się dorosłych dzieci”
wygłosi prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska (UWr, Instytut Psychologii,
Członek Rady Naukowej UTW).
Pani Profesor zdecydowała się na zmianę tematu wykładu, wcześniej zgłoszony temat: „Problem z tożsamością współczesnego człowieka”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty p.t. „HISTORIA WROCŁAWSKIEGO HERBU” wygłosi st. inspektor Paweł Grąbczewski (Straż Miejska Wrocławia).

SEMINARIA
• 14 kwietnia br. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Ciekawe wyniki po 1955 (cz. 1)”
pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 15 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 16 kwietnia br. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 17 kwietnia br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Witamina D – lecznicza moc witaminy słońca” wygłosi mgr farm. Iwona Napierała (MedPharm Polska).

GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR” zaprasza
• 17 kwietnia br. (piątek), o godz. 13:15 do auli UTW na program patriotyczny poświęcony 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
WARSZTATY TEATRALNE MIĘDZYGENERACYJNE
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

SEMINARIUM „PODSTAWY GERONTOLOGII”
• Dr Aleksander Kobylarek z powodu wyjazdu odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).
Zajęcia zostaną odrobione 13 maja br. (środa), w tym dniu seminarium będzie 2-godzinne.

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Inga Rombalska odwołuje zajęcia zaplanowane na 15 kwietnia br. (środa).

LEKTORAT J. Niemieckiego - poziom średnio zaawansowany kontynuacja
• Lektorka p. Anna Gozdowski z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 i 29 kwietnia br. (środy).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• 20 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 12:00 /przed wykładem/ Zespół Poetycko-Literacki „KARMAN” przedstawi własne utwory w inscenizacji p.t. „ROCZNICA KANONIZACJI JANA PAWŁA II”.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 30 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Rola tradycji w życiu seniora” wygłosi dr Walentyna Wnuk (Przewodnicząca Rady Naukowej UTW UWr, Doradca Prezydenta m. Wrocławia ds. Seniorów).

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 31 marca 2015 r. (wtorek) do 07 kwietnia 2015 r. (wtorek).

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ ZAPRASZAMY na zajęcia:
SEMINARIUM
• 08 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• informuje, że kierowcy UTW, którzy się zgłoszą do sekcji medycznej z oryginałem zaświadczenia potwierdzającego grupę krwi, mogą otrzymać kartę ICE autoryzowaną przez lekarza. Na tej podstawie można przetaczać krew bez zwłoki.

ŚWIĘTO WIOSNY w UTW
• 23 marca br. (poniedziałek) godz. 12.00 z tej okazji wystąpią:
CHÓR UTW UWr „Sursum Corda” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy oraz DZIECI ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy z ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu.
Po części artystycznej zapraszamy na WYSTAWĘ z AKCENTEM WIOSENNO - ŚWIĄTECZNYM przygotowaną przez Panie z Sekcji Rękodzieła.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca br. (poniedziałek) o godz. 13:15, w auli UTW.
Na zebraniu Pan kierownik dr Aleksander Kobylarek przedstawi zakres działań bardzo ważnych dla Słuchaczy i Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich członków Rady Słuchaczy.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 24 marca br. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – seminarium
„Antropologia Filozoficzno-Teologiczna” pod kierunkiem ks. dr hab.
Franciszka Głoda.

• 25 marca br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 25 marca br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 26 marca br. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 27 marca br. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Profilaktyka chorób kardiologiczno-cukrzycowych. Bezpłatne badania dla seniorów” wygłosi dr Ewa Krawiecka - Jaworska /Centrum Medyczne Synexus/.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• GRUPA SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU
mgr Daria Strumińska odwołuje zajęcia zaplanowane na 24 marca br. (wtorek). Data odrobienia zajęć zostanie podana w terminie późniejszym.

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ
• SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych”
doc. dr Grażyna Dąbrowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 25 marca br.
Nowy termin zajęć ustalono na 22 kwietnia br. (środa), godz. 14:30 – aula UTW.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji
i klubów odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKCJA MEDYCZNA przewodniczący p. Zbigniew Piechocki
• zaprasza w dniu 24 marca br. (wtorek) o godz. 14:00 do Auli UTW na spotkanie z naturopatą Beatą Miłkowską z Centrum Medycyny Komplementarnej i Przyczynowej. Temat spotkania: „Naturalne sposoby diagnozowania chorób cywilizacyjnych i co należy wiedzieć aby im zapobiegać”

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca p. Maria Zamojska
• zaprasza w dniu 26 marca br. (czwartek) w godz. od 9:00 do 10:00
na dodatkowe zebranie słuchaczy zainteresowanych pracą w sekcji.
Zebranie odbędzie się w sali UTW nr 5.

