Komunikaty

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 27 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 - aula II p. wykład p.t. „Jan Paweł II jako wzór pomyślnego starzenia się” wygłosi dr Walentyna Wnuk (Przewodnicząca Rady Naukowej UTW, Doradca Prezydenta m. Wrocławia ds. Seniorów).

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 28 października br. (wtorek), o godz. 11:30 do auli UTW.

MODUŁY
• 28 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Świat Przyrody” wykład p.t. „Zasoby wodne Dolnego Śląska” wygłosi dr Agnieszka Latocha (UWr, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska).

• 29 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Jak zaprzyjaźnić się z własną pamięcią?” wygłosi dr Joanna Łubocka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców ).

SEMINARIA

• 29 października br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 29 października br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 29 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „KULTURA FIZYCZNA W ŻYCIU OSÓB STARSZYCH” pod kierunkiem doc. dr Grażyny Dąbrowskiej.

WARSZTATY ANDRAGOGICZNE na drodze do samorozwoju

• mgr Urszula Rutkowska zaprasza na zajęcia zaplanowane na
28 października br. (wtorek) o godz. 9:00 do sali nr 5/UTW.
Są wolne miejsca w grupie początkującej.

WARSZTATY ROZWOJOWE

• dr Magdalena Wnuk - Olenicz zaprasza na zajęcia zaplanowane na 28 października br. (wtorek) o godz. 9:15 do sali nr 11/ Mały Domek.

ZAJĘCIA ODWOŁANE

• WARSZTATY TRENING PAMIĘCI - p. Beata Działa z powodów osobistych odwołuje zajęcia zaplanowane na 28 października br. (wtorek).
Zajęcia odrobione zostaną w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z grupą.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI przewodniczący p. Zbigniew Grabowski zaprasza
• 30 października br. (czwartek) o godz. 14:00 do Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1, na zwiedzanie Auli Leopoldyńskiej
i wystaw m.in. „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej - działalność hrabiny Friederike von Reden”.

ZAPROSZENIE
• p. Stanisław Dziuba (słuchacz UTW - organizator wieczornicy) zaprasza
w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) na wieczornicę patriotyczną
z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Z pieśnią nasi praojcowie szli do walki o niepodległość Ojczyzny.
W programie:
- Prelekcja: Jak powstawały pieśni legionowe i patriotyczne
- Występ solistów i chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im F. Chopina
w Oleśnicy pod dyr. Beaty Krzenciessy
- Projekcja filmu: Stare Wilno
Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy
Pl. Kościuszki 10. Początek o godz. 17.00. Spotkanie potrwa do godz. 19.30

PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE
• 20 października br. rozpoczynamy o godz. 11:30 w auli na II p.
uroczystym wręczeniem indeksów Słuchaczom I roku.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 20 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Szkarłupnie - pradawny pomysł na życie” wygłosi dr Aleksandra Kilian (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 21 października br. (wtorek) godz. 11:30 - aula UTW,
temat spotkania „Zagrożenia z uwzględnieniem nowych metod oszustów”.

WYKŁAD OTWARTY

• 22 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty p. t. „Potrzeba matką wynalazków.... i nie tylko” m.in. poruszone zostaną zagadnienia: czy głos może być chroniony prawnie?, dlaczego niektóre produkty nie są chronione patentem?, najciekawsze wynalazki - przykłady wygłosi mgr Marian Batorski (słuchacz UTW)

SEMINARIA
• 21 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „Historia Teorii Względności - Od Kopernika do Newtona” pod kierunkiem dra Zbigniewa Osiaka.

• 22 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

• 23 października br. (czwartek) godz. 17:00 – sala nr 5 – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

MODUŁ
• 24 października br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zasoby psychologiczne sprzyjające utrzymaniu zdrowia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak (Instytut Psychologii UWr.)
SEKCJA MEDYCZNA
• 23 października br. (czwartek) godz. 16:15 – aula UTW – w ramach spotkania prelekcja p.t. „Profilaktyka raka sutka”, którą wygłosi przewodniczący sekcji lek. med. Zbigniew Piechocki.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• INFORMATORY NA ROK AKADEM. 2014/2015 oraz LEGITYMACJE SŁUCHACZA UTW wydawane będą w każdy poniedziałek (począwszy od 20.10.2014 r.): przed wykładem w godz. 11:00 - 11:45 /w korytarzu na II p./

• SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ dostępny jest na KSERO (parter), koszt 2,50 zł.

ZAPRASZAMY na MSZĘ ŚW.
z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015
• w dniu 26.10. 2014 r. o godz. 10:00 do Kościoła św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

KOMUNIKATY

20. 10. 2014 r.

 PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE

• 20 października br. rozpoczynamy o godz. 11:30 w auli na II p.

uroczystym wręczeniem indeksów Słuchaczom I roku.

• 20 października br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t.

„Szkarłupnie - pradawny pomysł na życie” wygłosi dr Aleksandra Kilian

(Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców).

 W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:

 AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR

• 21 października br. (wtorek) godz. 11:30 - aula UTW,

 temat spotkania „Zagrożenia z uwzględnieniem nowych metod oszustów”.

• 22 października br. (środa) godz. 13:15 – aula UTW – wykład otwarty

p. t. „Potrzeba matką wynalazków.... i nie tylko” m.in. poruszone zostaną

zagadnienia: czy głos może być chroniony prawnie?, dlaczego niektóre produkty nie

są chronione patentem?, najciekawsze wynalazki - przykłady wygłosi mgr Marian

• 21 października br. (wtorek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „Historia

Teorii Względności - Od Kopernika do Newtona” pod kierunkiem dra

• 22 października br. (środa) godz. 14:30 – aula UTW – seminarium

„PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

• 23 października br. (czwartek) godz. 17:00 – sala nr 5 – seminarium

„Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry

• 24 października br. (piątek) godz. 10:45 – aula UTW – w ramach modułu

„Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zasoby psychologiczne

sprzyjające utrzymaniu zdrowia (część 1)” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak

• 23 października br. (czwartek) godz. 16:15 – aula UTW – w ramach spotkania

prelekcja p.t. „Profilaktyka raka sutka”, którą wygłosi przewodniczący sekcji

lek. med. Zbigniew Piechocki.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów

 odbywają się wg harmonogramu zajęć.

• INFORMATORY NA ROK AKADEM. 2014/2015 oraz LEGITYMACJE SŁUCHACZA

UTW wydawane będą w każdy poniedziałek (począwszy od 20.10.2014 r.):

przed wykładem w godz. 11:00 - 11:45 /w korytarzu na II p./

• SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ dostępny jest na KSERO (parter),

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015

• w dniu 26.10. 2014 r. o godz. 10:00 do Kościoła św. Elżbiety przy ul.

 ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW

• odbędzie się w dniu 27 października br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz.

14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie

 Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 19 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Polacy na stepach Kazachstanu” wygłosi mgr Ryszard Sławczyński (Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury).

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 19 maja br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 20 maja br. (wtorek) godz. 10:00 - miejsce zajęć: Hala Sportowa Gwardii przy ul. Krupniczej we Wrocławiu, temat spotkania: Podstawy samoobrony.

SEMINARIA

• 21 maja br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 21 maja br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 22 maja br. (czwartek) godz. 9:00 – sala 12/Mały Domek – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 22 maja br. (czwartek) godz. 17:00 – salka w kościele św. Elżbiety
przy ul. Grabiszyńskiej 103 - seminarium „Antropologia Filozoficzno-
Teologiczna” pod kierunkiem ks. dra Franciszka Głoda.

• 23 maja br. (piątek) godz. 11:15 – aula UTW – seminarium „Spotkania ze sztuką - spotkania z człowiekiem” pod kierunkiem p. Natalii Oleszczuk.

MODUŁ
• 22 maja br. (czwartek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Wpływ diety na zdrowie, siły witalne i urodę” wygłosi mgr inż. Monika Biziel (Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk Centrum Opieki Diabetologiczno-Endokrynologicznej).

GRUPA przy BIESIADNYM STOLE „Wspomnień Czar”
• z a p r a s z a miłośników piosenki biesiadnej w dniu 21 maja br. (środa) o godz. 11:00 do auli UTW na nowy program p.t. „OD JUNIORA DO SENIORA”.

SEKCJA ORGANIZACYJNO-INTEGRACYJNA - przewodnicząca p. Janina Żywicka
• zaprasza na spotkanie sekcji, które odbędzie się 21 maja br. (środa) w godz. od 12:15 do 13:45 w Auli UTW.