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zdzisław Grabowski
• zaprasza w dniu 26 marca br. (czwartek) o godz. 12:00 do Muzeum Narodowego przy pl. Powstańców Warszawy 1 na zwiedzanie z przewodnikiem p. Grzegorzem Wojturskim wystawy:
„Stwórcze ręce - sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu ”
- wstęp bezpłatny. Zapisy prowadzone będą 23 marca br. (poniedziałek),
w godz. od 11:00 do 12:00 /przed wejściem do auli na II p./.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 10:30 - aula II p. wykład p.t. „Przyszłość Unii Europejskiej, scenariusze rozwoju czy kroku wstecz?”
wygłosi Pani Lidia Geringer de Oedenberg (Poseł do Parlamentu Europejskiego).

WSPOMNIENIA O ANNIE GERMAN
• 16 marca 2015 r. (poniedziałek), po wykładzie przedstawi GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
SEMINARIA
• 18 marca (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium „RELIGIOZNAWSTWO” pod kierunkiem mgr. Arkadiusza Grześka
i mgr. Artura Zborowskiego.

• 18 marca 2015 r. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „Kultura Fizyczna w Życiu Osób Starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

• 20 marca 2015 r. (piątek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium „Spotkania z architekturą” pod kierunkiem mgr Natalii Oleszczuk.

MODUŁY
• 17 marca 2015 r. (wtorek) godz. 11:30 – aula UTW – w ramach modułu „ŚWIAT PRZYRODY” wykład p.t. „Europejska Konwencja Krajobrazowa w Polsce i na Dolnym Śląsku” wygłosi dr Agnieszka Latocha.

• 18 marca 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Co z tym stresem? Czyli jak żyć we współczesnym świecie i nie zwariować” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

• 19 marca 2015 r. (czwartek) godz. 15:00 – aula UTW – w ramach modułu „FILOLOGIA KLASYCZNA” wykład p.t. „Na skrzyżowaniu światów - Hypatia z Aleksandrii" wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO - poziom zaawansowany i poziom średnio zaawansowany
• Lektorka p. Maria Ćwiklik z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 17, 24 marca 2015 r. (wtorki) oraz 19, 26 marca 2015 r. (czwartki).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• 23 MARCA 2015 (poniedziałek) ŚWIĘTO WIOSNY w UTW z tej okazji wystąpią: DZIECI ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy z ul. Orzechowej 62 we Wrocławiu,
CHÓR UTW UWr „Sursum Corda” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy.

Po części artystycznej zapraszamy na WYSTAWĘ z AKCENTEM WIOSENNO - ŚWIĄTECZNYM przygotowaną przez Panie z Sekcji Rękodzieła.

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:15, w auli UTW.
Na zebraniu Pan kierownik dr Aleksander Kobylarek przedstawi zakres działań bardzo ważnych dla Słuchaczy i Uniwersytetu. Zapraszamy wszystkich członków Rady Słuchaczy.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 09 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie?” wygłosi dr inż. Marcin Kadej (UWr, Wydział Nauk Biologicznych, Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z mediami).

• 09 marca 2015 r. (poniedziałek) po wykładzie wystąpi TEATRZYK POEZJI
w spektaklu p.t. „Życie to nie igraszka”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
WYKŁAD OTWARTY

• 11 marca 2015 r. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład p.t. „Czy istnieje naród śląski?” wygłosi dr Dariusz Miszewski.

SEMINARIA
• 10 marca 2015 r. (wtorek) godz. 12:45 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności – Era Einsteina 1905-1955” (cz. 3) pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 11 marca 2015 r. (środa) godz. 8:00 i 9:00 – aula UTW – zamiast seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka oraz seminarium „Filozofia współczesna” pod
kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego przeprowadzone zostanie seminarium
„RELIGIOZNAWSTWO”. Panowie przepraszają za zmianę programu.

• 12 marca 2015 r. (czwartek) – sala nr 5 - w godz. od 16:00 do 17:00 seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU
• Lektorat J. ANGIELSKIEGO - konwersacje w ramach projektu GAMES dla grupy zaawansowanej (kontynuacja z semestru zimowego) zajęcia odbywać się będą w piątki wg harmonogramu, w godz. od 9:00 do 10:00, w Auli UTW.
Prowadzący p. Jacek Gulanowski zaprasza na pierwsze zajęcia 13.03.2015 r.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO - poziom zaawansowany i poziom średnio
zaawansowany
• Lektorka p. Maria Ćwiklik z powodu wyjazdu do sanatorium odwołuje zajęcia zaplanowane na 10, 17, 24 marca 2015 r. (wtorki) oraz 12, 19, 26 marca 2015 r. (czwartki).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
UWAGA ! Zmiana godziny wykładu audytoryjnego:
• w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek), na prośbę wykładowcy Pani Lidii Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wykład rozpocznie się o godz. 10:30.

WSPOMNIENIA O ANNIE GERMAN
• w dniu 16 marca 2015 r. (poniedziałek), po wykładzie przedstawi GRUPA BIESIADNA „WSPOMNIEŃ CZAR”.