KRĄG DYSKURSYWNY OKNO
• z a p r a s z a słuchaczy na poetyckie spotkanie z dr Izą Hudymą z Politechniki Wrocławskiej - Osobą o wyjątkowej charyzmie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja br. (środa) o godz. 13:45 w sali nr 24.

ZAJĘCIA ODWOŁANE:
SEMINARIUM „Kultura Fizyczna w życiu osób starszych”
• doc. dr Grażyna Dąbrowska z powodu choroby odwołuje seminarium zaplanowane na 21 maja br. (środa).
Termin odpracowania zajęć podany zostanie w odrębnym komunikacie.

WARSZTATY KOMPUTEROWE
• mgr Ilona Zakowicz odwołuje zajęcia zaplanowane na 22 maja br.

WARSZTATY TEATRALNE MIĘDZYGENERACYJNE
• dr Aleksander Kobylarek odwołuje zajęcia zaplanowane na 26 maja br.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku składania indeksów do dnia 23 maja br. (piątek). Indeksy proszę składać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
zaplanowane na 26 maja br. (poniedziałek) odbyło się w terminie wcześniejszym tj. 14 kwietnia br. (poniedziałek), z uwagi na wcześniej zgłoszoną nieobecność (w dniu 26 maja br.) Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
• 26 maja br. poniedziałkowego spotkania o godz. 12:00 w auli na II p. nie będzie.

SEKCJA TURYSTYCZNA przewodnicząca pani Maria Zamojska
• prosi Słuchaczy zapisanych na najbliższe wycieczki do Międzygórza i Jeleniej Góry o pełne zrealizowanie opłat u organizatorek wycieczek do dnia 26 maja br.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SŁUCHACZY UTW na
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 w UTW UWr
• 28 maja 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w sali im. prof. Andrzeja Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 7/10-III p.
• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 25 maja 2014 r. o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO SPORTU
• 31 maja 2014 r. (sobota) w godz. od 10:00 - do 17:00 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
Sekcja Kultury Fizycznej zaprasza słuchaczy do reprezentowania naszego UTW w zawodach sportowych w następujących konkurencjach:
 zawody pływackie, 25 m stylem klasycznym - 2 osobowa reprezentacja UTW
 zawody pływackie, 25 m stylem dowolnym - 2 osobowa reprezentacja UTW
 sztafeta nordic walking - 5 osobowa drużyna UTW (3 kobiety i 2 mężczyzn)
 turniej boule – 3 osobowa drużyna UTW
 turniej tenisa ziemnego (gra indywidualna) – 1 reprezentantka UTW w kategorii kobiet i 1 reprezentant UTW w kategorii mężczyzn
 turniej szachowy – 2 reprezentantów UTW.

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca sekcji p. Irena Jakubek (k/605 578 086)
w poniedziałek (19 maja br.) przed i po wykładzie.

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 12 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Portret psychologiczny Jana Pawła II” (zmieniony temat wykładu)
wygłosi prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska (Instytut Psychologii UWr).

ZAPROSZENIE
• 12 maja br. (poniedziałek) - po wykładzie p. Jagoda Jenczelewska i p. Grażyna Kozakowska (słuchaczki UTW) przedstawią program p.t. „MARIA KONOPNICKA”.

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską w dniu 12 maja br. (poniedziałek) w sali nr 21/parter (po wykładzie i programie artystycznym).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 13 maja br. (wtorek) godz. 10:15 - sala nr 21 ul. Dawida 1
temat spotkania: Świadczenia MOPS-u. Pomoc dla osób starszych.

MODUŁ
• 13 maja br. (wtorek) godz. 12:00 – sala nr 24 – w ramach modułu „Świat Przyrody” wykład p.t. „Pełznące stoki” wygłosi dr Krzysztof Parzóch.

• 16 maja br. (piątek) godz. 11:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne okresu senioralnego” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

WYKŁAD OTWARTY

• 14 maja 2014 r. (środa) godz. 12:30 – aula UTW – wykład p. t. „Meteoryty w kulturze kamieni pięknych” wygłosi mgr Antoni Stryjewski (UWr).

SEMINARIUM
• 15 maja br. (czwartek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

ZMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ
• WARSZTATY ROZWOJOWE prowadzone przez dr Magdalenę Wnuk-Olenicz zaplanowane na 14 maja br. (środa) - są odwołane i odrobione zostaną w dniu 11 czerwca br. (środa) godz. 11:35 - sala nr 26.

• CHÓR UTW prowadzony przez mgr Beatę Krzenciessę - przypominamy, że zajęcia z czwartków przeniesione są na piątki (16 i 23 maja br.) w godzinach od 8:45 - do 11:00 - aula UTW.

SEKCJA TURYSTYCZNA - przewodnicząca p. Maria Zamojska
• zaprasza w dniu 16 maja br. (piątek) o godz. 10:00, na zwiedzanie terenów wyścigowych torów konnych.
ZBIÓRKA słuchaczy UTW o godz. 9:40 na KRZYCKIEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ,
skąd autobusem 113 pojedziemy na PARTYNICE.
• Przypominamy o pilnym uzupełnieniu wpłat na wycieczkę do Warszawy oraz ograniczonych zapisach do końca miesiąca maja na czerwcową wycieczkę do Międzygórza, Kletna (jaskinia) i Bystrzycy Kłodzkiej.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 19 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Polacy na stepach Kazachstanu” wygłosi mgr Ryszard Sławczyński (Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu).

ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW
• odbędzie się w dniu 19 maja br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00, w auli UTW. Przewodnicząca Zarządu UTW z a p r a s z a na zebranie
Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.

POZOSTAŁĘ INFORMACJE:
• Zarząd UTW informuje Słuchaczy I roku o obowiązku zdawania indeksów do dnia 23 maja br. (piątek). Indeksy proszę zdawać u dyżurnych lub w Sekretariacie UTW.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 w UTW UWr
• 28 maja 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w sali im. prof. Andrzeja Mycielskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 -III p.

• Msza św. z okazji zakończenia roku akademickiego - 25 maja 2014 r. (niedziela) o godz. 11:15 w kościele św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 103.

DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO SPORTU
• 31 maja 2014 r. (sobota) w godz. od 10:00 - do 17:00 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
Sekcja Kultury Fizycznej zaprasza słuchaczy do reprezentowania naszego UTW w zawodach sportowych w następujących konkurencjach:
 zawody pływackie, 25 m stylem klasycznym - 2 osobowa reprezentacja UTW
 zawody pływackie, 25 m stylem dowolnym - 2 osobowa reprezentacja UTW
 sztafeta nordic walking - 5 osobowa drużyna UTW (3 kobiety i 2 mężczyzn)
 turniej boule – 3 osobowa drużyna UTW
 turniej tenisa ziemnego (gra indywidualna) – 1 reprezentantka UTW w kategorii kobiet i 1 reprezentant UTW w kategorii mężczyzn
 turniej szachowy – 2 reprezentantów UTW.

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca sekcji p. Irena Jakubek (k/605 578 086)
w poniedziałki po wykładzie.

KOMUNIKATY

                                        05. 05. 2014 r.

 

 

 

 •  5 maja br. (poniedziałek) - godz. 12:00  - aula II p.  

     z okazji obchodów ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW wystąpią:

 • Chór UTW „SURSUM CORDA”pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy
 • Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu
 • Słuchacze należący do sekcji malarskiej wystawią swoje prace.

 

     W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:

      SEMINARIA

 

 •  6 maja br. (wtorek) godz. 12:00   aula UTW seminarium

      „Fizyka mało znana” pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

 

 •  7 maja br. (środa) godz. 8:00   aula UTW seminarium

     „Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem

     mgr. Arkadiusza Grześka.

 

 •  7 maja br. (środa) godz. 9:00 aula UTW seminarium

     „Filozofia współczesna” pod kierunkiem  mgr. Artura Zborowskiego.

 

 • 8 maja br. (czwartek)  godz. 9:00 sala 12/Mały Domek –  seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr  Aleksandry   Marcinkiewicz.

 

 • 8 maja br. (czwartek)  godz. 17:00  salka w kościele św. Elżbiety

    przy ul. Grabiszyńskiej 103 - seminarium „Antropologia Filozoficzno-

    Teologiczna” pod kierunkiem  ks. dra Franciszka  Głoda.

 

       MODUŁ

 •  8 maja br. (czwartek) godz. 14:30aula UTW – w ramach modułu Filologia Klasyczna  wykład p.t. „Rzym na rozdrożu, czyli Katon Starszy” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

 

SEKCJA TURYSTYCZNA

 • przewodnicząca p. Maria Zamojska zaprasza: na  spacer piątkowy 9 maja br.           o godz. 13:00  obejmujący  II  etap bezpłatnego zwiedzania z  przewodniczką KAPLICY OPATA CHOHBERGA.

 

 

               

 

 

 

                 ZAJĘCIA ODWOŁANE

 

 

 • WARSZTATY  TRENING PAMIĘCI  prowadząca mgr Beata Działa odwołuje zajęcia zaplanowane na 6 maja br. (wtorek)

 

 • LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO poziom podstawowy lektor mgr Beata Działa odwołuje zajęcia zaplanowane na  6 maja br. (wtorek) - zajęcia w ramach projektu LEONARDO DA VINCI „GAMES”.

 

 • LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO poziom podstawowy lektor p. Elżbieta Koszałka odwołuje zajęcia zaplanowane na  9 maja br. (piątek).

 

      ZMIANA TERMINÓW ZAJĘĆ

 • AKADEMIA  BEZPIECZNY  SENIOR  - zajęcia zaplanowane na 6 maja br.  (wtorek) przeniesione zostały na 20 maja br.  (wtorek) godz. 10:00 - miejsce zajęć: Hala Sportowa Gwardii przy ul. Krupniczej we Wrocławiu  

           temat spotkania: Podstawy samoobrony (Podział na dwie grupy).

 

 • SEKCJA KULTURALNA przewodnicząca p. Alicja Matoszko-Klein informuje, że spotkanie zaplanowane na 6 maja br. (wtorek) - zostało przeniesione na dzień 13 maja br. (wtorek) godz. 12:30 - o miejscu spotkania słuchacze należący do sekcji zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 • WARSZTATY ROZWOJOWE prowadzone przez dr Magdalenę Wnuk-Olenicz zaplanowane na 7 i 14 maja br. (wtorek) - są odwołane i odrobione zostaną w dniach 4  i 11 czerwca br. (wtorek) godz. 11:35 - sala nr 26.

 

 • CHÓR UTW  prowadzony przez mgr Beatę Krzenciessę - zajęcia zaplanowane    na  8 maja br. (czwartek) - są odwołane, natomiast zajęcia z 15 i 22 maja br. (czwartki) - są przeniesione na 16  i 23 maja br. (piątki)  w godz. od 8:45 - do 11:00 - aula UTW.

 

 

 • POZOSTAŁE ZAJĘCIA:   gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów

                                            odbywają się wg harmonogramu zajęć.

 

         ZAPROSZENIE

 • Grupa przy Biesiadnym Stole „Wspomnień Czar  z a p r a s z a  miłośników piosenki biesiadnej w dniu 7 maja br. (środa) o godz. 11.00                   do auli UTW na URODZINOWĄ GALĘ  p.t. „Piosenka Roku 2014”.

 

 

 

 

 

 

       WYKŁAD AUDYTORYJNY

 • 12 maja br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t.                   „Portret psychologiczny Jana Pawła II”  (zmieniony temat wykładu)

     wygłosi prof. dr hab. Maria Straś - Romanowska  (Instytut Psychologii UWr).

 

 • 12 maja br. (poniedziałek) - po wykładzie, słuchaczki UTW UWr  p. Jagoda Jenczelewska i p. Grażyna Kozakowska przedstawią program p.t. MARIA KONOPNICKA”.

 

       KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU

 • Spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską w dniu 12 maja br. (poniedziałekw auli UTW,  po wykładzie i programie artystycznym.

 

      ZEBRANIE ZARZĄDU I RADY SŁUCHACZY UTW

 • odbędzie się w dniu 19 maja br. (poniedziałek) po wykładzie ok. godz. 14:00,  w auli UTW.  Przewodnicząca Zarządu UTW  z a p r a s z a  na zebranie

          Członków Zarządu, Przewodniczących Sekcji, Klubów, Zespołów oraz Lektorów.   

 

 

      DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO SPORTU

 • 31 maja 2014 r.  (sobota) w godz. od 10:00 - do 17:00 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.   Zapraszamy do czynnego i licznego uczestnictwa w roli zawodników, kibiców i wolontariuszy !

Sekcja Kultury Fizycznej  zaprasza słuchaczy do reprezentowania naszego UTW             w zawodach sportowych reprezentacji Studentów-Seniorów dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w następujących konkurencjach:

 • zawody pływackie, 25 m stylem klasycznym - 2 osobowa reprezentacja UTW
 • zawody pływackie, 25 m stylem dowolnym   - 2 osobowa reprezentacja UTW
 • sztafeta nordic walking - 5 osobowa drużyna UTW (3 kobiety i 2 mężczyzn)
 • turniej boule – 3 osobowa drużyna UTW
 • turniej tenisa ziemnego (gra indywidualna) – 1 reprezentantka UTW                              w kategorii kobiet i 1 reprezentant UTW w kategorii mężczyzn
 • turniej szachowy – 2 reprezentantów  UTW.

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca sekcji p. Irena Jakubek (k/605 578 086)

w poniedziałki po wykładzie (12 i 19 maja br).

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 28 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Jak patrzymy na siebie? Jak patrzymy na innych? O stereotypach w naszym życiu” wygłosi dr Bogna Bartosz (Instytut Psychologii UWr).

ZESPÓŁ POETYCKO-LITERACKI „KARMAN”
• 28 kwietnia br. (poniedziałek) - po wykładzie przedstawi własne utwory w inscenizacji p.t. „SANTO SUBITO”.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:

AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 29 kwietnia br. (wtorek) godz. 10:15 - miejsce zajęć: Komenda Miejska Policji przy ul. Sołtysowickiej 21, sala nr 202
temat spotkania: Prewencja techniczna i przestrzenna. Sposoby zabezpieczenia
mienia.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

• UWAGA! 2 maja br. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć, w tym dniu zajęć nie planowano.

• 5 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:00 z a p r a s z a m y do auli na II p. z okazji obchodów ŚWIĄT MAJOWYCH w UTW wystąpią:
Chór UTW „SURSUM CORDA” pod kierunkiem mgr Beaty Krzenciessy
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu

Słuchacze należący do sekcji malarskiej wystawią swoje prace.

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 14 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Edukacja w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” wygłosi mgr Stanisława Warmuz (Słuchaczka, Rzecznik, Członek Rady Naukowej UTW UWr).

OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY UTW
• 14 kwietnia 2014 r. (po wykładzie) o godz. 1300 w auli na II p.
odbędzie się zebranie sprawozdawcze - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczyta PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRACY SAMORZĄDU za okres
od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
Przy braku wymaganego kworum II-gi termin OGÓLNEGO ZEBRANIA
SŁUCHACZY UTW ustala się na godz. 13:15.

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 15 kwietnia br. (wtorek) godz. 10:15 - sala nr 21
temat spotkania: Seniorze nie daj się nabrać! Czyli jak unikać zagrożeń.

MODUŁ

• 15 kwietnia br. (wtorek) godz. 12:00 – aula UTW – w ramach modułu „Świat Przyrody” wykład p.t. „Coraz bliżej środka Ziemi...” wygłosi dr Krzysztof Parzóch.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO poziom średnio zaawansowany - kontynuacja lektor p. Maria Ćwiklik odwołuje zajęcia zaplanowane na dzień 15 kwietnia br. (wtorek).

• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO poziom średnio zaawansowany - kontynuacja lektor p. Irena Letza odwołuje zajęcia zaplanowane na dzień 16 kwietnia br. (środa).

• SEKCJA ORGANIZACYJNO-INTEGRACYJNA przewodnicząca p. Janina Żywicka odwołuje spotkanie sekcji zaplanowane na 16 kwietnia br. (środa).

• SEKCJA WZAJEMNEJ POMOCY przewodnicząca p. Stanisława Wabiszczewicz odwołuje spotkanie sekcji zaplanowane na 16 kwietnia br. (środa).

• GIMNASTYKA ogólno-usprawniająca /zajęcia w sali 203 PWST przy ul. Braniborskiej 59/ prowadząca p. Aleksandra Adamowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 16 i 23 kwietnia br.

ZAPISY na WARSZTATY KOMPUTEROWE „Bankowość elektroniczna”
• od 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) rozpoczyna zajęcia grupa II, są 3 wolne miejsca - zapisy w sekretariacie UTW.

SEKCJA TURYSTYCZNA
• informuje, że w dniach od 16 - do 18 maja br. odbędzie się wycieczka do Warszawy dla słuchaczy UTW. Zbiórka w dniu 16 maja br. o godz. 5.45, ul. Dawida 1 (wyjazd godz. 6.00)
Uwaga! są jeszcze 4 wolne miejsca (koszt 390 zł w tym: noclegi, wyżywienie, autokar oraz wstępy + przewodnicy).

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• od 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) do 22 kwietnia 2014 r. (wtorek)

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA:

SEMINARIA

• 23 kwietnia br. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 23 kwietnia br. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 23 kwietnia br. (środa) godz. 14:00 – aula UTW – seminarium
„Kultura Fizyczna w życiu osób starszych” pod kierunkiem doc. dr Grażyny
Dąbrowskiej.

• 24 kwietnia br. (czwartek) godz. 9:00 – sala 12/Mały Domek – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 24 kwietnia br. (czwartek) godz. 17:00 – salka w kościele św. Elżbiety
przy ul. Grabiszyńskiej 103 - seminarium „Antropologia Filozoficzno-
Teologiczna” pod kierunkiem ks. dra Franciszka Głoda.

• 25 kwietnia br. (piątek) godz. 11:15 – aula UTW – seminarium „Spotkania ze sztuką - spotkania z człowiekiem” pod kierunkiem p. Natalii Oleszczuk.

MODUŁ

• 24 kwietnia br. (czwartek) godz. 13:15 – aula UTW – w ramach modułu „Nasze zdrowie w naszych rękach” wykład p.t. „Stopy - Twój fundament” wygłoszą mgr Łukasz Tyczyński (fizjoterapeuta) i mgr Magdalena Paulińska (dietetyk).

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 28 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Jak patrzymy na siebie? Jak patrzymy na innych? O stereotypach w naszym życiu” wygłosi dr Bogna Bartosz (Instytut Psychologii UWr).

ZESPÓŁ POETYCKO-LITERACKI „KARMAN”
• 28 kwietnia br. (poniedziałek) - po wykładzie przedstawi własne utwory w inscenizacji p.t. „SANTO SUBITO”.

KOMUNIKATY

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 07 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Aktywność fizyczna w profilaktyce pierwotnej i wtórnej miażdżycy tętnic kończyn dolnych” wygłosi doc. dr Grażyna Dąbrowska
(AWF we Wrocławiu - Wydział Fizjoterapii, Członek Rady Naukowej UTW UWr).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 8 kwietnia br. (wtorek) godz. 10:15 - sala nr 21
temat spotkania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przemoc wobec
osób starszych - aspekt psychologiczny.

WYKŁAD OTWARTY

• 9 kwietnia 2014 r. (środa) godz. 12:30 – aula UTW – wykład p. t. „Weiglowcy opowiadają o swoim mistrzu - film i dyskusja, Rudolf Weigl - spotkanie z wnuczką Profesora mgr Krystyną Weigl-Albert”.

SEMINARIA

• 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) godz. 12:00 – aula UTW – seminarium
„Fizyka mało znana” pod kierunkiem dr. Zbigniewa Osiaka.

• 9 kwietnia 2014 r. (środa) godz. 8:00 – aula UTW – seminarium
„Humanistyczne rozważania o naturze ludzkiej” pod kierunkiem
mgr. Arkadiusza Grześka.

• 9 kwietnia 2014 r. (środa) godz. 9:00 – aula UTW – seminarium
„Filozofia współczesna” pod kierunkiem mgr. Artura Zborowskiego.

• 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) godz. 9:00 – sala 12/Mały Domek – seminarium „Metodologia Badań Naukowych” pod kierunkiem mgr Aleksandry Marcinkiewicz.

• 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) godz. 13:15 – aula UTW – seminarium „PODSTAWY GERONTOLOGII” pod kierunkiem dra Aleksandra Kobylarka.

• 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) godz. 17:00 – salka w kościele św. Elżbiety
przy ul. Grabiszyńskiej 103 - seminarium „Antropologia Filozoficzno-
Teologiczna” pod kierunkiem ks. dra Franciszka Głoda.
KRĄG DYSKURSYWNY OKNO

• SPOTKANIE z dnia 9 kwietnia br. (środa) zostaje przeniesione na dzień 10 kwietnia br. (czwartek) i odbędzie się o godz. 13:00, w Domu Europy przy ulicy Widok 10 /lista uczestników zamknięta/.

SEKCJA TURYSTYCZNA

• zaprasza 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) godz. 14:30 do auli UTW na prelekcję multimedialną p.t. „W hidżabach przez Iran - cz. 2", którą wygłosi p. Teresa Słabińska (słuchaczka UTW).
• Przewodnicząca p. Maria Zamojska informuje o wprowadzeniu zapisów na spacery planowane przez sekcję w miesiącach: kwietniu i maju br. Zapisy te są niezbędne do ustalenia zainteresowania słuchaczy tematyką spaceru i ewentualną jej zmianę.
• Informuję słuchaczy zapisanych na wycieczkę do Łodzi, że w dniu 12 kwietnia br. zbiórka jest o godz. 6:45 przy ul. Dawida 1, przed budynkiem Uniwersytetu.

ZAJĘCIA ODWOŁANE

• GIMNASTYKA ogólno-usprawniająca /zajęcia w sali 203 PWST przy ul. Braniborskiej 59/ prowadząca p. Aleksandra Adamowska odwołuje zajęcia zaplanowane na 9, 16 i 23 kwietnia br.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE KOMUNIKATY
WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 14 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Edukacja w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” wygłosi mgr Stanisława Warmuz (słuchaczka, Rzecznik, Członek Rady Naukowej UTW UWr).

OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY UTW
• 14 kwietnia 2014 r. (po wykładzie) o godz. 1300 w auli na II p.
odbędzie się zebranie sprawozdawcze - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczyta PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRACY SAMORZĄDU za okres
od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
Przy braku wymaganego kworum II-gi termin OGÓLNEGO ZEBRANIA
SŁUCHACZY UTW ustala się na godz. 13:15.

WYKŁAD AUDYTORYJNY
• 31 marca br. (poniedziałek) godz. 12:00 w auli na II p. wykład p.t. „Choroby odkleszczowe - problem zmiatany pod dywan”
wygłosi dr hab. Anna Górecka-Nowak (GEOLOG - Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę).

W bieżącym tygodniu zapraszamy na zajęcia:
AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR
• 1 kwietnia br. (wtorek) godz. 10:15 - sala nr 21, spotkanie na temat:
„Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu”.

MODUŁY
• 3 kwietnia br. (czwartek) godz. 14:30 – aula UTW – w ramach modułu „Filologia Klasyczna” wykład p.t. „Jak zrobić geniusza, czyli Sherlock Holmes” wygłosi mgr Anna Grochmalicka.

• 4 kwietnia br. (piątek) godz. 14:15 – aula UTW – w ramach modułu „Psychologia późnej dorosłości” wykład p.t. „Zaburzenia psychiczne osób dorosłych” wygłosi dr Tomasz Frąckowiak.

ZAJĘCIA ODWOŁANE
• LEKTORAT J. ANGIELSKIEGO poziom średnio zaawansowany - kontynuacja lektor p. Irena Letza odwołuje zajęcia zaplanowane na dzień 2 kwietnia br.

POZOSTAŁE ZAJĘCIA: gimnastyki, warsztaty, lektoraty, spotkania sekcji i klubów
odbywają się wg harmonogramu zajęć.

DODATKOWE KOMUNIKATY
WRĘCZENIE ODZNAK
• 31 marca br. (poniedziałek), po wykładzie wręczone zostaną odznaki UTW słuchaczom, którym w roku akademickim 2011/2012 zostały wręczone dyplomy, a nie otrzymali odznak.

XVII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI w UTW
• 31 marca br. (poniedziałek), po wykładzie ok. godz. 1300 w auli na II p. odbędzie się zebranie dotyczące XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Zarząd UTW oraz p. Kalina Pańta serdecznie zapraszają przewodniczących sekcji oraz osoby zainteresowane udziałem.
W sprawie festiwalu prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Kaliną Pańta (661341703).

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY I ROKU
• 31 marca br. (poniedziałek) - prosimy słuchaczy I roku o pozostanie po wykładzie na spotkaniu dotyczącym Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Po tym spotkaniu odbędzie się spotkanie z opiekunem roku p. Ingą Rombalską w auli UTW.

Quote